Velkommen til Tekna Oslo avdeling!

Emil Nygaard Nilsen er leder av styret i Tekna Oslo avdeling, og har lang erfaring med tillitsverv i Tekna. Det startet med en periode som studentkontakt da han studerte, og deretter som tillitsvalgt på arbeidsplassen etter at han begynte å jobbe.

Det var som student og tillitsvalgt på arbeidsplassen han først ble kjent med Tekna. Det lokale tilbudet i Oslo og styrevervet kom først etter at han hadde deltatt på noen arrangementer i Oslo avdeling:

– Jeg ønsker å legge best mulig til rette slik at aktive og engasjerte medlemmer enklest mulig kan bidra til Oslo avdelings beste.

– Jeg må ha havnet på noen lister, for jeg ble spurt om jeg ville være toastmaster på den årlige julefesten for Tekna-medlemmer i Oslo; Juledansen. En tid etter dette ble jeg kontaktet av valgkomiteen i avdelingen og spurt om jeg kunne tenke meg å stille til styret i avdelingen. Det syntes jeg hørtes spennende ut så jeg takket ja, og siden har jeg vært en del av styret. 

Teknas største lokalavdeling

Tekna Oslo avdeling er kort fortalt de 25.000 medlemmene som bor i Oslo og Akershus fylke.  Styret er det øverste organet mellom årsmøtene og ansvarlig for driften av avdelingen. Dette er et kollegium og det er styret i felleskap som bestemmer. Som leder er Emil Nygaard Nilsen ansvarlig for at de viktige sakene blir behandlet av styret, og at de blir behandlet på en god måte.

Styret er også ansvarlig for den daglige driften av avdelingen, men det er i stor grad andre medlemmer som bidrar på frivillig basis, tillitsvalgte, og ansatte på distriktskontoret som står for den praktiske utførelsen.

Alt vi gjør, er av medlemmer – for medlemmer
Emil Nygaard Nilsen, Leder av Tekna Oslo Avdeling

Ditt lokale tilbud

– Vi gir Tekna-medlemmene i Oslo og Akershus et lokalt tilbud som fremmer kompetanseutvikling, nettverk og karriere, styrker tilhørigheten og gir glede. Det er viktig for oss at mest mulig er tilrettelagt for de medlemmene som på frivillig basis jobber for avdelingen.

www.tekna.no/oslo finner du oversikt over alle aktiviteter som skapes av de tillitsvalgte i Tekna Oslo avdeling. Her kan du melde deg på fagmøter, sosiale kurs, debatter, frokostmøter og bedriftsbesøk, og det aller meste av aktivitetene er gratis for medlemmer å delta på. Emil Nygaard Nilsen har en klar oppfordring til alle medlemmer i lokalavdelingen:

– Jeg vil gjerne at de som har lyst til å lage og utvikle nye tilbud tar kontakt med oss, hvis de har forslag eller ideer til arrangementer eller tjenester vi bør tilby. Jeg ønsker å legge best mulig til rette slik at aktive og engasjerte medlemmer enklest mulig kan bidra til Oslo avdeling beste.