Hederstegn til fremragende tillitsvalgte

Under årets Representantskapsmøte (R-møte) i Molde ble hederstegn delt ut til seks tillitsvalgte, som har skjøttet verv i Tekna på en fremragende måte.

Hederstegnene ble utdelt under festmiddagen under R-møte i Molde, av Tekna president Lise Lyngsnes Randeberg.

Det er Hovedstyret som besluttet hvem som skal motta hederstegn. Hederstegn er sammen med æresmedlem og gullmedaljen Teknas høyeste utmerkelser.

Mottakere av hederstegn for 2019 er: 

Terje Vardernær Arnesen har vært medlem i Tekna siden 1985. Han har vært tillitsvalgt mer eller mindre sammenhengende fra 1995.

I tillegg til engasjement i bedriftsgruppen har han hatt flere sentrale verv i Tekna.

For tiden er han leder for Teknas sentrale valgkomite
(der han har vært leder fra 2013, og medlem siden 2011),
og han sitter i styret i bedriftsgruppen ved Jotun.

Han har tidligere blant annet sittet i Hovedstyret (2007–2011),
som styremedlem i Tekna Privat (2001–2003) og
i Etisk råd (2004–2008).

Han har vært R-møterepresentant fra 2001 og frem til han ble leder av valgkomiteen.

Terje Vardernær Arnesen

Olav Bye har vært medlem av Tekna siden 1969. Han har fra 1982 og frem til i år kontinuerlig hatt ulike verv i Tekna, både lokalt og sentralt.

Han har sittet i styret i Molde avdeling i flere runder fra 1991 til 2016, blant annet som leder (1983–1986). (Han har også sittet i fagrådet for Midt-Norge (2014–2016))

Olav har vært leder for Tekna-gruppen ved Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (1999–2011). Han har sittet som varamedlem i Tekna Kommune (1994–1996). Han har vært leder for kontrollkomiteen (2005–2013)
(den gang kalt «desisjonskomiteen»).

Han har siden 1985 vært på 16 R-møter – før dette.

Olav Bye

Ingunn Marie Holmen har vært medlem av Tekna siden 1992. Hun har vært tillitsvalgt fra 1998, først i bedriftsgruppen i SINTEF Helse, og etter hvert som leder av bedriftsgruppen for stiftelsen SINTEF (2004–2007).

Ingunn har vært ansattes representant både i SINTEF Helses styre, og i stiftelsen SINTEFS råd og styre. Hun har sittet i styret i Tekna Privat
(i to perioder mellom 2007 og 2016).

Siden januar 2018 har hun sittet som leder av Teknas opptaksråd. Hun har vært R-møterepresentant siden 2003.

Ingunn Marie Holmen

Heidi Meyer Midtun har vært medlem av Tekna siden 1985. Hun ble først leder av NIF Salten avdeling 1988-1989 og leder NIF Statens vegvesens sivilingeniørgruppe Nordland vegkontor 1992-1995

I 2005 ble hun tillitsvalgte i daværende Jernbaneverket – nå Jernbanedirektoratet.

Heidi har i flere perioder sittet som nestleder i Etatsforeningen ved Jernbanedirektoratet. Hun har også sittet som styremedlem i Tekna Stat (2011–2016) og sitter i dag i valgkomiteen for Tekna Stat.

I januar 2018 gikk hun inn som medlem av Opptaksrådet. Hun har deltatt på 9 R-møter, først i 1986 som representant for Bodø avdeling, og de siste 5 gangene som representant for lønns- og interessesiden.

Heidi Meyer Midtun

Hilde Møllerstad har vært medlem av Tekna siden 1991. Hun har vært tillitsvalgt siden 1993, først gjennom bedriftsgruppen i Saga Petroleum.

Via flere fusjoner har hun hatt til dels sammenhengende verv fra Saga Petroleum til det som i dag er Tekna-gruppen i Equinor. Parallelt med dette har hun vært styremedlem i Tekna Privat i 2012–2017 (Siden 2017 har hun sittet i valgkomiteen for Tekna Privat).

Ut over dette Hilde i 2018 oppnevnt til Etisk Råd. Siden januar i år har hun også vært leder for Etisk Råd. Hun har vært R-møterepresentant siden 2007.

Hilde Møllerstad

Jarle Stunes har vært medlem av Tekna siden 1988. Han har vært tillitsvalgt siden 1999, da han ble valgt til leder av Tekna-gruppen ved Karmøy kommune – et verv han også har i dag (etter pauser underveis).

Jarle har sittet mange i år i styret i Tekna Kommune, etter å ha kommet inn som observatør i 2007. I 2008 ble han styremedlem.

I fem år, fra 2014 til i år, har han vært nestleder av Tekna Kommune – og samtidig medlem av Lønns- og interesseutvalget.

Han har vært R-møterepresentant siden 2009.

Jarle Stunes
Publisert: 16. juni 2019