2019 er de tillitsvalgtes år, og Teknas ansatte er i full sving med å gjøre det mer attraktivt å være tillitsvalgt.

– I 2019 skal det bli artigere, enklere og mer givende å være tillitsvalgt, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i januar.

Hvordan jobber Tekna med å legge til rette for at de nær 4000 tillitsvalgte i foreningen skal gjøre en best mulig jobb? Vi tok en prat med tre som jobber med å gjøre de tillitsvalgtes jobb bedre.

Stikkord for løsningene vi fikk høre om, er premiering, medlemsmøter og nye digitale verktøy.

– Enklere og mer effektivt

Tekna har fått flere tilbakemeldinger på at de digitale arbeidsverktøyene som de tillitsvalgte bruker, ikke fungerer godt nok. Det skal det bli en endring på. Tekna jobber nå med å legge om arbeidsrommene til et mer moderne og interaktivt system.

– Våre tillitsvalgte gjør en fantastisk jobb. Undersøkelsene våre viser imidlertid at mangel på tid er den største utfordringen deres. Derfor er det veldig viktig for oss å tilby løsninger for å gjøre ting enklere og mer effektivt for dem, sier Roy Eskild Banken, avdelingsleder for distriktskontorene i Tekna.

Det nye systemet blir Microsoft Teams.

– Vi ønsker å stimulere til mer digital samhandling og gjøre de mest mulig rustet til å gjøre jobben sin, sier han.

Banken forteller at det åpner seg mange nye muligheter med det nye systemet.

– Vi vil ha de samme funksjonene som tidligere, men få mye nytt i tillegg. Det er lagt opp til diskusjon og lagring av filer, men man får også mulighet til å chatte – både én-til-én og i grupper – og det er mulig å holde videomøter. I tillegg får vi tilgang til online-versjonen av word og excel, noe som gjør at grupper enkelt kan dele dokumenter og redigere de sammen, sier han.

Det er planlagt å kjøre noen enkle piloter allerede før sommeren. Banken håper at hele systemet kan rulles ut i løpet av høsten.

Skal premieres

Et annet satsingsområde er å få flere til å fullføre grunnopplæringen for tillitsvalgte. Tekna-rådgiver Nils Christian Børresen forteller at generalsekretariatet nå utvikler et dialogløp for de første 18 månedene av vervet. Det nye løpet skal sikre at relevant informasjon om opplæring og annen støtte fra sekretariatet blir mottatt.

– Vi er ganske sikre på at nye tillitsvalgte får mye irrelevant informasjon i dag. Det viktigste vi jobber med nå er derfor å legge en ny kommunikasjonsstrategi, slik at våre tillitsvalgte får den informasjonen som er viktig for dem, sier han.

Et av målene er at tillitsvalgte i virksomhetene skal fullføre to nettkurs og to eller tre fysiske kurs (avhengig av sektor) i løpet av de første 18 månedene.

– Grunnopplæringen er viktig for å være trygg i rollen og for å kunne gjøre en god jobb som tillitsvalgt. Vi premierer de som fullfører kursene med et kursbevis og muligheten til å delta på en rekke andre tillitsvalgtkurs helt gratis. Blant annet får man tilgang til et nettverk av erfarne tillitsvalgte som møtes tre ganger i året for faglig og sosialt påfyll.

De som har tatt grunnopplæringen får også tilbud om å søke om å delta på Teknas premiumkurs for 750 kroner dagen.

– Det er viktig for oss å vise at vi setter pris på alle våre tillitsvalgte, sier Børresen.

Skal synliggjøres

Tillitsvalgte er tross alt den viktigste ressursen Tekna har. Derfor skal Tekna arrangere flere medlemsmøter til høsten. Målgruppen er 20 store bedrifter i privat sektor, samt flere virksomheter i statlig og kommunal sektor.

– Vi vil vise at vi gjør mer enn bare å forhandle lønn. Vi tilbyr både faglige og sosiale arrangementer i tillegg. Og vi vil at de tillitsvalgte skal vise seg frem, sier Anne Cathrine Hunstad, avdelingsleder på Teknas juridiske kontor.

På disse medlemsmøtene blir det tema som atferdsforskning, digitalt arbeidsliv, pensjon – og selvfølgelig lønnsforhandling. Enten som et frokostmøte, møte i lunsjen eller et møte på kvelden. Det leies inn stand-up komiker og serveres god mat.

– Vi ønsker vise medlemmene hva de lokale tillitsvalgte gjør og hva Tekna står for.  De vi allerede har snakket med har vist en stor entusiasme for medlemsmøtene. Dette er en mulighet for dem til å snakke om fagforeningen vår og bli bedre kjent med de andre medlemmene i bedriften sin.

Publisert: 24. mai 2019