Tekna skal utarbeide en ny strategi for foreningen. Endringer i arbeidsmarkedet, ny teknologi og rask endringstakt stiller nye krav til hva og hvordan fagforeninger skal levere fremover.

I februar og mars 2018 arrangerte vi 10 trendsamlinger over hele landet. Her fikk medlemmer og tillitsvalgte være med å påvirke retningen for foreningen fremover gjennom å stemme over viktighet og Teknas beredskap på et sett med trender. I samlingene var det også satt av tid til å få frem gode ideer for hvordan Tekna kan møte disse trendene.

I tillegg til samlingene ble det sendt ut en digital undersøkelse med de samme trendene.

Tilsammen har vi fått innspill fra om lag 670 personer.

Innspillene fra samlingene og den digitale undersøkelsen brukes nå i arbeidet med å utvikle en ny strategi for Tekna.

Hvordan den nye strategien vil se ut er fortsatt usikkert, men Teknas hovedstyre har lagt opp et løp der ny strategi for foreningen skal være klar høsten 2018. Strategien vil bli presentert på høstens dialogmøter for tillitsvalgte rundt om i landet.

Målet med strategien vil være å sette retning for Teknas rolle i møtet med medlemmenes behov og utfordringer i fremtiden.

Har du innspill til temaer som er viktig for deg og/eller din arbeidsplass, og som derfor bør ha fokus i Teknas nye strategi? Send oss en e-post til asa@tekna.no. Merk gjerne e-posten med "Tema ny strategi".

Se presentasjon av trendene her (PDF)


For tiden ingen publiserte arrangementer.

Sist oppdatert: 26. februar 2020