Kurstilbud til tillitsvalgte etter grunnopplæringen

Tekna jobber hardt for at våre 4000 tillitsvalgte skal være faglig forberedte og motiverte til sin viktige rolle enten som tillitsvalgte i en virksomhet eller i Teknas lokalavdelinger, faglige nettverk eller studiesteder. Når du har gjennomført grunnopplæringen, får du tilgang til en rekke andre kurs og konferanser.

Lokale tillitsvalgte i virksomhetene

Lokale tillitsvalgte har fri tilgang til alle tillitsvalgtkurs, men vi oppfordrer til å gjennomføre grunnopplæringen først. Etter grunnopplæringen kan du velge fritt blant kursene i menyen på Tekna.no/tillitsvalgt. Disse dekkes i sin helhet av Tekna og du oppfordres til å delta på disse før du deltar på kommersielle kurs.

Les mer om grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte i virksomhetene.

Tillitsvalgte i Teknas lokalavdelinger

Når du som tillitsvalgt i en av Teknas lokalavdelinger har gjennomført grunnopplæringen, får du tilgang til Teknas kommersielle kurs og konferanser til kostpris.

Les mer om grunnopplæringen for tillitsvalgte i Teknas lokalavdelinger her.

Tillitsvalgte i Teknas faglige nettverk

Når du har gjennomført nettkursene Bli kjent med Tekna og Grunnkurs for tillitsvalgte på fagsiden, og i tillegg vært tillitsvalgt i to år, får du tilgang til Teknas kommersielle kurs og konferanser til kostpris.

Tillitsvalgte på Teknas studiesteder

Når du har gjennomført nettkursene Bli kjent med Tekna og Grunnkurs for studentkontakter, og i tillegg vært tillitsvalgt i to år, får du tilgang til Teknas kommersielle kurs og konferanser til kostpris.

Tilbud om deltakelse på kommersielle kurs

Når du har innfridd kriteriene beskrevet på denne siden, kan du søke om å få delta på Teknas kommersielle kurs og konferanser. Dersom det er ledig plass vil du få dekket kursavgiften, men du må selv betale kostpris på 850,- for dagskurs og 1700,-  for todagerskurs. Tekna dekker ikke reise og opphold da dette ikke er tillitsvalgtkurs.

Søk ved å sende en e-post til ansvarlig for tillitsvalgtopplæringen i Tekna, Nils Christian Børresen, ncb@tekna.no.

Følgende kurs er ikke med i denne ordningen: Tekna lederutvikling (GILA) og praktisk innovasjonsledelse.

Sist oppdatert: 16. desember 2019