Mer midler til bedriftsintern opplæring i en vanskelig situasjon

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

– Hvis arbeidsgiveren din er i en vanskelig situasjon nå, vil vi anbefale at du tipser om denne ordningen, sier direktør for Arbeidsliv og jus i Tekna, Marianne Gran Juriks. 

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Bedriftsintern opplæring er et arbeidsmarkedstiltak som tildeles av NAV etter en individuell vurdering. NAV vil blant annet vurdere virksomhetens plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen ... 

Stortinget jobber frem krisepakker som skal bidra til å redde arbeidsplasser, og at de som står i fare for å miste jobben får nye muligheter.  De vedtok 2. april at 250 millioner fordeles til fylkeskommunene. Midlene skal støtte bedriftsintern opplæring, mulighet til å øke kapasitet innen videregående opplæring og fagskoler for de som nå er permittert, samt å styrke de regionale karriereveiledningssentrene.

Hva kan virksomheten få?

Den kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden.

  • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
  • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.
  • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet
  • Tilskuddet kan ikke overstige 70 prosent av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen.

Hvor lenge kan virksomheten få tilskudd?

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker.

Tiltaksperioden kan gå utover 26 uker hvis opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte

Refusjon

Hvis du har fått innvilget tilskudd til bedriftsintern opplæring fra NAV, skal du sende inn refusjonsskjemaet «Tilskudd til bedriftsintern opplæring» for å få refundert utgiftene.

Les om Bedriftsintern opplæring hos NAV

Publisert: 3. april 2020