- Budsjettkutt truer oljeberedskapen i nord

Tekna og seks andre organisasjoner og fagmiljøer ber regjeringen opprettholde støtten til Copernicus-programmet i statsbudsjettet.

-En norsk utmelding av Copernicus-programmet vil svekke Norges troverdighet som en aktiv bidragsyter til internasjonal klima- og miljøpolitikk, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna, NITO, Forskerforbundet, Cicero, Nansensenteret, NIFRO og NILU har nå skrevet brev til regjeringen, der de ber om at satsingen på Copernicusporgrammet opprettholdes. Copernicus er den største europeiske klima-, miljø- og overvåkningssatsingen, og utgjør sammen med Galileo de to hovedpilarene i den europeiske rompolitikken. Organisasjonene frykter en utmelding vil hindre Norge i å ta ledelsen i den operative drift av den marine varslingen for nordområdene og Arktis.

- Uten Copernicus vil Norge få vesentlig dårligere tilgang på radarbilder fra europeiske satellitter i områdene rundt Svalbard og i Barentshavet, med de geopolitiske konsekvenser dette medfører for Norge, sier Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Den første Copernicus-satellitten er allerede i bane, og en nasjonal prosesseringskjede står snart klar i Tromsø. Det er imidlertid i forslaget til statsbudsjett ikke avsatt midler i 2015 for nasjonal prosessering av rådata som Norge vil kunne få tilgang til fra denne radarsatellitten. I 2015 vil det primært være utnyttelsen i forbindelse med oljesøl, skipsdeteksjon, sjøis og skredfare som rammes.

Publisert: 13. november 2014