Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tonje Løvstakken står i vandrehallen i Stortinget og er skuffet

Nei til endring av studiestøtten

27. nov. 2018

Stortinget har nå samlet seg om å bruke straff som tiltak for å få studentene til å fullføre. Vi trodde politikerne innen 2018 hadde fått med seg at straff er en dårlig motivasjonsfaktor. Nå håper vi Stortinget vil høre på et godt gammelt råd; det er ingen skam å snu. La oss gjøre 2019 til året der vi rydder opp i dårlige beslutninger.

Da statsbudsjettet ble lagt frem av Regjeringen tidligere i høst så vi med stor skuffelse at Regjeringen hadde foreslått å endre ordningen for omgjøring av stipend. I dag omgjøres 40 prosent av studielånet til stipend hvis du består eksamen du er meldt opp til. Nå foreslo regjeringen å endre dette til en slags totrinnsmodell, først omgjøring på 25 prosent hvis du består eksamen og så til 40 prosent når du har fullført graden. Regjeringen la frem dette som et tiltak for å få mindre frafall, og få flere til å fullføre graden. Dette er en intensjon vi støtter, men en intensjon vi synes mangler troverdighet. Så vidt vi kan se er det lite hold i forskningen på feltet som tilsier at dette faktisk vil ha en påvirkning på frafallet. For oss virker det som regjeringen bruker frafall som et vikarierende argument for å sette regninga over på studentene.

Studentutvalget har jobbet mye med saken i høst. Vi har skrevet brev til stortingsgruppene, deltatt på høring med SV, fått publisert et leserinnlegg i Klassekampen og delt innlegget på Tekna.no. Dette har vi gjort fordi vi ønsker at Stortinget skal forstå at de gjør samfunnet en bjørnetjeneste ved å innføre denne endringen av studiestøtten. Det er nemlig slik at ikke all utdanning som er en fullført 3-årig eller 5-årig grad er bortkastet.

Samfunnet er i stadig endring, og det må være rom for at man ønsker å bytte studie underveis for å sikre seg drømmejobben eller fortsette på videre utdanning for å bli den arbeidstakeren arbeidsmarkedet etterspør og trenger. En fysiker som har studert informatikk fra før, vil bare bli enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. En lektor i biologi og kjemi vil kun ha fordeler av å ta et ekstra år med matematikk. Vi mener det er feil å skulle straffe fysikeren eller biologen for å ønske å ta denne ekstrautdanningen.

Tekna student mener Stortinget med fordel kan se på andre viktige tiltak for gjennomføringsgraden. Bedre rådgivning og veiledning i videregående skole er et av mange viktige tiltak for å redusere feilvalg, som igjen vil kunne føre til bedre gjennomstrømming. Vi er også svært opptatt av at studentene skal være studieforberedt og faglig sterke nok til å takle overgangen til høyere studier. Tekna student mener også at økt studiekvalitet, gjennom et fokus på relevans og praksis, vil bidra til å øke gjennomføringsgraden og forhindre frafall. Dersom frafallet skal ned og gjennomføringsgraden opp mener Tekna student at innsatsen må legges ned på å øke kvalitet i utdanningen – ikke straffe studentene når de slutter eller bytter utdanning.

Tekna Student mener det er viktig å innføre tiltak for å få større gjennomstrømning og mindre frafall fra høyere utdanning – for vi trenger kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Men likeså mye mener vi det er feil å sette regningen på studentene. Vi ønsker faktisk ikke å bli straffet.

 

Tonje Løvstakken

Leder, Tekna Student

Les også