Da Asude Sørensen - med Tekna i ryggen - gikk til kamp for betalt lunsj i Ullensaker kommune, opplevde prosjektlederen hvilken påvirkningskraft fagorganiserte ansatte kan ha i sin egen arbeidshverdag.

Under føttene våre finnes et mangfoldig nettverk av vannledninger og avløpssystemer. Ingenting ved denne infrastrukturen er tilfeldig, og i Ullensaker kommune er Asude Sørensen en av prosjektlederne som trekker i trådene under utbyggingsprosjekter.

– Jobben min er aldri kjedelig. Det finnes alltid utfordringer og nye problemstillinger som må løses kjapt, forteller Sørensen.

Prosjektlederen kom til Norge for 12 år siden, med master i geodesi fra Istanbul i Tyrkia. Under masteren var fokuset jordskjelv; en problemstilling som var svært aktuell i hjemlandet, som stadig rammes av nye skjelv. Ved Universitetet i Bergen gjennomførte hun nok en master, denne gangen i geofysikk, med fokus på modellering av havbunn i Barentshavet.

Får nyttige verktøy gjennom vervet som tillitsvalgt

Selv med to mastergrader i sekken, jobbet 37-åringen seg etter hvert opp til å bli prosjektleder i et felt hun ikke hadde formel lutdannelse i: vann og avløp.

Da jobbet hun for Sørum kommune, og det var også der hun hadde sin første erfaring med vervet som tillitsvalgt.

– Det var egentlig tilfeldigheter som gjorde at jeg endte opp som tillitsvalgt, forteller Sørensen.

Men vervet ga mersmak, og da Sørensen kom i ny jobb i Ullensaker kommune meldte hun umiddelbart sin interesse for å fortsette sin læringskurve som tillitsvalgt.

– Da jeg kom til Ullensaker kommune oppsøkte jeg Tekna-lederen her allerede første dagen for å vise min interesse. 

– Tillitsvalgtopplæringen og kursingen vi får hos Tekna har gitt meg mange nye kommunikasjonsverktøy, som jeg også kan bruke i jobben min. Som prosjektleder er du ansvarlig for alt som skjer fra A til Å, så da er det viktig å kunne kommunisere og forhandle hvis problemstillinger oppstår, forteller Sørensen.

– Nå jobber alle i Ullensaker kommune en halvtime mindre enn før

Som tillitsvalgt er Sørensen mellomleddet mellom arbeidsgiveren og sine øvrige kollegaer. Selv om oppgaven tidvis kan være krevende, er Sørensen sterkt motivert for å kjempe for medlemmenes ønsker.

– Det er veldig spennende å være med i bestemmelser, og å kunne påvirke beslutninger. Og man har alltid Tekna i ryggen. Hvis jeg lurer på noe, kan jeg enkelt ta en telefon til Tekna og få svarene jeg behøver.

Da det i 2017 ble gjort revideringer i personalpolitikken i Ullensaker kommune, fikk Sørensen oppleve hvordan hun og hennes kollegaer kan ha innflytelse på sin egen arbeidshverdag.

– Tidligere hadde vi ubetalt lunsj her i kommunen, og samtlige jobbet fra 8 til 16. I 2017 kom Tekna med et innspill om at vi burde få betalt lunsj. Dette kjempet vi for, og vi fikk ønsket innvilget av vår arbeidsgiver.

– Så nå jobber alle i Ullensaker kommune en halvtime mindre enn før. Dette klarte vi sammen med Tekna. Det er faktisk mulig å gjøre store endringer i arbeidshverdagen sin, forteller Sørensen.

– Gjør det!

Ifølge Sørensen eksemplifiserer dette tilfellet hvorfor det er betydningsfullt å organisere seg.

– Det er så viktig at alle blir representert og hørt. Fagforeninger er demokratiske organisasjoner, som støtter opp om grunnpilarer i norsk samfunnsliv.

Og prosjektlederen er ikke i tvil om hva hun vil si til de som vurderer vervet som tillitsvalgt:

– Gjør det! Du må ikke miste muligheten til å gjøre forskjeller i din egen og andres arbeidshverdag.

 

 

 

 

 

Publisert: 1. mars 2019