Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ungdom med vernebriller driver med eksperiment i klasserom
Norske femteklassinger er i europatoppen i matematikk, men nivået raser på ungdomskolen

Aktuelt

- For varierende realfagsnivå blant skoleelever

Publisert: 8. des. 2020

Norske femteklassinger er i europatoppen i matematikk, men nivået raser på ungdomskolen. – Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å holde det gode nivået oppe blant tenåringene. Nå bør regjeringen innfri løftet om en ekstra realfagstime, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

TIMSS-undersøkelsen (Trends in international mathematics and science study), som presenterer nivåutviklingen internasjonalt i matematikk og naturfag, ble lagt fram 8. desember. Undersøkelsen viser at Norge ligger i europatoppen blant 5-klassingene, men at vi faller ned på europasnittet blant 9-klassingene.

- Det er gledelig at de yngste leverer bra, men desto mer bekymringsfullt at vi ikke klarer å holde nivået oppe blant elevene i ungdomskolen. I 20 år har vi fulgt utviklingen, og i 20 år har det skjedd lite og ingenting på området, sier Randeberg.

Vil ha mer realfagsundervisning

Tekna-presidenten mener regjeringen nå må levere på en ekstra realfagstime, slik de foreslår i regjeringsplattformen.

- Dette løftet er ikke innfridd, og denne timen må på plass så fort som mulig. Det haster med å innfri dette i inneværende stortingsperiode, og regjeringen må senest komme med midler i revidert nasjonalbudsjett neste vår, sier Randeberg.

Hun påpeker at Norge er blant landene med færrest timer i naturfag på ungdomstrinnet. For eksempel har Finland 142 timer naturfag på ungdomsskolen, mens Norge har 88 timer.

 - Vektlegg grunnkunnskapen

Randeberg mener at trykket på realfagene må økes i tiden framover.

- Skal Norge henge med i en stadig tøffere internasjonal konkurranse må vi hevde oss i toppen i teknologi og realfag. Det har vi alle forutsetninger for, sier hun.

Randeberg etterlyser mer satsing på algebra, dybdelæring og forståelse av tall i undervisningen.

– Vi må legge mer vekt på grunnkunnskap i undervisningen. Samtidig må lærerkompetansen styrkes. Vi må ha ambisjon om å være i toppen i verden i realfagene, ikke på og under gjennomsnittet, sier Randeberg.

Les også