Christine Daae Olseng var ganske fersk i jobben hos Norges Forskningsråd da hun ble spurt om å være tillitsvalgt for sine kollegaer. Seks år senere angrer hun ikke på at hun grep muligheten til å bli ekstra godt kjent med arbeidsplassen sin.

I Norges Forskningsråds kontorlokaler i Oslo sitter Christine Daae Olseng, mellom isbjørner av porselen og tøypingviner. På veggene henger bilder fra Arktis, side om side, og det er tydelig at fokuset i arbeidsdagen ligger et stykke nord for kontorpulten.

Daae Olseng flyttet fra Hammerfest til hovedstaden for å utdanne seg som marinbiolog ved Universitetet i Oslo. Der fikk hun dypere innsikt i havområdene hun hadde et nært forhold til i hjembyen.

– Jeg er jo født og oppvokst i Arktis, så det er nok ikke så rart at jeg fikk interesse for polarforskning. Det er jo der de store klimaendringene skjer raskest – og vi ser dem nå, forteller Daae Olseng.

Valg av yrke var altså ikke helt tilfeldig for 44-åringen. I dag får hun muligheten til å bevilge forskningsmidler til økt kunnskap om naturen som omga henne i oppveksten.

– Hvis vi skal forvalte de arktiske områdene godt, trenger vi kunnskap. Det er spesielt viktig nå, når arter forsvinner, flytter på seg eller mister sine leveområder på grunn av issmelting.

– Polarforskning er et tema som er i vinden, så det er ganske høy aktivitet og raskt tempo i arbeidshverdagen min.

Tillitsvalgt som ny i jobben

Daae Olseng begynte i jobben hos Norges Forskningsråd i 2012. Og på årsmøtet i lokallaget året etter ble hun spurt om hun var interessert i å stille som tillitsvalgt for sine kolleger.

Spesialrådgiveren lot seg ikke skremme av at hun ikke kjente organisasjonen særlig godt – hun så tvert imot på vervet som en mulighet til å komme ordentlig på plass i den nye jobben.

– Jeg syntes det virket veldig spennende. Ikke minst fordi jeg var relativt ny i jobben. Som tillitsvalgt fikk jeg mulighet til å bli godt kjent med arbeidsplassen min og de som jobber her.

Omorganisering og nedskjæringer

I tillegg til møtevirksomhet, konferanser og kunnskapsbygging, fylles arbeidsdagene til Daae Olseng av oppgavene som kommer med vervet som tillitsvalgt.

De siste årene har arbeidsplassen vært preget av en periode med omorganisering og nedskjæringer. Da har det vært viktig med en tillitsvalgt som bringer medlemmenes synspunkter til ledelsen.

– I slike situasjoner er det spesielt viktig at de ansatte har noen som vil jobbe for dem og som ivaretar deres interesser. Vi har bidratt til å øke forståelsen i ledelsen rundt hvordan vi ansatte opplever vår arbeidshverdag, forteller Daae Olseng.  

Har Tekna i ryggen

Heldigvis står hun ikke alene. Christine får god støtte fra Tekna når problemstillingene blir utfordrende.  

– Hvis det oppstår utfordringer vi ikke klarer å løse selv, har vi en egen kontaktperson i Tekna som er veldig hjelpsom. Vi får bistand hvis vi har juridiske spørsmål, eller om vi ikke kommer til enighet i forhandlinger, forteller Daae Olseng, og legger til:

– Det er også derfor det er så viktig å være medlem av en fagforening. Da står man ikke alene når noe skjer. I tillegg har Tekna gode medlemsfordeler som heller ikke er så dumt.

Etter seks år som tillitsvalgt har Daae Olseng utvilsomt lært organisasjonen å kjenne. Hun nøler ikke med å anbefale andre å gripe den samme muligheten.

– Nå ser jeg ting på en litt annen måte enn jeg gjorde før. Jeg ser bredere på ulike aspekter ved vår arbeidssituasjon, og forstår hvordan forskjellige situasjoner kan oppfattes ulikt.

– Å ta på seg vervet som tillitsvalgt er veldig lærerikt, og noe jeg vil anbefale for alle som ønsker å være med å påvirke, avslutter Daae Olseng.

 

 

 

Publisert: 19. mars 2019