– Interessen for å skape ting, forbedre ting, og bli kjent med andre har jeg alltid hatt. Helt siden jeg var liten.

Karls Aiwerioba er leder for Gründergruppen i Tekna Oslo avdeling, og engasjementet for å skape og lage noe eget har han kjent på hele livet. Gjennom Gründergruppen i Tekna Oslo avdeling arrangerer han og resten av styret aktiviteter som skal inspirere og motivere andre medlemmer til å skape egne bedrifter, løsninger og produkter.

Jeg har som mål å fremme ingeniørenes posisjon i samfunnet, og vise dette frem i Tekna-organisasjonen.

Karls Aiwerioba

– Vi sørger for å trekke inn vårt eget nettverk, og får inn folk som kan presentere, tilføre erfaring og kunnskap. Vår drøm er at kanskje 10 % av Tekna-medlemmene prøver seg på noe eget. Vi vil bidra til å få folk til å møtes, skape nettverk og ikke minst tillit på tvers.

Nettverk

Gründergruppen er et nettverk for deg som er eller vil bli gründer, og som vil ha faglig påfyll og et nettverk i fasene fra idé til lønnsomhet. I tillegg arrangerer gruppen sosiale kvelder, hvor det legges til rette for nettverksbygging på tvers av bransjer og initiativer. I 2019 vil Gründergruppen fokusere på at Oslo er Europeisk miljøhovedstad, og lage arrangementer som spesielt fokuserer på miljøteknologi og smarte, blågrønne løsninger. De har planer om å samarbeide med Innovasjon Norge og Patentstyret, og vise hvordan patenter og patentprosessen fungerer, samt vise til hvilke tilskuddsmidler som finnes.

Karls Aiwerioba har vært tillitsvalgt og engasjert i Tekna Oslo avdeling i over fem år. Han utformer avdelingens tilbud til gründere gjennom faglige og sosiale arrangementer, og er leder for avdelingens Gründergruppe.

Karls Aiwerioba, Tillitsvalgt i Tekna Oslo avdeling

Gründergruppen samarbeider både med Teknas lokale og nasjonale faglige nettverk, og Karls Aiwerioba trekker frem hvor viktige disse nettverkene er for Teknas medlemmer:

– Tekna har så mange faggrupper, og for meg som er gründer er det jo gull verdt! Det gir meg tilgang til erfarne folk og ekspertise, som jeg kan prate med og få detaljer og opplysninger som jeg ellers ikke ville fått. Ved å møte dem og ta en prat, bygger vi tillit gjennom vervet og gjennom nettverket.

Det store bildet

Karls Aiwerioba har tidligere erfaring fra olje- og energisektoren, og har vært tillitsvalgt for Tekna gjennom bedriftsgruppen på hans tidligere arbeidsplass. Som styremedlem i Gründergruppen startet han Stellarman AS, et selskap som jobber med utvikling av havbruksteknologier. Han har lenge jobbet med salg, og med å skape tillit til kunder og samarbeidspartnere. Han har alltid vært opptatt av å se brikkene i det store bildet, og hvordan disse brikkene er med på å skape en helhet i felleskap.

– Jeg har alltid vært interessert i å kunne være med på å bestemme det som handler om og påvirker meg. Dette er en driver for meg og mitt engasjement. Og med bakgrunn fra oljenæringen er jeg selvfølgelig opptatt av hva Norge skal leve av etter oljen. Her mener jeg mye av svaret ligger i Teknas medlemmer! Jeg har som mål å fremme ingeniørenes posisjon i samfunnet, og vise dette frem i Tekna-organisasjonen. Det er viktig for meg.