Politisk

Hva betyr statsbudsjettet for deg som er student?

11. okt. 2018

Statsbudsjettet er tungt å lese hvis man skal gå gjennom hver eneste side. Vi har samlet noen nøkkeltall som kan være greit for deg som student å få med seg.

Endringer i stipendordningen

En av sakene som har fått mest oppmerksomhet har vært endringene i stipendordningen i lånekassen. Dagens ordning gir 40% av lånet omgjort til stipend dersom man står på eksamen. Dette vil regjeringen gjøre noe med. De ønsker at man skal få 25% av lånet omgjort til stipend når man tar studiepoeng, og at de resterende 15% skal bli omgjort når man fullfører en grad. Hensikten med den nye ordningen er å få studentene raskere ut i arbeid ved at det skal lønne seg å fullføre en grad.

Det er mange i dag som ikke fullfører en grad og bare tar studiepoeng eller bruker lang tid på å fullføre studiene. Ved å innføre tiltaket mener regjeringen at de kan spare inntil 256 millioner ved at studentene raskere fullfører en grad.  Vi i Tekna Student er ikke enig i at dette er veien å gå for å øke gjennomføringsgraden på studiene. Konkrete tiltak som for eksempel flere praksisplasser, økt deltakelse i forskning tidlig i studiet og tettere kontakt mellom professor og student mener vi må være i fokus. Det er dessverre lite spor av slike konkrete tiltak i årets budsjett.

En uke til med studiestøtte

En gladsak relatert til studentøkonomi er av vi får 1 uke til med studiestøtte. Det vil si at vi nå har 10 måneder og 3 uker med studiestøtte. Tekna student har lenge vært med på å kjempe for at studiestøtten skal fordeles over 11 måneder, så dette er noe vi er veldig fornøyd med.  

Hvor mye får vi utbetalt?

I statsbudsjettet står det at studiestøtten skal justeres med 1,8% . Det er fint med en økning, men vi mener at den må økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Det er viktig at studenter får en økonomi de kan leve av slik at vi har mulighet til å være student på heltid. I dag er det mange som må nedprioriterer studier for å kunne få en økonomi som man kan leve av. Norsk studentorganisasjon (NSO) har en fin graf som viser hvordan studiestøtten har utviklet seg i forhold til grunnbeløpet i folketrygden. De mener at det er på tide at studiestøtten til studentene følger den økonomiske utviklingen ellers i samfunnet.

Studentboliger

De siste årene har det blitt bevilget mer penger til bygging av studentboliger. Regjeringen har bevilget penger til dette i år også. I likhet med i fjor blir det bevilget penger til 2 200 nye studentboliger. Det er bra at det de siste årene har blitt bevilget penger til bygging av studentboliger, men vi mener allikevel dette tallet bør økes til 3 000 frem til vi har en 20% dekningsgrad på alle studiestedene.

Utdanningskvalitet

Regjeringen bevilger 25 millioner til utdanningskvalitet i form av prosjektmidler til direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Disse pengen går blant annet til  for nye læringsformer og digitale verktøy.

Les også