Teknologi og realfag for alle!

– Gjennom vervet mitt som tillitsvalgt får jeg være med på både å påvirke foreningen og samtidig bidra til å lage et tilbud til andre medlemmer. Jeg føler at jeg er tettere på hva som skjer i foreningen.

Yngvild Linnea Andalsvik forteller hvorfor hun er tillitsvalgt i flere styrer i Tekna Oslo avdeling, og trekker frem ønsket om å lage et tilbud til andre medlemmer som en stor motivasjon for å være frivillig. For tiden er hun leder for gruppen for realfagsformidling, og medlem i avdelingens styre.

Hennes første verv var som styremedlem i Tekna Ung. Da hun var ferdig med studiene og ute i jobb, ville hun gjerne fortsette å møte nye folk.

– Det var jo en god vei inn i resten av Tekna. Og jo mer jeg blir kjent – jo mer får jeg lyst til å engasjere meg!

Rollemodeller

Faggruppen for realfagsformidling ble startet i 2017, og gruppen jobber for rekruttering til realfag gjennom arrangementer, skolebesøk og andre opplegg for barn og unge. Gruppens styre består av syv stykker som lager aktiviteter for barn og voksne. Andalsvik jobber selv med satellittnavigasjon og romvær i Kartverket, og har blant annet tatt initiativ til gruppens besøk og omvisning på solobservatoriet.

– Vi kjenner jo alle til vårt eget fagmiljø, og når vi har forskjellige bakgrunner i styret, er det lett å trekke på egne kontakter i de miljøene.

Et av målene for gruppen er å etablere et større miljø av Tekna-medlemmer som vil jobbe med realfag og være rollemodeller for barn og unge. Styret består av medlemmer med ulik fagbakgrunn, som alle har til felles at brenner for realfagsrekruttering. De har blant annet arrangert kodekurs for barn, og inspirasjonskvelder, og tilbudet deres treffer bredt.

Yngvild har vært tillitsvalgt og engasjert i mange verv i Tekna Oslo avdeling. Hun sitter for tiden i styret, og har også vært tillitsvalgt i styret for Tekna Ung-gruppen i Oslo. Nå er hun også leder for faggruppen for realfagsformidling, som blant annet arrangerer kodekurs og deltar på Oslo skaperfestival.

Yngvild Linnea Andalsvik, Leder for gruppen for realfagsformidling

– Vi ser både barn og besteforeldre på kursene våre. Vi prøver også å nå ut til barn og unge som kanskje ikke har foreldre som er Tekna-medlemmer. Det er noe vi tenker mye på og ønsker å oppnå, og å ha arrangementene åpne for alle.

Samarbeid

Faggruppen forvalter også midler som medlemmer i Oslo avdeling kan søke på, for å få støtte til og realisere realfagsprosjekter. I tillegg samarbeider gruppen med andre miljøer og aktører som jobber med rekruttering til realfag, som FIRST Lego League og Lær Kidsa Koding. Gruppen ønsker å legge til rette for ikke bare et sosialt nettverk, men også et faglig nettverk.

– Det å bli kjent med andre innen samme fagfelt, eller med liknende interesser, er veldig nyttig. Gjennom de faglige aktivitetene kan vi påvirke inn mot myndigheter i saker som er viktige for Tekna-medlemmer. Det å være tillitsvalgt gir innblikk i hele Tekna, og vi kommer tettere på hele organisasjonen. Dette gjør at vi kan påvirke retning og utvikling for foreningen.

Les mer om Tekna-medlem Yngvild Linnea Andalsvik i Tekna Magasinet; I sving med Galileo