Aktuelt

 • Læring er alles ansvar!

  Læring er alles ansvar!

  Læring foregår på mange arenaer og hele livet, i skolen, i arbeidsliv og på fritiden, og er ikke bare myndighetenes og skolens ansvar, skriver Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og lederen i Norsk Lektorlag Rita Helgesen i Dagsavisen.
 • SAN: Ingen streik i Sporveien og SIVA

  SAN: Ingen streik i Sporveien og SIVA

  SAN og Spekter kom natt til 17.september til enighet i meklingen etter brudd i forhandlingene med Sporveien og SIVA. Det betyr at ingen Tekna-medlemmer i disse virksomhetene skal ut i streik. Lønnsoppgjøret for SANs medlemmer, i alle virksomheter i Spekter område 9, kan nå effektueres.
 • Sykehusstreiken trappes opp

  Sykehusstreiken trappes opp

  Ytterligere 185 leger og psykologer går ut i streik ved 12 sykehus i morgen. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt. 54 Tekna-medlemmer er tatt ut. - Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
 • First Lego League og Tekna

  First Lego League og Tekna

  Ivrige og konsentrerte Tekna-medlemmer deltok nylig på kurs i Mindstorms-programmering med First Lego League.
 • Tekna Olje og gass på ONS 2016 i Stavanger

  Tekna Olje og gass på ONS 2016 i Stavanger

  Tekna Olje og gass deltok på ONS 2016 i Stavanger fra mandag 29. august til torsdag 1. september. Vi delte stand med Teknisk Ukeblad og flere Tekna-medlemmer bidro.
 • Streik i helseforetakene

  Streik i helseforetakene

  Akademikerne Helse er i streik. Uttaket omfatter 313 personer fram til fredag 16.september. 54 Tekna-medlemmer er tatt ut.
 • Høring – Teknas helsepolitiske dokument

  Høring – Teknas helsepolitiske dokument

  Tekna skal vedta et politisk dokument om helse. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å komme med innspill gjennom en høring.
 • Advarer mot Silver

  Advarer mot Silver

  Tekna støtter Forbrukerrådet, og mener kunder i Silver med pensjonskapitalbevis eller fripoliser med investeringsvalg bør flytte pensjonsmidlene til annet selskap.
 • Samfunnsmidler 2017

  Samfunnsmidler 2017

  Tekna inviterer til ny søknadsrunde for Samfunnsmidler 2017
 • Vi trenger flere kvinnelige teknologer

  Vi trenger flere kvinnelige teknologer

  Tekna støtter ordningen med kjønnspoeng slik den praktiseres ved NTNU i dag, sier Teknas generalsekretær Ivar Horneland Kristensen.
 • Mer samarbeid

  Mer samarbeid

  Bedre samarbeid må til mellom akademia og arbeidslivet i Norge. Les debattinnlegg i DN av Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.
 • Vinn gratis tur til Science on Stage-festivalen i Ungarn 2017

  Vinn gratis tur til Science on Stage-festivalen i Ungarn 2017

  Tekna Realistene tar Norge med i Science on Stage Europe, og inviterer deg til konkurranse om undervisningsopplegg innen realfag i videregående skole. Fem heldige vinnere får gratis tur til Science on Stage-festivalen i Ungarn neste år.
 • Griper Stortinget muligheten?

  Griper Stortinget muligheten?

  Stortinget har nå en historisk sjanse til å få ned bruken av midlertidighet i staten. Les innlegg av blant andre Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg i Dagsavisen.
 • Alt klart for lokale forhandlinger

  Alt klart for lokale forhandlinger

  -Planleggingen av de lokale forhandlingene i statlig sektor i høst er i full gang, sier Kari Tønnesen Nordli, som er forhandlingssjef i statlig sektor i Tekna.
 • Nye regler om permittering

  Nye regler om permittering

  Det er i Stortinget pr 10. juni 2016 vedtatt nye regler i permitteringslønnsloven som trer i kraft pr 1. juli 2016. Det samme gjelder tilhørende forskrift.
 • Nekter de Tekna-organiserte tariffavtale

