Gjennom vervet i Tekna har sivilarkitekt Kjersti Olsen fått et innblikk og en mulighet til å medvirke som hun ikke ville vært foruten.

Når Kjersti Olsen (50) blir spurt om å bidra, så sier hun som regel ja. Kanskje litt for ofte, ifølge henne selv. Hun har imidlertid aldri angret på at hun takket ja til å ta på seg vervet som tillitsvalgt i Tekna for tre år siden.

– Jeg har vært ute en vinternatt før, og har kjent på kroppen hvordan arbeidslivet kan være. Derfor vet jeg også hvor viktig dette engasjementet er for min og andres arbeidshverdag, sier hun.  

Mye er faring

 Fra tidligere har hun med seg erfaring som praktiserende arkitekt i det private næringslivet. Nå sitter Olsen på den andre siden av bordet, som sivilarkitekt og prosjektleder for bygg i Oslo Havn KF – et område som skaper mye engasjement.

– Jeg jobber i et sentralt område av Oslo og Norge, både når det gjelder logistikk, miljø og transport, og det er mange som har noe de skulle sagt om hva Oslo Havn velger å gjøre. Området består dessuten av gamle og til dels verneverdige bygg, så alt blir veldig komplekst. Det gjør dette til en veldig spennende jobb!

Lønn for strevet

Kjersti har vært Tekna-medlem i mange år, og setter stor pris på å være en del av en flerfaglig plattform med stor gjennomslagskraft.

Som tillitsvalgt får hun i tillegg tilgang til kurs og kompetanseheving i regi av Tekna – noe hun beskriver som «nyttig både i rollen som tillitsvalgt, i arbeidshverdagen og i livet generelt».

– Jeg har fremdeles til gode å være på et Tekna-kurs som jeg ikke har hatt nytte av. 

Med tillitsvalgtvervet følger naturligvis også en god del oppgaver: Det dreier seg om alt fra å delta i lønnsforhandlinger og organisasjonsutvikling med ledelsen, til å bistå medlemmer som har utfordringer i arbeidshverdagen. Og alt i alt tar det en god del tid.

KjerstiOlsen1 - tillitsvalgt - Tekna.png

– Til gjengjeld får jeg utvidet horisonten. Bare det å få et innblikk i hvordan organisasjonen jeg jobber i fungerer på godt og vondt, er veldig givende. Den innsikten gjør meg bedre rustet til å forstå hvilke valg som blir tatt og hvilke strategier som legges – og ikke minst får jeg mulighet til å medvirke i beslutninger, sier Kjersti, og fortsetter:

– Jeg er generelt veldig interessert i mennesker og samfunn, og som tillitsvalgt kommer jeg nærmere både bedriften og kollegaene mine.

Tekna i ryggen

Skulle det oppstå situasjoner som ikke kan løses lokalt på arbeidsplassen, er den erfarne arkitekten glad for at hun kan få støtte fra Tekna sentralt.

– Tekna stiller alltid opp med kompetanse og fagfolk som kan bistå oss, så det er absolutt en trygghet å ha dem i ryggen.

Viktigere enn noen gang å være tilknyttet en fagforening

Olsen er i dag tillitsvalgt for åtte Tekna-medlemmer i sin avdeling i Oslo Havn, og håper de blir flere.

Hun synes det på mange måter er et paradoks at andelen organiserte i landet generelt går ned i en tid der det å være fagorganisert bare blir mer og mer viktig.

– Arbeidslivet hardner til – både når det kommer til måten man drifter en bedrift på, en arbeidsstokk som er mer i flyt, og mer internasjonal påvirkning. Derfor er det viktig at vi tar vare på den nordiske modellen som vi har i dag for å kunne opprettholde et godt arbeidsliv.

Arkitekten tror en av grunnene til nedgangen kan skyldes at de unge som kommer ut i arbeidslivet i dag er vant til at ting fungerer og at man som arbeidstaker har mange rettigheter.

Mye usynlig tillitsvalgtsarbeid

– Men så kjenner de ikke nødvendigvis til historikken bak og all jobben som er lagt ned for at vi skal kunne ha de godene vi har i dag. Dette er ikke ting som kommer til å fortsette å fungere helt av seg selv – de må jobbes med for å opprettholdes, fastslår Kjersti.

– Mange tenker kanskje på kontingenten man betaler til Tekna bare som kun en utgift, og føler at de sjelden får bruk for tilbudet. Da er det viktig å huske på at man ikke ser den jobben som blir gjort i bakgrunnen. Det at du har en anstendig lønn og et godt arbeidsliv, det er det andre som jobber for – og det er blant annet den jobben du er med og bidrar til ved å betale kontingent.

Publisert: 15. mars 2019