Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Åpen høring på Stortinget

26. okt. 2018

Torsdag 25. oktober var Tekna Student invitert av SV til åpen høring på Stortinget. Saken som skulle diskuteres var regjeringens forslag om å endre ordningen for stipend i Lånekassen. Dette er Tekna Student uenig i.

Dagens ordning er slik at 40 % av det du mottar i lån blir omgjort til stipend fortløpende dersom du står på eksamen. Regjeringen vil endre dette til at 15 % av denne stipendandelen skal gis etter fullført grad. Det betyr at du får en mindre andel omgjort til stipend hvis du bytter eller slutter på studiet før du har fullført graden. Regjeringens intensjon er å få bukt med det høye frafallet i høyere utdanning.

Vi i Tekna Student mener at hvis man skal få bukt med frafallet og øke gjennomføringen på normert tid, må man satse på kvalitet i utdanningen. De midler som er satt av til kvalitetshevende tiltak er ikke i nærheten av det regjeringen trekker inn i besparelse på innstramming av ordningen.

Tekna Student har både muntlig og i brev til både statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bedt om konkrete tiltak for å heve kvaliteten i høyere utdanning. Vi har etterspurt hva de vil gjøre for å sørge for at studentene får relevant og praksisnær undervisning.

Vi mener at studentene lærer best ved å bruke både teori og praksis, og at det bør være en tettere kobling mellom næringsliv og akademia, slik at studentene vet hvilke typer jobber de går til. 

Studentene bør kobles tidlig på forskning, slik at de forstår hva det de lærer kan brukes til og tidlig møter vitenskapelig metode.  Det er sånn at 2/3 teknologer i Norge i dag er utenlandske.  Vi har stort potensiale til å rekruttere til forskning for å sikre oss nødvendig kompetanse og vi må derfor motivere norske studenter til å gå et lengre løp.

Dersom den nye stipendordningen blir vedtatt, bør stortinget prioritere å sette inn tiltak som også hever kvaliteten i høyere utdanning i enda større grad, slik at vi sikrer kvaliteten vi mener vil bidra til å øke gjennomføringen og få ned frafallet.

 

Les også