  Nekter de Tekna-organiserte tariffavtale

  I mer enn to år har Teknas bedriftsgruppe ved Lloyd's Register Consulting - Energy AS, forsøkt å få arbeidsgiveren sin til å inngå en tariffavtale med Tekna, uten å lykkes.
 • Konstitusjonelt krøll

  Konstitusjonelt krøll

  Jeg reagerte med vantro da jeg så at opposisjonen på Stortinget blandet seg inn i den frie forhandlingsretten i saken om lønnsoppgjøret i staten. Dette er fullstendig uakseptabelt og utenfor deres konstitusjonelle rolle.
 • Mattilsynets legemiddelkampanje

  Mattilsynets legemiddelkampanje

  Legemiddelkampanjen er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet, og skal ta for seg fiskehelsepersonell, slakterier og oppdrettere. Mattilsynet (MT) har som mål å i størst mulig grad veilede fiskehelsepersonell til å følge rett praksis. De er opptatt av å være forutsigbare, og informerer derfor på et tidlig stadium om planene sine.
 • Søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse

  Søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse

  Tekna Olje og gass publiserte 11.4.16 en ny rapport i sin serie av Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert utdanning.
 • Bygg landet i Minecraft

  Bygg landet i Minecraft

  Lær Kidsa Koding og Tekna samarbeider med NRK om Minecraft sakte-tv den 25. juni, og nå inviteres alle voksne og barn med på den store byggedugnaden.
 • - Enighet i meklingen gir en mer moderne lønnspolitikk i staten

  - Jeg konstaterer med tilfredshet at staten har blitt enig med LO, Unio og YS om en vesentlig mer moderne lønns- og personalpolitikk. Nattens avtale er ikke identisk med Akademikernes avtale, men representerer likevel en betydelig fornyelse, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.
 • Tekna krever større innsats mot arbeidsledigheten

  Tekna krever større innsats mot arbeidsledigheten

  Mange av tiltakene i Regjeringens tiltakspakke er fortsatt ikke igangsatt. Det skjer samtidig som den første bølgen av ingeniører har gått så lenge arbeidsledige at de mister retten til dagpenger.
 • Ett minutts stillhet

  Mandag 2. mai klokken 13.00 vil organisasjoner i norsk arbeidsliv minnes de 13 oljearbeiderne som mistet livet i den tragiske helikopterulykken ved Turøy med ett minutts stillhet. Vi oppfordrer alle tillitsvalgte og medlemmer til å delta i markeringen.
 • Lønnsoppgjøret 2016 for Oslo kommune er over

  Lønnsoppgjøret 2016 for Oslo kommune er over

  Akademikerne aksepterte under tvil tilbudet fra Oslo kommune kl. 0150 natt til 1. mai.
 • Lønnsforhandlingene med staten er klare

  Lønnsforhandlingene med staten er klare

  Vi er utrolig godt fornøyd med resultatet av årets forhandlinger mellom Akademikerne og staten.
 • Helikopterulykken: Føler med pårørende og kolleger

  Helikopterulykken: Føler med pårørende og kolleger

  - Våre tanker går til de pårørende og kolleger av de omkomne i den dypt tragiske helikopterulykken fredag. Det sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud

  Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud

  Avtalen med KS sikrer at lønnen for Akademikernes medlemmer skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger ute i kommunene uten øvre ramme – både i 2016 og 2017.
 • Tekna ønsker forenkling

  Tekna ønsker forenkling

  Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg vil gjøre det enklere for arbeidsledige medlemmer å kombinere dagpenger og utdanning.
 • Samordna Opptak

  Samordna Opptak

  - Det er dramatisk at søkningen til petroleumsfag har falt med over 50 prosent, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun beklager at krisen i olje- og leverandørindustrien har ført til at søkningen til teknologi og realfag samlet sett har gått noe tilbake.
 • -Tenk deg om før du signerer

  -Tenk deg om før du signerer

  - Som student bør du tenke deg nøye om før du signerer en arbeidskontrakt hvor tiltredelsen ligger langt frem i tid, sier Anne Cathrine Hunstad, som er leder for Juridisk kontor i Tekna. Hun utdyper disse poengene i et intervju med Finansavisen i dag.
 • Lønnsoppgjøret i statlig og kommunal sektor

