Uføreforsikring inkludert i ditt studentmedlemskap

14. aug. 2018

Tekna jobber for å gi deg trygghet, derfor får du uføreforsikring inkludert i medlemskapet. I tillegg kan du velge om du vil ha tyveri eller innboforsikring!

Alle studenter får Tekna Student Uføreforsikring inkludert i medlemskapet

Forsikringen kan gi en utbetaling på nesten en halv million kroner ved arbeidsuførhet som følge av enten sykdom eller ulykker.

Ca. 95 % av all arbeidsuførhet skyldes sykdom, og over 60 % av alle sykdommene blant unge under 30 år skyldes psykisk sykdom.

Det som er unikt ved denne forsikringen er at du ikke skal levere helseerklæring ved innmelding i forsikringen. Men du må være 100% studie-/arbeidsdyktig, og altså ikke sykemeldt på dette tidspunkt.

Forsikringen gjelder ut det året du fyller 33 år og bare dersom du er medlem i folketrygden.

Med en master innenfor teknologi og naturvitenskap ser du sikkert frem til en spennende og godt betalt jobb. Skulle du være så uheldig å bli ufør mens du studerer, eller etter endt studie, vil du kunne oppleve et stort inntekts-bortfall. Dette har Tekna og Gjensidige tenkt på for deg.

I tillegg kan du velge en av disse to forsikringene:

Tyveriforsikring for PC, nettbrett og mobil

PC, nettbrett og mobil-telefon er forsikret mot tyveri med inntil 20 000 kroner per skadetilfelle. Forsikringen dekker også reparasjon av knust mobilskjerm via Gjensidiges serviceleverandør Mobylife. Dette sikrer at garantien på telefonen er intakt. Egenandelen er 500 kroner.

Innboforsikring

Forsikringen dekker innbo – tingene dine – med inntil 150 000 kroner og tyveri av låst sykkel med inntil 10 000 kroner. Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade i forbindelse med brann, vann og innbrudd.

NB! Dersom dere er flere som bor i kollektiv, må hver enkelt ha sin egen innboforsikring. Egenandelen er 3 000 kroner.

Mer informasjon og vilkår finner du her

Les også