Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Veiledning til deg som skal inngå aksjonæravtale

25. sep. 2019

Å eie et selskap sammen med andre er ikke alltid lett, derfor er det viktig å ha en aksjonæravtale på plass. En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærer som fraviker eller utfyller lovens bestemmelser.

I Norge har vi mer enn 300.000 aksjeselskaper med stor variasjon i type virksomhet og eierforhold – fra små selskaper med én aksjonær til store konsern med stor aksjonærmasse.  Lovgiver har derfor gitt aksjonærer betydelig frihet til å fravike og/eller utfylle lovens ordning gjennom egne avtaler slik at lovens bestemmelser kan tilpasses det enkelte aksjeselskap.

En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærer som fraviker eller utfyller lovens bestemmelser. Mange av aksjelovens bestemmelser legger opp til skjønnsmessige vurderinger.

Med en gjennomtenkt aksjonæravtale sikrer man større grad av forutsigbarhet enn det aksjeloven legger opp til. Da mer enn halvparten av alle aksjeselskaper har to eller flere aksjonærer, er det et stort behov for slike avtaler.

Særlig ved oppstart av eller inntreden i felles eid virksomhet, eller ved større investeringer i virksomheten, er det mange gode grunner til å inngå en aksjonæravtale.

Til forskjell fra vedtekter som tar for seg forholdet mellom selskapet og aksjonærene og er lovpålagt, tar aksjonæravtalen for seg forholdet mellom aksjonærene eller tredjemann og er en frivillig avtale. En praktisk side ved aksjonæravtaler er at de tilbyr videre avtalefrihet enn hva som kan reguleres i vedtektene og kan i motsetning til vedtektene holdes konfidensielle.

For deg som skal inngå aksjonæravtale har vi utarbeidet en veiledning hvor vi tar for oss de vanligste reguleringene i en aksjonæravtale og kommer med noen veiledende tips og råd til dem.

Les vår veiledningen for inngåelse av aksjonæravtale.

Les også