Dialogmøte med Hovedstyret

Tekst av Berit Hvoslef Dahl 2. okt. 2020 Streaming

Et digitalt tilbud til deg som ikke kan møte på de fysiske møtene.

Hovedstyret inviterer til dialogmøte om utviklingen av Tekna og status på Hovedstyrets arbeid. Det vil også bli diskutert saker som skal opp på Representantskapsmøte neste sommer. Hovedstyret ser frem til dialog og gode diskusjoner.

Teknas Representantskapsmøte (R-møtet) avholdes 12.-13. juni 2021 i Oslo. Som tidligere år inviterer hovedstyret til to dialogmøter med grunnorganisasjonen før R-møtet, det ene nå på høsten og det andre til våren.

Hensikten med møtene er å informere og diskutere saker som vil/kan bli tatt opp på R-møtet, og å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte.

Valgte R-møte representanter, tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, fagsiden, avdelingene, Tekna Ung og studentkontakter oppfordres alle til å møte.

Dialogmøtet er en viktig arena for foreningspolitisk påvirkning og vi håper at mange deltar. Dette er også forum for de lokale tillitsvalgte å bli kjent med hverandre.

Ikke alle har anledning til å møte på de fysiske møte som holdes på åtte ulike steder i Norge, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.

Nytt av året er at det arrangeres et rent digitalt dialogmøte for dem som ikke kan eller ønsker å delta på de fysiske møtene. Dette blir avholdt 2. november. og streames fra Oslo.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer