Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tillitsvalgte på arbeidsplassen

Våre 4 000 tillitsvalgte gjør en fantastisk jobb for medlemmene i Tekna. I krisesituasjoner som korona og oljeprisfall er de spesielt viktige. Den kontinuerlige dialogen med bedriften gir bedre grunnlag for håndtering av kriser.

 

De tillitsvalgte jobber hele året for sine medlemmer. De er involvert i saker som omhandler lønn, pensjon, omstilling og faglig utvikling som bidrar til et godt og rettferdig arbeidsliv for deg og dine kolleger. I tillegg er de medlemmenes viktigste støttespiller på arbeidsplassen.

Tillit handler om å gi fra seg kontrollen til noen man stoler på

Å være tillitsvalgt er et viktig ansvar. De tillitsvalgte er kjernen i samarbeidet mellom ledelse og ansatte. De har blitt gitt en stor tillitt av deg som medlem. Det er dine behov og interesser det kjempes for.

På vegne av de tillitsvalgte: Takk for tilliten!

I filmene på denne siden kan du bli bedre kjent med de som representerer deg!

Tillitsvalgte hjelper de som trenger det

Ivar-André Ihle er tillitsvalgt i Kongsberg Maritime. Han har stilt opp som tillitsvalgt fordi han ønsker å hjelpe mennesker både med å ha en konstruktiv arbeidshverdag med færrest mulig irritasjonsmomenter.

Stolt av å representere Tekna på arbeidsplassen

Trude Sundtjønn er tillitsvalgt på OsloMet. Hun er stolt over å representere medlemmene når viktige avgjørelser tas på arbeidsplassen.

Tror på å være en del av noe større

Kristian Svartveit sitter i Teknas lønns- og interesseutvalg. Kristian har valgt å bli tillitsvalgt for å bidra til fellesskapet. Han tror på det å være en del av noe større, noe han er som tillitsvalgt i Tekna.

Tillitsvalgte gjør mer enn å forhandle lønn

Kristin Tyldum Kjøglum er tillitsvalgt i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Hun mener at mye av jobben de tillitsvalgte gjør er usynlig for medlemmene – nettopp fordi de tillitsvalgte allerede har gjort jobben.

Stolt av ansvaret som tillitsvalgt

Nils Jokstad er tillitsvalgt i Lundin Norway AS. Han er stolt over ansvaret han har fått som tillitsvalgt fordi han er valgt av medlemmene for å ta vare på deres interesser.

Tillitsvalgte ønsker å gjøre en forskjell

Pundharika Barkved er tillitsvalgt på Oslo Universitetssykehus. Hun er opptatt av at medlemmene på arbeidsplassen skal ha det bra, tror at mange tillitsvalgte er født med et ekstra omsorgsgen.

Trenger du bistand fra Tekna? Du kan spørre oss om alle juridiske forhold rundt arbeids- og ansettelsesforholdet ditt. 

Juridisk bistand

Lurer du på hvem som representerer deg på din arbeidsplass? 

Har du ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen?

Hvis du ønsker at noen skal representere deg, og dere er mer enn tre Tekna-medlemmer kan dere opprette Tekna-gruppe på arbeidsplassen. En lokal Tekna-gruppe er medlemmenes formelle forum for å påvirke lønns- og arbeidsforhold der de jobber.