– Å se helheten i fagområdet, og hvordan andre jobber, bidrar til at jeg tar med nye perspektiver til min egen jobb, forteller Inga Kathrine Due, tillitsvalgt i Tekna Oslo avdeling.

Hun leder Havneteknisk gruppe, en av de lokale faggruppene i avdelingen, og forteller hvordan vervet har bidratt til å utvide hennes kontaktnett og gitt henne faglig påfyll.

Havneteknisk gruppe er et åpent tilbud for alle som er interessert i marine konstruksjoner og samferdsel på og rundt havnen. Inga Kathrine Due jobber for tiden med samferdsel hos Dr.techn. Olav Olsen, og har tidligere vært knyttet til prosjekter som omhandler havner. Styret i Havneteknisk gruppe er sammensatt av rådgivende ingeniører, entreprenører og personer fra havnemyndigheter og forskningsmiljøer.

– Interessene til faggruppen blir preget av oss som sitter i styret med de erfaringer vi har med fra de ulike prosjektene vi selv er en del av. Samtidig som vi har øyne og ører åpne for hva andre driver med, er det viktig å få innspill fra medlemmene om hva som rører seg, og hvilke temaer som kan egne seg for et fagmøte.

Faglig påfyll

Som leder for Havneteknisk gruppe har hun det overordnede ansvaret for arrangementsdatoer og   kontakten med sekretariatet i Tekna Oslo avdeling, om praktiske detaljer og omtale av arrangementet på tekna.no/oslo. Medlemmene i styret byttes ut etter en toårsperiode. Dette gir styret kontinuitet, samtidig som det sikrer at nye ideer og perspektiver kommer til.

– Jeg liker å holde meg faglig oppdatert, og da er det fint å både kunne lage og delta på fagmøter. Arrangementene våre skal gi deg faglig påfyll og lære deg noe nytt, og også være et lavterskel-tilbud. Du skal kunne delta fordi er interessert, ikke fordi du skal sertifiseres eller delta på kurs.

Inga har vært tillitsvalgt i Havneteknisk gruppe i flere år. Hun er nå leder for gruppen, og har blant annet arrangert fagmøter som «Mudring - miljøtekniske og geotekniske utfordringer», og «Overflatebehandling av stål for maritimt miljø».

Inga Katrine Due, Leder for Havneteknisk gruppe i Tekna Oslo avdeling

Gruppen har tre til seks arrangementer i året, og aktivitetene varierer fra faglige foredrag til befaringer.

– Vi prøver hovedsakelig å lage fagmøter, og befaringer. Befaringene er det som fenger mest, men det er ikke alltid vi får til dette hvert halvår. Det avhenger av hvilke prosjekter som skjer i nærheten, og selvfølgelig også sikkerhetshensyn. Men vi har et bredt nedslagsfelt i gruppen, så målet er å få til minst en befaring i løpet av 2019.

Skaper nettverk

Det viktigste for styret er å legge til rette for at deltakerne kan knytte kontakter og skape et faglig nettverk som kan være nyttig i jobbsammenheng.

– Det ser jeg for egen del, at det å knytte kontakter – gjerne på tvers av bedrifter, for en samarbeider jo – har vært veldig positivt. Vi legger til rette for at du skal møte andre og ha et ansikt til de du har kontakt med. Da er det lettere å ta kontakt igjen når du har et spørsmål eller trenger innspill til noe i jobbsammenheng.