Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
FOTOGRAF: CLARE MCENALLY

Aktuelt

Miljøgifter i norske spekkhoggere

Tekst av Skrevet av: Clare McEnally Masterstudent i toksikologi Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo. 19. des. 2018

Clare McEnally var en av flere som ble tildelt Tekna sitt masterstipend i 2017. Her kan du lese om hennes spennende feltarbeid i Nord-Norge.

Hvorfor undersøke miljøgifter i spekkhoggere?

Spekkhoggere er en nøkkelart fordi antallet individer kan påvirke hele det marine økosystemet. De bidrar også til en vesentlig del av inntekten for mange småbyer i Nord-Norge i form av hvalsafari. Imidlertid står de i fare for å akkumulere høye konsentrasjoner av persistente organiske miljøgifter (Persistent Organic Pollutants – POPs).

POPs har blitt assosiert med flere alvorlige helseeffekter i marine pattedyr, blant annet hemming av immunforsvaret og nedsatt reproduksjonsevne. Målet med prosjektet er å kvantifisere nivåene av miljøgifter i norske spekkhoggere og å undersøke om årstider, kjønn, aldersgrupper og familiegrupper kan påvirke de observerte nivåene. Vi er spesielt interessert i om forskjellige grupper av spekkhoggere har spesifikke spisevaner (f.eks fisk eller marin pattedyr), og om dette kan være en mulig forklaring på eventuelle forskjeller i miljøgiftnivåer mellom gruppene.

Spekkhogger, Nord-Norge og biopsiprøver

Tekna sitt masterstipend bidro til at jeg kunne dra ut på feltarbeid med veilederen min for biopsiprøvetaking av spekkhoggere i Nord-Norge. Gjennom å være på feltarbeid fikk jeg en dypere forståelse av hvordan arbeide med ville dyr på en etisk riktig måte, hvilke metoder som bør benyttes, og hvordan håndtere materialer og oppbevare toksikologiske prøver etter prøvetaking.

Feltarbeidet ble organisert gjennom veldedighetsorganisasjonen Norwegian Orca Survey. Vi innhentet informasjon 3 ganger gjennom året. Ved å samle inn biopsiprøver fra ulike sesonger har vi muligheten til å sammenligne familiegrupper med hverandre.

Hval.JPGFotograf: Clare McEnally

Luftpistol og venting, men også mye læring

Det er viktig for en biolog å samle inn egne prøver og å forstå hvordan det er å være i felt, og jeg har lært masse! Jeg har nå en dypere forståelse av hvordan man kan samle inn prøvene, og ikke minst hvor vanskelig det kan være! Det var noen dager som vi var ute med båt hele dagen, men ikke fikk tatt noen prøver i det hele tatt. Det kan ta ekstremt lang tid å finne spekkhoggere, og når vi endelig finner dem er det ikke "bare å ta prøver". Det er viktig å se på gruppekomposisjon og om det er en relevant gruppe å ta prøver fra. I tillegg må adferden være riktig (at de ikke er stresset og at de beveger seg på en forutsigbar måte). Vi vil heller ikke ha andre båter i området som kan stresse dem. Dette ga meg nyttig innsikt om adferden til hvalene og hvordan oppføre seg rundt ville dyr.

Å se etter hvaler.jpg
Fotograf: Clare McEnally

Når adferden var riktig, brukte vi en luftpistol til å skyte en pil som skjærer bort en liten vevsprøve av hud og spekk fra dyret. Når biopsien er tatt, faller pilen ut og flyter slik at den kan plukkes opp med en håv. Jeg brukte ikke luftpistol selv fordi jeg ikke hadde riktig sertifisering, men jeg lærte mye om hvordan den fungerer. Jeg hjalp også med å klargjøre alt utstyr til prøvetaking og å oppbevare prøvene etterpå. Det er viktig å sterilisere alt mellom hver prøvetaking, noe som ikke er lett når man er ute på havet! Vi oppbevarte prøvene kaldt i felt og i fryser så raskt vi var tilbake på land. I tillegg lærte jeg hvorfor det var så viktig ha et godt og organisert system for å kunne være sikker at vi visste hvilke prøver kom fra hvilke hval – det kunne ha vært lett å miste oversikt!

Tusen takk til Tekna som har gitt meg denne muligheten. Nå begynner jeg å skrive masteroppgaven min og føler meg mye mer komfortabel å skrive om materialer og metoder siden jeg har opplevd det selv. Masteroppgaven min blir nå sterkere og jeg har fått erfaring som kan brukes videre i arbeidslivet.

Mer informasjon om Tekna sitt masterstipend i 2019, finner du her

 

Klar for feltabried i Skjerv├©y.jpgFotograf: Clare McEnally

Les også

Relaterte kurs og arrangementer