Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av flere hender med pen som signerer en kontrakt

Råd og tips

Tips og råd for deg som ønsker å starte egen bedrift

Oppdatert: 23. feb. 2022

Det er mange av oss som ønsker å starte egen bedrift. Noen ønsker å utvikle et produkt for salg, mens andre ønsker kun å selge sine tjenester. Uansett årsak er det mange ting å tenke på ifm. oppstart av bedrift.

For å gjøre oppstart av din bedrift noe enklere for deg, har vi samlet noen praktiske tips og råd i et faktaark. I faktaarket tar vi for oss bl.a. selskapets ansvar, forsikring, skatt, regnskap og pensjon.

Planlegger du å starte egen bedrift, eller har du kanskje akkurat kommet i gang? I startfasen er det nok av baller å sjonglere og flere ting å tenke på. I denne hektiske perioden kan det bli litt mye å skille det viktige fra det mindre viktige og uviktige. I tillegg kan det være flere tilbud man får fremlagt som man må ta standpunkt til fortløpende. Nedenfor følger noen tips og råd til deg i oppstartfasen.

Ansvar

Som næringsdrivende kan du og/eller selskapet ditt bli holdt erstatningsrettslig ansvarlig for tap. Er selskapet ditt organisert som et aksjeselskap (AS) har du begrenset personlig ansvar. Hvis selskapet ditt er organisert som et enkeltpersonforetak (ENK) har du et ubegrenset personlig ansvar. Jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge organisasjonsformen AS.

Det skilles mellom et erstatningsansvar i kontrakt og et erstatningsansvar utenfor kontrakt.

Erstatningsansvar i kontrakt Ansvar i kontrakt er et resultat av at avtalen ikke blir oppfylt. Se for deg at du kommer i ansvar overfor den andre kontraktsparten, for tap vedkommende lider fordi kontrakten ikke blir oppfylt på rett måte. For erstatningsansvar i kontrakt vil vi anbefale følgende:

  • Les kontraktens punkt om ansvar og prøv å forstå hva ansvaret innebærer for ditt selskap
  • Begrens selskapets ansvar mest mulig, for eksempel til kontraktssum, omsetning eller lignende.
  • Påse at du ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader utover det som er naturlig

Erstatningsansvar utenfor kontrakt Ansvar for skader og tap som følge av dine produkter og tjenester. Se for deg at du leverer en tjeneste som konsulent, og dine handlinger eller råd fører til at kunden din taper penger. Erstatningsansvar utenfor kontrakt dekkes normalt under en ansvarsforsikring.

Forsikring

For deg som næringsdrivende er det mange forsikringsmuligheter. Etter vår oppfatning må du ha følgende forsikringer:

  • Ansvarsforsikring; sikrer deg hvis virksomheten din blir dømt til å betale erstatning. Forsikringsselskapene har mange typer ansvarsforsikringer. Etterspør forsikringen som passer til din virksomhet. Ta kontakt med Gjensidige for nærmere rådgivning.
  • Yrkesskadeforsikring; er lovpålagt for alle arbeidsgivere, og skal sikre arbeidstakere dersom de får yrkesskader etter en arbeidsulykke

I tillegg bør du ha følgende forsikringer:

  • Sykepengeforsikring; dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden (16 første dager) ved sykdom. Kan fås hos NAV. Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har ikke rett til sykepenger før 17. sykefraværsdag.
  • Sykeavbruddsforsikring; dekker normalt bedriftens faste kostnader ved sykdom

Se kundefordelene Tekna Egen bedrift har i Gjensidige

Skatt: unngå «alt på en gang»- smellen – betal i tide!

Som selvstendig næringsdrivende er det viktig at du setter deg inn i reglene om skatter og avgifter. .

Det er viktig å kjenne til konsekvensen av å ikke betale forskuddsskatten din. Det følger av skattebetalingsloven § 10-20 fjerde ledd at dersom du ikke betaler en termin til forfall «forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling». Det vil i praksis si at dersom du ikke betaler forskuddsskatten tidsnok, blir du nødt til å betale resterende terminer samtidig. Noe som vil være umulig eller svært tung økonomisk byrde for de fleste selvstendig næringsdrivende. Og det har for mange før deg ført til kroken på døren.

Dersom du er uenig i størrelsen, tar du kontakt med skatteetaten for å søke om endring. Men betal uansett forskuddsskatten før forfall.

Regnskap og revisjon

Selskapsformen bestemmer om du må ha revisor. Mange som har drevet egen virksomhet lenge vil anbefale deg å skaffe deg regnskapsfører slik at du kan konsentrere deg om det du kan, skal produsere og leve av. Det kan fortsatt være et godt råd, men du har lov til å føre regnskapet selv.

I dag finnes det bra tilbud av bankportaler som gjør det enkelt for deg å holde orden på økonomien og samtidig gir deg bilag du trenger til regnskapet (DNB har en slik).

Har du få oppdragsgivere, en oversiktlig pengestrøm og noe innsikt i regnskap kan du vurdere å føre regnskapet selv.

Innsalg

Mange som har registrert eget selskap og startet egen virksomhet opplever raskt at de også er blitt potensiell kunde for andre som tilbyr katalogannonser, markedsføring via nettportaler, regnskapstjenester eller -systemer, og også systemer for internkontroll, datasikkerhet m.v. Ofte kan selgere av slike tjenester være svært pågående.

Om du ikke driver spesiell virksomhet og vet sikkert at du trenger tjenestene du blir tilbudt er vårt råd at du raskt sier klart nei til tilbudene du får. Nøler du kan du oppleve å få en faktura med kort frist for oppgjør og trussel om inkasso.

Katalog og portaloppføringer er bortkastede penger og kontrollsystemer kan du vente med til noen etterspør slike, eller virksomheten din har vokst seg så stor at du selv ser at du har behovet.

Pensjon

Folketrygden alene vil gi deg vesentlig mindre å leve av som pensjonist, og som selvstendig næringsdrivende må du selv sørge for å sikre deg alderspensjon utover folketrygdens ytelser.

Innskuddspensjon kan tegnes med inntil 7 % av lønn/beregnet personinntekt for beløp mellom 1G og 12G og gir rett til skattefradrag for sparebeløpet.

Frist for innbetaling til pensjonsordningen er normalt 31. mars året etter inntektsåret.

Ved inntekter utover 7,1G kan IPS, individuell pensjonssparing være et tillegg.

Har du derimot inntekter under 7,1G er det ikke sikkert innskuddspensjon lønner seg for deg. Ta kontakt med Gjensidige for nærmere rådgivning.

Mer om pensjonsordninger finner du her:
Gjensidige - pensjon for selvstendig næringsdrivende
DnB - pensjon for selvstendig næringsdrivende
Storebrands tilbud til selvstendig næringsdrivende
KLP om pensjon for virksomheter

Her har du tipsene nedlastbart (PDF)

Les også