Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com

Om konferansen

Lerchendalkonferansen er en perfekt arena for deg som vil være med å sette agendaen. Her møtes aktører innen politikk, næringsliv, offentlig sektor, forskning og utdanning for finne gode løsninger på fremtidens utfordringer.

I en tid preget av komplekse utfordringer, står Norge overfor en rekke problemstillinger som krever vår oppmerksomhet og handling. Kompetansemangel og realfagskriseer utfordringer som skaper hinder på veien mot det grønne skiftet, digitalisering, datasikkerhet og omsorg for våre eldre. Vi har en produktivitetsutfordring og med det behov for mer effektive industriprosesser, vi må jobbe smartere, blant annet med med kunstig intelligens, med cybersecurity, med industri 4.0.

Hvordan bruke våre styrker:

Noe av vår styrke ligger i vår evne til å omfavne ny teknologi, finne smarte løsninger og utnytte potensialet innen kunstig intelligens og robotikk. I tillegg har vi rike ressurser i form av råvarer som fisk, trevirke og naturelementer som vind og vann. Ved å foredle disse ressursene, kan vi skape fornybar energi og øke verdiskapingen. Så hvordan kan vi utvikle oss til en nasjon som setter kunnskap og smartere arbeidsmetoder i førersetet? Hvorfor nøler vi med å ta i bruk den kunnskapen vi allerede besitter?

Samarbeid:

Det krever samarbeid på tvers av politikk, kunnskapsmiljøer, utdanningssektoren, næringslivet, offentlig sektor og et økosystem som støtter utviklingen av det nye næringslivet basert på ny teknologi.

Digitalisering og kunstig intelligens:

Vi trenger en omfattende digitaliseringsstrategi med klart definerte initiativer. En vektlegging av kunstig intelligens som en potensiell kraft for omveltning og forbedring er nødvendig. Vi må satse på utvikling av kompetanse og drive fram innovative forskningsprosjekter som forener helsesektoren, industrien og forskningsmiljøene.

Samlet innsats:

Norsk økonomi har kapasitet til å gjennomføre denne transformasjonen i sin helhet. Kunnskap, talent, kapital og politisk vilje og samarbeid utgjør hjørnesteinene i denne satsingen. Gjennom en samlet innsats kan vi forme en bærekraftig og innovativ fremtid. Tiden er inne for å ta lederskap og iverksette tiltak nå, det er på tide å handle.

Gjennomføring:

Konferansen gjennomføres med en blanding av foredrag, panelsamtaler/diskusjoner og rundbordsamtaler. Hensikten er at du som deltaker skal bli inspirert, engasjert, provosert og få være med på med på å bidra til endring og skape dynamikk i verdikjeden for å løse samfunnsutfordringer.

Vi ønsker å se deg på Lerchendalkonferansen og håper du vil melde deg på.

NB! Begrenset deltakerantall!

*Avbestillingsregler: Her kan du se Teknas avbestillingsregler.

**