Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en hånd som holder en mobil med en stor strømmast både på mobilen og i bakgrunnen

Aktuelt

Norske bedrifter trenger flere teknologer

Publisert: 12. mars 2021

Norske bedrifter etterspør mer høy teknologisk og realfaglig kompetanse. Dette kommer fram i NHOs kompetansebarometer. – Det er et økende kompetansehull i næringslivet som vi må fylle, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Årlig kartlegges kompetansebehovet i norske bedrifter gjennom NHOs kompetansebarometer.  41 prosent av bedriftene sier de trenger mer teknologikompetanse.

- Dette bekrefter vår erfaring om at både fagarbeidere og høy teknologi- og realfagskompetanse er sterkt etterspurt i norske bedrifter.  Norge og verden står nå ovenfor store utfordringer hvor ny teknologi er en viktig del av løsningen.. Skal norske bedrifter henge med i en stadig sterkere konkurranse, må vi ha den beste kompetansen, sier Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna, som organiserer over 87 000 personer med mastergrad eller mer innen teknologi og realfag.

Må styrke IKT-kompetansen

I rapporten svarer tre av fire bedrifter at det er behov for å styrke IKT-kompetansen i virksomheten. Dette kommer også fram i studier samfunnspolitisk analyse vi har gjort for Tekna og andre aktører i organisasjonslivet

-Behovet er særlig stort for høyere utdanning og ulike typer spisskompetanse innen IKT. Det er store forventinger fra både politisk hold, næringslivet og befolkningen om digitale tjenester og at Norge skal være i front. Da må vi har et godt og kontinuerlig tilfang av fagkompetanse, særlig innen de høyeste utdanningsgradene, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

-IKT-kompetanse kommer til å bli avgjørende framover, ikke bare for å skape vekst og arbeidsplasser, men også for å sikre gode offentlige tjenester og samfunnssikkerheten vår. Da er det avgjørende at utdanningstilbudet blir prioritert framover, fortsetter Randeberg.

Må utdanne flere teknologer

Randeberg mener undersøkelsen viser at vi har behov for å utdanne mange flere innen teknologiske og realfaglige fag.
 
- Når etterspørselen i bedriftene er så stor at de må outsource eller hente inn utenlandske arbeidstakere for å dekke inn kompetansebehovet, tydeliggjør det nødvendigheten av å øke kapasiteten i UH sektoren. Samtidig må vi øke satsingen på etter- og videreutdanning av ansatte, slik at de også kan dekke inn kompetansebehovene i et næringsliv i rask teknologisk endring, sier hun.

Grønne muligheter

Barometeret viser også at det et stort behov for teknologisk kompetanse innen grønn omstilling. Rundt 40 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de vil ha større behov for teknologisk/ingeniørkompetanse.

- Norske bedrifter er klare for omstilling, og teknologer er sentrale i det grønne skiftet. Nå må også utdanningsinstitusjonene komme på banene og tilrettelegge for økt kompetanse innen grønn omstilling. Vår bakgrunn fra petroleumsindustrien gir oss gode forutsetninger til å lede an på dette området, det må vi utnytte, avslutter Randeberg.

 

 

 

Les også