Camilla Lindgren er utviklingsingeniør og hovedtillitsvalgt i Nammo Raufoss.

Aktuelt

Tre av fire tillitsvalgte er stolte av vervet sitt: – Det beste er følelsen av at vi får til noe sammen

22. mai 2020

Hvem er Teknas tillitsvalgte, og hvordan trives de i vervet sitt? Det har Tekna forsøkt å finne svar på.

– Det beste med å være tillitsvalgt er følelsen av at vi får til noe sammen. Enten vi hjelper et medlem på jobben eller holder et arrangement for barn, som virkelig fatter interesse for koding.

Camilla Lindgren er utviklingsingeniør og hovedtillitsvalgt i Nammo Raufoss. Hun er også nestleder i avdelingsutvalget, styremedlem av avdelingsfagrådet for Innlandet og leder for avdelingsstyret i Gjøvik.

Siden hun tok på seg sitt første verv for tre år siden, har det bare ballet på seg.

– Ja, jeg har på meg en del hatter, ler hun.

Det siste året har Tekna jobbet for å skaffe seg innsikt i hvem våre tillitsvalgte er. Målet er å fremme jobben Lindgren og alle de 4000 andre tillitsvalgte gjør.

Dette har aldri blitt gjort på en så systematisk måte før. Svarene har bekreftet en del ting vi har antatt, men vi har også fått noen aha-opplevelser, sier Anne Julie Bolstad, som har ledet arbeidet.

Noen av spørsmålene prosjektet har forsøkt å finne svar på er: Føler de tillitsvalgte seg anerkjente? Får de nok støtte i vanskelige situasjoner? Føler de at Tekna gir dem god nok kursing? Har de gode verktøy tilgjengelige? Gode nettverksarenaer?

Anne Julie Bolstad

Tillitsvalgte er enormt viktige for Tekna, understreker Bolstad. 

– De tillitsvalgte er førstelinja. Det er de som møter medlemmene våre hver dag.

En god nyhet og rom for forbedring

Det siste året er det blitt gjort flere dybdeintervjuer samt to større spørreundersøkelser: en i 2019 og en i 2020. Bolstad forteller at svarene har gitt fagforeningen en god og en «dårlig» nyhet.

La oss ta den gode først. Drøyt tre av fire tillitsvalgte er stolte eller svært stolte av sitt verv. Det er også en liten økning på fem prosentpoeng fra fjoråret, fra 73 til 78 prosent. Og det er særlig en gruppe som skiller seg ut. Hele 92 prosent av studentene er stolte eller svært stolte av vervet sitt.

– Jeg er nesten litt overrasket over hvor positive svarene er! Våre tillitsvalgte er veldig fornøyde. I tillegg er det hyggelig at hovedmotivasjonen til å være tillitsvalgt er å bidra til fellesskapet, sier Bolstad.

Tre av fire svarer nemlig også at deres viktigste motivasjon for å være tillitsvalgt er å bidra til fellesskapet. Andre motivasjoner er personlig utvikling og muligheten til å påvirke.

Men samtidig er det rom for forbedring, erkjenner Bolstad. Over halvparten av de tillitsvalgte svarer at de ikke visste hva det innebar å være tillitsvalgt før de tok på seg vervet.

– Vi har ikke vært flinke nok til å fortelle potensielle tillitsvalgte om hva de kommer til å oppnå, oppleve og lære i vervet. Det er mye å ta av. De blir bedre kjent med virksomheten de jobber i, ledelsen og får større gjennomslag, sier Bolstad.

Her er det nå tatt flere grep. Funnene førte blant annet til #takkfortilliten, en kampanje der Tekna gjennom videoer og artikler viser fram den viktige jobben de tillitsvalgtes gjør for medlemmer, arbeidsgivere og samfunnet. 

– De tillitsvalgte opplever samtidig at de får god støtte fra Tekna. Det må vi også bli flinkere å kommunisere, sier hun.

Positivt overrasket

Det bildet kjenner Camilla Lindgren seg igjen i. Hun visste lite om hva tillitsvalgtrollen innebar, før hun kastet seg inn i vervet i 2017. Men det har hun ikke angret et sekund på.

– Jeg så på det som en veldig spennende og interessant rolle, men jeg visste ikke mye om den. Det er en god mulighet til å bli bedre kjent med bedriften min. Som tillitsvalgt får jeg en bedre forståelse av det organisatoriske og hvordan arbeidslivet er bygd opp. Jeg får også mulighet til å være der for medlemmene, sier Lindgren.

– Hva er det som har overrasket deg mest?

– Det er det landsomspennende apparatet som står bak. Det er utrolig mange dyktige mennesker involvert, og vi deltar på kurs og treffes på ulike møteplasser. Vi lærer mye av hverandre, sier hun.

Camilla forteller at som tillitsvalgt får hun en bedre forståelse av det organisatoriske og hvordan arbeidslivet er bygd opp

– Når du tar på deg et verv, er det viktig å ha et apparat i ryggen som støtter deg, og det er det ingen tvil om at vi har i Tekna. Som bedriftstillitsvalgt kan jeg ringe Tekna når som helst, og jeg får alltid god hjelp. Noen ganger ønsker jeg bare å sjekke om magefølelsen min stemmer. Da er det fint å bruke fem minutter med å sjekke med juristene til Tekna.

På telefonen kan hun spørre: Kan jeg egentlig gjøre det jeg tenker på nå?

– Det hender jo i blant at jeg får beskjed at jeg ikke bør følge magefølelsen min akkurat i den saken. Men det er jo slik man lærer, ler Lindgren.

50 nye tiltak for tillitsvalgte

Dypdykket i hverdagen til de tillitsvalgte har munnet ut i hele 50 konkrete tiltak for å gjøre jobben til Lindgren og andre tillitsvalgte lettere. Bolstad forklarer at det er satt i gang tiltak for å løse alle utfordringene som er avdekket i undersøkelsen.

Kampanjen #takkfortilliten er et tiltak, et annet er et nytt onboarding-prosjekt, som er måten nye tillitsvalgte tas i mot på.

– Vi er blitt bedre til å kommunisere med våre tillitsvalgte. Vi gir mer relevant informasjon til riktig tid og til riktig person. Det betyr at vi også kutter ut noen e-poster som ikke er så viktig, slik at det er lettere å få med seg det som er nødvendig, sier hun.

Endringen i informasjonsflyten har allerede ført til at tillitsvalgte kommer seg på de viktige kursene tidligere, forteller Bolstad.

Tekna jobber videre med måter å synliggjøre jobben til de tillitsvalgte enda mer.

– Flere ønsker at de får flere tilbakemeldinger fra medlemmene. Derfor skal vi bli enda flinkere på å vise fram all den gode jobben våre tillitsvalgte gjør, sier Bolstad.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer