Hi there, it seems like you are using an outdated browser. Vi highly recommend that you are using the latest version of your browser. Tekna.no supports Edge, Firefox, Google Chrome, Safari and Opera, among others. If you are not able to update your browser to the latest version, other browsers are available here: http://browsehappy.com
Go directly to content

Search Page

Log in

Are you looking for completed courses or events? Search the course archive

Showing 1–8 of 8 results
 1. U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

  43035 U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas Kurset har som mål

  Course Nov. 8–10
 2. Smaking og omvisning på Hiernagla Brenneri

  43638 Smaking og omvisning på Hiernagla Brenneri Vi arrangerer smaking og omvisning på ... De har bygget og driver et lokalt brenneri for produksjon av Akevitt, Gin og Whisky. Vi er invitert til

  Course June 3 19:00–23:00
 3. Brukermøte kontrollanlegg 2022

  43434 Brukermøte kontrollanlegg 2022 Energi Norge og Tekna ønsker deg velkommen ... skjer innenfor din bransje, enten du jobber i produksjon eller nett med prosjektering, drift og vedlikehold

  Course Dec. 6–7
 4. Utarbeidelse av reguleringsplankart

  42223 Utarbeidelse av reguleringsplankart Lær hvordan du praktisk skal gå frem ... Innhold i kurset vil være en arbeidsløype for produksjon av en enkel reguleringsplan frem til ferdig plankart

  Course Nov. 15 08:00–15:00
 5. Bedriftsbesøk Statkraft Korgen

  43629 Bedriftsbesøk Statkraft Korgen Tekna Helgeland ønsker velkommen ... Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med ca. 200 GWh til omtrent 2 150 GWh, tilsvarende

  Course June 22 17:00–21:00
 6. U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

  43616 U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder Utførelse av spennarmering ... stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider. I NS-EN

  Course Sept. 26–28
 7. A1 Grunnkurs i betongteknologi

  miljø og regelverk. Sement og andre bindemidler: Produksjon og sammensetning av sement. Silika, flygeaske ... flygeaske og slagg. K-faktor. Tilslag: Produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll. Innvirkning på fersk og herdet

  Course Sept. 19–21
 8. Digital Twin in manufacturing

  Live April 27 at 17:00 Digital Twin in manufacturing What's the technological potential, ... manufacturing? digital tvilling, digitale tvillinger, produksjon, IKT-bloggen How are technologies such as IoT...

  Article IKT-bloggen Apr. 27 2021 Streaming