Hi there, it seems like you are using an outdated browser. Vi highly recommend that you are using the latest version of your browser. Tekna.no supports Edge, Firefox, Google Chrome, Safari and Opera, among others. If you are not able to update your browser to the latest version, other browsers are available here: http://browsehappy.com
Go directly to content

Search Page

Log in

Are you looking for completed courses or events? Search the course archive

Showing 1–25 of 26 results
 1. Pay and salary in Norway

  Pay and salary in Norway...

  Topic
 2. LIU-seminar 5.-7. sep 2022

  42906 LIU-seminar 5.-7. sep 2022 Seminar for Lønns-og interesseutvalgets medlemmer der vi diskuterer ... saker. Tema for seminaret er: Hva er viktig for lønns- og interessesiden i Tekna på kort sikt og litt lengre

  Course Sept. 5–7
 3. Digitalt medlemskurs: Incentivordninger i arbeidsforhold

  Incentivordninger i arbeidsforhold Har du variabel lønn? Altså en tilleggsytelse til grunnlønnen i form ... Teknas medlemmer sier de har en form for variabel lønn. Dette kan favne et bredt spekter av lønnselementer

  Course Sept. 12 19:00–20:30
 4. Arbeidstid i statlig sektor

  43825 Arbeidstid i statlig sektor Vi inviterer til dagskurs om arbeidstid for tillitsvalgte ... Tekna dekker reise og opphold. Du har rett til fri med lønn for å delta. Les mer om dette og hvordan du skal

  Course Nov. 2 10:00–16:00
 5. Strategiseminar Tekna Stat 2022

  0201 Oslo. Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen ... Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste

  Course Nov. 29–30
 6. Arbeidsforholdet - fra inngåelse til opphør 22367

  22367 Arbeidsforholdet - fra inngåelse til opphør 22367 Formålet med dette ... kontakt og inngåelse av arbeidsavtale, før vi ser på lønn, ferie, kompetanseutvikling, pensjon og lojalitet

  Course E-learning
 7. En hyllest til de tillitsvalgte!

  43592 En hyllest til de tillitsvalgte! For fjerde året på rad ønsker styret ... stas på deg som er tillitsvalgt i avdelingen, på lønns- og interessesiden, fagsiden og i Tekna Ung-styret

  Course Oct. 27 18:00–22:30
 8. Tariffkurs for tillitsvalgte i skoleverket

  43426 Tariffkurs for tillitsvalgte i skoleverket Tekna inviterer alle tillitsvalgte i skoleverket ... tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på tariffkurset

  Course Oct. 17–18
 9. En hyllest til våre tillitsvalgte og frivillige!

  43636 En hyllest til våre tillitsvalgte og frivillige! Styret i Tekna Tromsø avdeling ... ønsker å gjøre stas på deg som er tillitsvalgt på lønns- og interessesiden, fagsiden, i avdelingen og Tekna

  Course Nov. 3 19:00–22:00
 10. Samling for tillitsvalgte i forsvarssektoren 15.-16. november 2022

  tillitsvalgtsamling med omstilling og kommende lønnsforhandlinger som hovedfokus. Sted for samlingen blir ved ... Kontaktutvalget - hvor står vi? Kommende lønnsforhandlinger Hva rør seg? Praktisk informasjon og reisebestilling

  Course Nov. 15–16
 11. Forhandlingsteknikk - Trondheim

  41635 Forhandlingsteknikk - Trondheim Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt ... sektor: Innføringskurs for nye tillitsvalgte Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor Forhandlingsteknikk

  Course Oct. 19–20 2021
 12. Tekna Kommune tillitsvalgtkonferanse 2022

  tillitsvalgte, og det er rift om plassene så det kan lønne seg å melde seg på tidlig. Konferansen er en av ... tillitsvalgte har derfor rett til permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen for å delta på konferansen

  Course Nov. 3–5
 13. Hovedstyrets dialogmøte i Nord-Norge

  43809 Hovedstyrets dialogmøte i Nord-Norge Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte i Nord-Norge ... Valgte R-møte representanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna

  Course Oct. 28 16:30–22:00
 14. Hovedstyrets dialogmøte i Midt-Norge

  43981 Hovedstyrets dialogmøte i Midt-Norge Hovedstyret inviterer alle tillitsvalgte ... tillitsvalgte. Valgte R-møterepresentanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene

  Course Oct. 27 13:00–22:00
 15. Tillitsvalgtsamling for Statens vegvesen 2022

  Linn Guste-Pedersen som orienterer om årets lønnsoppgjør. Vi får også besøk av ledelsen og det blir rom ... organisasjonsfaglig arrangement, hvor du har rett til fri med lønn etter hovedavtalen for å delta. Thon Hotel Arena

  Course Aug. 23–24
 16. The Salary and Special Interest Committee

 17. The Salary and Special Interest Committee

  UnionChapter UnionChapter_e46f26e2-2220-e611-80e7-005056a366de Dokumenter Firstname,Lastname,Phone,Email,Workplace,Role,ProfileImage ... the annual meeting held in January. Vedtekter for Lønns- og interesseutvalget...

  Article May 7 2021
 18. Kundeservicedagene 2023

  43766 Kundeservicedagene 2023 Bruk innsikten om kunden og skap kundereiser som sikrer lojalitet! ... bedrift som ønsker å delta på konferansen? Det skal lønne seg! Send henvendelse til prosjektleder på kristin

  Conference May 10–11 2023
 19. Recent statistics show that I’m earning less than others at my job level. What can I do?

  Recent statistics show that I’m earning less than others at my job level. What can I ... meeting to discuss your salary. lønnsstatistikk, lav lønn, lønnstillegg, lønnssamtale Råd og tips Have a meeting...

  Article Råd og tips Nov. 11 2021
 20. Difference in monthly salary may exceed NOK 20.000 between Masters and Bachelors

  Sondre Tallaksrud Difference in monthly salary may exceed NOK 20.000 between Masters and Bachelors ... Bachelor’s (BSc)? lønn, lønnsforskjell, master vs bachelor, bachelor vs master, lønn for master Råd og...

  Article Råd og tips Dec. 1 2021
 21. Salary

  In this article you’ll find answers to the most frequently asked questions about salary Tekna’s ... frequently asked salary questions. lønn, fakta om lønn, rettigheter lønn Råd og tips What’s included Salary...

  Article Råd og tips Feb. 28 2021
 22. Salaries for PhD candidates in the public sector

  I mellomoppgjøret for 2019 ble det gjort endringer som har betydning for stipendiatenes ... gjort endringer som har betydning for stipendiatenes lønn i begge hovedtariffavtalene. Artikkelen vil bli...

  Article Råd og tips June 24 2021
 23. Your salary isn’t always a secret

  Your salary isn’t always a secret Sondre Tallaksrud There’s one way your co-worker can ... getting paid each month? hemmelig lønn, lønn, innsyn, diskriminering lønn, Aktuelt Salary levels in the public...

  Article Aktuelt Nov. 15 2021
 24. Changing jobs makes sense

  Changing jobs makes financial sense If you want a substantially higher salary than you have ... present, you should consider moving on. ny jobb, mer lønn, bytte jobb Aktuelt According to Tekna’s salary...

  Article Aktuelt Dec. 7 2021
 25. Negotiate your starting salary: If you don’t, you can lose out on a lot of money

  You can lose out on a lot of money by not negotiating your starting salary, says Tekna legal ... how to negotiate your starting salary. forhandle lønn, begynnerlønn, startlønn Råd og tips Maybe you’ve...

  Article Råd og tips Nov. 5 2021