Kurstilbud til tillitsvalgte etter grunnopplæringen

Tekna jobber hardt for at våre 3000 tillitsvalgte skal være faglig forberedte og motiverte til sin viktige rolle enten som tillitsvalgte i en virksomhet eller i Teknas lokalavdelinger, faglige nettverk eller studiesteder. Når du har gjennomført grunnopplæringen, får du tilgang til en rekke andre kurs og konferanser.

Lokale tillitsvalgte i virksomhetene

Lokale tillitsvalgte har fri tilgang til alle tillitsvalgtkurs, men vi oppfordrer til å gjennomføre grunnopplæringen først. Etter grunnopplæringen kan du velge fritt blant kursene i menyen på Tekna.no/tillitsvalgt. Disse dekkes i sin helhet av Tekna og du oppfordres til å delta på disse før du deltar på kommersielle kurs.

Les mer om grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte i virksomhetene.

Tillitsvalgte i Teknas lokalavdelinger

Når du som tillitsvalgt i en av Teknas lokalavdelinger har gjennomført grunnopplæringen, får du tilgang til Teknas kommersielle kurs og konferanser til kostpris.

Les mer om grunnopplæringen for tillitsvalgte i Teknas lokalavdelinger her.

Tillitsvalgte i Teknas faglige nettverk

Når du har gjennomført nettkursene Bli kjent med Tekna og Grunnkurs for tillitsvalgte på fagsiden, og i tillegg vært tillitsvalgt i to år, får du tilgang til Teknas kommersielle kurs og konferanser til kostpris.

Tillitsvalgte på Teknas studiesteder

Når du har gjennomført nettkursene Bli kjent med Tekna og Grunnkurs for studentkontakter, og i tillegg vært tillitsvalgt i to år, får du tilgang til Teknas kommersielle kurs og konferanser til kostpris.

Tilbud om deltakelse på kommersielle kurs

Når du har innfridd kriteriene beskrevet på denne siden, kan du søke om å få delta på ett av Teknas kommersielle kurs eller konferanser per år. Dersom det er ledig plass vil du få dekket kursavgiften, men du må selv betale kostpris på 750 kr per dag. Tekna dekker ikke reise og opphold da dette ikke er tillitsvalgtkurs.

Søk ved å sende en e-post til ansvarlig for tillitsvalgtopplæringen i Tekna, Nils Christian Børresen, ncb@tekna.no.

Følgende kurs er ikke med i denne ordningen: Fra fagspesialist til suksessfull leder, GILA, ISTQB, PRINCE, PMP, og Bli sertifisert i forhandlingsteknikk.

Sist oppdatert: 4. november 2016