  Lønnsoppgjøret i statlig og kommunal sektor

  Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør hvor hele hovedtariffavtalen er oppe til forhandling. Den økonomiske situasjonen tilsier moderate rammer for årets oppgjør.
 • Helseteknologikonferansen

  Helseteknologikonferansen

  I åpningsforedraget ved Helseteknologikonferansen 2016 på Fornebu i dag snakket Kari Kværner, som leder innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus, om den fantastiske utviklingen som har skjedd i behandling av ulike sykdommer, og hvordan samarbeid mellom teknologiaktører og helseaktører åpner nye muligheter fremover.
 • Behov for teknologer i oljeindustrien

  Behov for teknologer i oljeindustrien

  Oljebransjen vil være avhengig av teknologer også i fremtiden, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til DN i dag.
 • Kvinnestrøm til teknologi - og realfag

  Kvinnestrøm til teknologi - og realfag

  Kvinneandelen blant Teknas medlemmer er i sterk vekst. Siden årtusenskiftet har andelen steget fra 17 til 29 prosent, og blant studentene er nå 42 prosent kvinner.
 • Teknologipris i Stavanger

  Teknologipris i Stavanger

  TechInvent AS er tildelt Tekna Stavanger avdelings teknologipris for 2015. TechInvent vant prisen for utvikling og kommersialisering av doseringsventilen FluidCom for bruk til kjemikalieinjeksjon i en prosesstrøm.
 • Tekna krever endringer i Nav-regelverket

  Tekna krever endringer i Nav-regelverket

  Tekna-president Lise Randeberg ber arbeidsministeren skrote NAV-forskriften om at man ikke kan ta studiepoeng og samtidig motta dagpenger, skriver VG i dag.
 • God dag for teknologer

  God dag for teknologer

  – Dette er en god dag å være teknolog, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.
 • Nytt fagutvalg

  Nytt fagutvalg

  Teknas faglige årsmøte ble avholdt i Nydalen i Oslo 5.-6. februar, og et nytt styre er valgt til å lede Teknas faglige virksomhet det neste året. Päivi Annele Teivainen-Lædre fortsetter som leder av fagutvalget.
 • Sagt opp ti timer før start

  Sagt opp ti timer før start

  Tekna advarer i dagens DN mot å signere jobbkontrakt for tidlig.
 • Lerchendalkonferansen 2016

  Lerchendalkonferansen 2016

  – Nå må vi gå fra ord til handling, hevdet Tekna-president Lise Randeberg under åpningen av Lerchendalkonferansen, der grønn endring er temaet.
 • Færre til olje

  Færre til olje

  Mange nyutdannete havner nå i konsulentbransjen , og ikke i olje og gass, viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse.
 • Om lønnsstatistikken 2015

  Om lønnsstatistikken 2015

  Vekst i gjennomsnittslønnen i privat sektor i 2015 var på 2,2 prosent. - Den moderate veksten reflekterer utfordringene i norsk økonomi, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg. Høyest lønnsvekst var det i kommunal sektor, med 3,3 prosent. I statlig sektor var veksten på 1,1 prosent.
 • Tekna vant fram om konkurranseklausuler

  Tekna vant fram om konkurranseklausuler

  Tekna har i lang tid kjempet for å få en lovregulering av konkurranseklausuler i arbeidsmarkedet. Nå har også arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget gått inn for regulering.
 • Tekna reviderer dokumenter om næringspolitikk, energi og klima

  Tekna reviderer dokumenter om næringspolitikk, energi og klima

  Politikkdokumentene om næringspolitikk, energi og klima ble drøftet på R-møtet 2015. På bakgrunn av disse drøftingene, er det besluttet å revidere disse politikkdokumentene gjennom en høring i Tekna og ny behandling i Hovedstyret 17. mars 2016. Vi ber derfor om innspill til endringer i disse politikkdokumentene. Høringen er åpen for alle som er medlemmer i Tekna.
 • Høring om TFO

  Høring om TFO

  Regjeringen gjennomfører nå en høring på TFO (tildeling av forhåndsdefinerte områder) med frist 7. januar 2016. Nå vil Tekna benytte anledningen til å gjennomgå Teknas egne standpunkt på TFO-ordningen på ny.
 • Mistet jobben to ganger på to år

