Grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i virksomhetene

Å være tillitsvalgt er et stort ansvar som krever nødvendig kompetanse. Tekna oppfordrer derfor alle tillitsvalgte til å ta grunnopplæringen for tillitsvalgte før de deltar på andre tillitsvalgtkurs.

Når du har gjennomført hele grunnopplæringen får du tilgang til en rekke andre kurs og konferanser.

Les mer om tilbudet til tillitsvalgte etter grunnopplæringen.

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar følgende kurs før du deltar på andre kurs:

Nettkurs:

  • Bli kjent med Tekna
  • Grunnkurs for enten privat, statlig eller kommunal sektor

Ordinære kurs:

For tillitsvalgte i privat sektor:

  • Lov og avtale i privat sektor
  • Forhandlingsteknikk
  • Omstilling og nedbemanning i privat sektor

For tillitsvalgte i statlig sektor:

  • Lov og avtaleverk i statlig sektor
  • Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
  • Omstilling i statlig sektor

For tillitsvalgte i kommunal sektor:

  • Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
  • Forhandlingsteknikk

Disse kursene finner du i kursoversikten på www.tekna.no/tillitsvalgt.

Sist oppdatert: 30. august 2018