Teknas tillitsvalgte gjør en uvurderlig innsats for organisasjonen. I 2019 – de tillitsvalgtes år – skal de få verktøyene til å gjøre jobben sin enda bedre!

I fjor høst ble det vedtatt at 2019 skulle være Teknas tillitsvalgtes år. Med det skal de 4000 tillitsvalgte som legger inn utallige frivillighetstimer for medlemmene blant annet få nye verktøy, bedre møteplasser og velfortjent anerkjennelse gjennom Tekna.

– Superheltene våreBilde1.jpg

Anne Julie Bolstad er prosjektleder for de tillitsvalgtes år. Hun forteller at mye av arbeidet i prosjektet vil handle om å forbedre eksisterende tilbud, og gjøre det enklere for de tillitsvalgte å gjøre jobben sin.

– De tillitsvalgte er superheltene våre, og Teknas viktigste medlemsfordel. Derfor er det viktig for oss å løfte frem den fantastiske jobben de gjør, forteller Bolstad.

Fem fokuspunkt

Arbeidet som skal gjennomføres deles opp i fem kategorier:

Anerkjennelse: Tekna vil synliggjøre de tillitsvalgte og jobben de gjør i alle deler av organisasjonen gjennom økt eksponering i egne og eksterne kanaler.

Kompetanse: Tekna vil bidra med økt kompetanse gjennom kurs og grunnopplæring, slik at de tillitsvalgte føler seg trygg i rollen.

Nettverk: Tekna skal skape flere gode møteplasser og legge til rette for at de tillitsvalgte får et godt nettverk.

Verktøy: De digitale verktøyene skal utbedres, slik at de tillitsvalgte får hjelpen de trenger for å utføre jobben sin på en god måte.

Støtte: Det gjøres en gjennomgang av hvordan de tillitsvalgte møter Teknas ansatte. De tillitsvalgte skal gis støtte, slik at de ikke står alene.

Omfattende innsiktsarbeid

Prosjektet er allerede godt i gang, og det viktigste for Tekna har så langt vært å skaffe innsikt om hva de tillitsvalgte er opptatt av og hva de trenger for å kunne gjøre jobben sin enda bedre.

I dette arbeidet har det blitt gjennomført en rekke kvantitative og kvalitative undersøkelser for å finne ut hvilke utfordringer de tillitsvalgte møter på, hva som motiverer dem, hvor lenge de ønsker å sitte i vervet og andre betydningsfulle faktorer.

Et av hovedfunnene fra innsiktsarbeidet viser at de tillitsvalgte er veldig stolte av jobben de gjør, og at de i all hovedsak er drevet av indre motivasjon. Det viser seg også at den største utfordringen de tillitsvalgte møter på er mangel på tid.

Tekna har nå begynt å gjennomføre tiltak basert på funnene og vil fortsette å lansere tiltak gjennom hele året.

– Tekna er avhengig av de tillitsvalgte

Camilla Lindgren er leder for Teknas Gjøvik-avdeling og sitter i referansegruppen bestående av flere tillitsvalgte, som har blitt nedfelt av hovedstyret i forbindelse med prosjektet. Hun er glad for at Tekna har sett behovet for å sette ekstra fokus på de tillitsvalgte.

– Jeg opplever det som veldig viktig at Tekna nå tar en gjennomgang av hvordan støtteapparatet fungerer og hvor forbedringspotensialet ligger, sier Lindgren, og legger til:

– Det er en spennende prosess som jeg håper alle medlemmer også vil merke nytten av på sikt.

Ingen utløpsdato

Prosjektleder Bolstad er opptatt av at arbeidet de legger ned i år ikke avsluttes ved utgangen av 2019.

– Dette er kun starten. Selv om mange av tiltakene skal lanseres i år, jobber vi også med flere langsiktige tiltak som vil gi gevinster på sikt.

– Mitt ønske er at organisasjonen skal bli best mulig rustet til å ta vare på sine tillitsvalgte i mange år fremover, avslutter Bolstad.

Publisert: 24. mai 2019