  Mistet jobben to ganger på to år

  Tidligere i år mistet Idunn Hagen jobben da Takeda Elverum flyttet produksjonen til utlandet. I 2017 mister hun jobben igjen grunnet nedlegging av Folkehelseinstituttets legemiddelproduksjon.
 • - Nav-regler gjør det mest lønnsomt å sitte på baken

  - Nav-regler gjør det mest lønnsomt å sitte på baken

  - Høyt utdannede som er arbeidsledige trenger ikke et truckførerkurs, sier generalsekretæren i foreningen for sivilingeniørene til Bergens Tidende.
 • First Lego League finale (FLL) i Sarpsborg

  First Lego League finale (FLL) i Sarpsborg

  Det ble gjennomført Regional First Lego League finale (FLL) i Sarpsborg 8.-9. november. Tekna støttet arrangementet med kr. 30 000,-.
 • Sammenslåing av Tekna Havbruk og Tekna Fiskehelseforeningen

  Sammenslåing av Tekna Havbruk og Tekna Fiskehelseforeningen

  Under Aqua Nor hadde Tekna Havbruk og Tekna Fiskehelse felles årsmøte. Det ble enstemmig vedtatt sammenslåing av de to gruppene og en ny epoke er klar for disse faggruppene i Tekna.
 • Stavanger vant pris for Årets avdeling

  Stavanger vant pris for Årets avdeling

  Stavanger avdeling har vunnet prisen for årets avdeling i Tekna i 2015.
 • Manglende politisk gangsyn

  Manglende politisk gangsyn

  Fagforeningen Tekna etterlyser politisk gangsyn hos Statoil-ledelsen i kjølvannet av Statoil-ledelsens planer om outsourcing, skriver DN.
 • Statsbudsjettet 2016

  Statsbudsjettet 2016

  Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Tekna mener det er flere gode saker der, som Tekna har kjempet for å få inn.
 • Regjeringens tiltakspakke: Hverken fest eller kolera

  Regjeringens tiltakspakke: Hverken fest eller kolera

  - Det er gledelig å se at regjeringen har lyttet til Tekna på en lang rekke punkter. Vi har lagt fram forslag til en tiltakspakke for Sør- og Vestlandet, med styrking av vei og bane og økt programforskning, kutt i selskapsskatten og å gjøre det lettere for ingeniører å bli pedagoger. Vi har også etterlyst en teknologimilliard til forskning og innovasjon. Her leverer regjeringen, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, i en kommentar til statsbudsjettet.
 • Pakke for sysselsetting og teknologiutvikling

  Pakke for sysselsetting og teknologiutvikling

  Antallet arbeidsledige teknologer i Norge stiger. Nå vil Tekna ha en pakke på 8-10 milliarder kroner for å løse viktige samfunnsoppgaver og få den ledige kompetansen i arbeid.
 • Oljeledigheten

  Oljeledigheten

  Sjekk de siste tallene fra NAV for ledighet i petroleumssektoren i ulike fylker i vårt digitale kart. Arbeidsledigheten har gått noe opp den siste måneden.
 • Norge har et realfagproblem

  Norge har et realfagproblem

  - Tekna er enig med kunnskapsministeren i at Norge har et realfagsproblem. Det kan innebære at vi ikke klarer å rekruttere ungdom til viktige yrker i framtida, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun er bekymret over de nye tallene fra Utdanningsdirektoratet, som ble lagt frem i dag.
 • Alt klart for Teknas representantskapsmøte

  Alt klart for Teknas representantskapsmøte

  Teknas representantskapsmøte 2015 ble gjennomført på Scandic Hotel Fornebu 12.-14. juni 2015.
 • Tekna går mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  Tekna går mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

  - Tekna er mot økt midlertidighet i privat sektor, og svekket kompensasjon for beredskapsvakt, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. Denne uken møter hun i Stortinget for å gi Teknas syn på regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven
 • - Budsjettkutt truer oljeberedskapen i nord

  - Budsjettkutt truer oljeberedskapen i nord

  Tekna og seks andre organisasjoner og fagmiljøer ber regjeringen opprettholde støtten til Copernicus-programmet i statsbudsjettet.
Sist oppdatert: 17. juni 2016