Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Carina Carl

Råd og tips

Trodde du stress var dumt?

Tekst av Sondre Tallaksrud 19. nov. 2020 Streaming

Det kan faktisk hjelpe deg til å gjøre det bra på eksamen.

I disse dager er mange studenter midt i en hektisk eksamensperiode, og med den aktuelle samfunnssituasjonen kan eksamene være en ekstra psykisk påkjenning.

Hvordan skal du håndtere det? Vet du det?

To typer stress

Vi kan dele stress inn i to hovedkategorier sier psykolog Carina Carl.

Du kan ha negativt stress, men også positivt stress. Positivt stress gjør at du får gjort det du skal, det sikrer at du presterer, og virker positivt på deg. Det gir deg rett og slett den energien du trenger, sier hun.

Negativt stress gjør deg derimot handlingslammet og gjør at du ikke får gjort det du skal.

Så hvordan sikrer du deg riktig type stress?

Definer din egen agenda

Du må minne deg selv om hvorfor du tar eksamen – det du ønske å oppnå. Det kan være et bestemt yrkesmål du har – hvilken jobb du ønsker deg for fremtiden, det kan være å lære noe nytt eller en øvelse i å håndtere stress eller utvikle noen personlige egenskaper – som vedholdenhet – evnen til å gjennomføre en plan.

Øve deg på å ha fokus på det positive ved deg selv og situasjonen. Dette kan bidra til å redusere angst og å holde fokus i eksamensperioden. Man kan stille spørsmål som: ”Hva er det jeg synes er positivt med eksamen?” Minne deg om din agenda – så blir eksamen et steg mot å nå dine mål.

Se etter muligheter for mestring

Se utfordringer, som eksamen og perioden opp til, som mulighet for å lære og utvikle deg både personlig og faglig. På denne måten kan du ufarliggjøre det som virker skremmende ved heller å se det som anledninger til å håndtere på den måten du ønsker.

Minn deg selv på at ubehaget fra stress er ekstra krefter. Stressreaksjonen er kroppen som mobiliserer energi.

Planlegg og prioriter

Sett opp en plan for eksamensperioden. Først og fremst for hvordan du skal disponere tiden din, slik at du vet hvor mye tid som går til hva. Når og hvor lenge bør du lese til eksamen hver dag? Er det noen arrangementer du skal på? Når skal du sette av tid til fysisk aktivitet? Når du har gjort dette, sett opp en fagplan.

Sov nok, sørge for å ha gode rutiner for mat og drikke, beveg deg eller tren når du kan, for å holde kroppen i gang og hjernen konsentrert. Begrense tiden på sosiale medier til pauser – og se hvor mye tid og overskudd til konsentrert fokus du får. Snakk med de rundt deg slik at de er klare over når du har eksamensperiode og at du kanskje har mindre tid og overskudd.

Se flere gode tips i videoene.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer