IKT-bloggen

Digitale tvillinger i produserende industri

27. apr. 2021 Streaming

Hva er det teknologiske potensialet for bruk av digitale tvillinger i produserende industri? Hvilke forutsetninger ligger til grunn og er det fallgruver man bør passe seg for?

I en produksjonsprosess er en digital tvilling en virtuell representasjon av en konkret del. Den digitale tvilling kan oppdateres fortløpende og synkroniseres med sin fysiske motpart, noe som gir den digitale tvillingen en nøkkelrolle i administrasjon av produktet gjennom hele livssyklusen. 

Hvordan brukes teknologier som IoT, stordata, AI og datastøttet teknologi (CAx) og standarder som ISO 10303 i digitale tvillinger?
Hva er utfordringene og hvordan løser vi dem? 

Lytt og lær fra:
(foredragene er på engelsk)

Les også

Relaterte kurs og arrangementer