Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise og Sigurd foran Stortinget

Aktuelt

Studentutvalget siden sist

Tekst av Sigurd Harstad, leder Studentutvalget 18. nov. 2019

Som leder for SU møter jeg på vegne av studentene i Hovedstyret. Dette er den øverste ledelsen av Tekna imellom Representantskapet. På samme måte som SU er Tekna Student sitt styre, er Hovedstyret styre for hele Tekna, som navnet kanskje indikere.

Hovedstyret jobber nå med å utarbeide en handlingsplan, som peker på viktig områder Tekna skal ha fokus på fremover. Videre er det Hovedstyrets oppgave og sikre driften av Tekna. Da er saker som risikohåndteringer, budsjett og oppføling av vedtak fra Representantskapet.

Som leder av Tekna Student er det også jeg som skal representere Tekna Student utad. Derfor var jeg samme med Lise (president) på Stortinget og kommenterte da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem. Her var det en rekke gode Tekna Student saker. Det var satt av penger til praksis, økt utveksling og flere studieplasser innen grønn omstilling.

Nå som det er satt av penger, er det vår jobb å følge opp at penger og løfter blir til bedre utdanning for alle våre medlemmer.

akademikerne.JPG

Videre har jeg og Nestleder Einar deltatt på en samling for studentledere i Akademikerne. Akademikerne er paraplyorganisatorene til Tekna. Her i Tekna sammen med Medisinstudenten, samfunnsøkonomene og mange andre master foreninger.  Akademikerne jobber for saker der ulike høyt utdannende grupper har like interesser.

På den samling jeg og Einar deltok på, var temaet hvordan man skal organisere flere unge. For å organisere flere unge er våre studentkontakter utrolig viktige. Det er de som lager alle de supere tilbudene til alle dere medlemmene på de lokale lærestedene. 

årsmøte.jpg

Ellers er vi i studentutvalget i god gang med å planlegge Årsmøtet som arrangeres i starten av februar. Årsmøtet arrangeres hvert år, og har en politisk agenda. Det er her studentkontaktene og studentutvalget kommer sammen og bestemmer hva vi ønsker å fronte politisk på vegne av Tekna i året som kommer. Det velges også ett nytt studentutvalg. Vi gleder oss, og kan love noen ganske radikale forslag for vår side.

Jeg pleier å kalle det «årets høydepunkt».

Har du politiske innspill? Ta gjerne kontakt med dine lokale studentgruppe og meld inn forslagene dine eller engasjer deg frivillig. Vi er alltid på jakt etter gode studentkontakter som vil fremme gode politiske standpunkter på vegne av studentene. 

Her finner du informasjon om alle de lokale gruppene.

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer