Hi there, it seems like you are using an outdated browser. Vi highly recommend that you are using the latest version of your browser. Tekna.no supports Edge, Firefox, Google Chrome, Safari and Opera, among others. If you are not able to update your browser to the latest version, other browsers are available here: http://browsehappy.com
Go directly to content

Search Page

Log in

Are you looking for completed courses or events? Search the course archive

Showing 1–9 of 9 results
 1. A3 Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon

  47858 A3 Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon Årets A3-kurs er i mars! Vi samles vi ... betydningen av riktig planlegging av drift og produksjon gjennom å etterleve kravene i NS-EN 206. Deltakerne

  Course Mar. 3–6 2025
 2. U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

  46861 U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas Kurset har som mål

  Course Nov. 12–14
 3. U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

  46812 U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder Velkommen til digitalt U3-kurs ... dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder,

  Course Sept. 16–17
 4. U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

  47832 U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder Velkommen ... 47832 U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder Velkommen til digitalt U3-kurs

  Course Jan. 13–14 2025
 5. Er det god butikk å være god på fiskehelse?

  47969 Er det god butikk å være god på fiskehelse? Vi lever i en mer urolig ... fiskehelse? Vi lever i en mer urolig verden hvor produksjon av næringsrik og sunn mat i økende grad vil bli

  Course Streaming Aug. 13 14:00–15:00
 6. A1 Grunnkurs i betongteknologi

  og regelverk. - Sement og andre bindemidler: produksjon og sammensetning av sement, silika, flygeaske ... flygeaske og slagg, K-faktor. - Tilslag: produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll, innvirkning på fersk og

  Course Sept. 23–24
 7. P1 - Kurs i tilslagskontroll

  47577 P1 - Kurs i tilslagskontroll Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag ... aktuelt produksjonsutstyr, materialuttak og produksjon av tilslag med krav til egnethet for nevnte formål

  Course Feb. 3–6 2025
 8. U4 Spennbetongarbeider for spennbetongarbeider

  46879 U4 Spennbetongarbeider for spennbetongarbeider Utførelse av spennarmering krever ... stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider. I NS-EN

  Course Nov. 20–22
 9. Digital Twin in manufacturing

  Live April 27 at 17:00 What's the technological potential, pitfalls and prerequisites ... manufacturing? digital tvilling,digitale tvillinger,produksjon IKT-bloggen How are technologies such as IoT...

  Article IKT-bloggen Apr. 27 2021 Streaming