Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Løvestatue foran Stortinget i Oslo

Politisk

Gjennomslag i regjeringsplattformen!

18. jan. 2019

Gjennomslag. Det finnes få ord som er vakrere. Se Tekna Student sine gjennomslag her!

Gjennom det siste året har vi i Tekna Student jobbet aktivt for at våre ønsker og meninger skal bli hørt. 17. januar la Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti frem sin regjeringsplattform. Vi mener det er viktig at studentene blir gitt gode tilbakemeldinger på sitt arbeid, og vil vi derfor gi regjeringen en tilbakemelding på regjeringsplattformen, slik at de kan ta med seg det gode arbeidet videre, og rette opp i det vi mener mangler.

Den nye regjeringen har i stor grad valgt å høre på oss, og i plattformen finner vi mange av sakene Tekna Student har jobbet for:

  • Legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.
  • Legge frem en stortingsmelding om samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanningsinstitusjoner, med vekt på praksis.
  • Fullføre innfasing av 11 måneders studiestøtte.
  • Legge til rette for mer innovasjon og entreprenørskap innenfor høyere utdanning.
  • Forbedre støtteordningene for studenter med barn og gi personer som er i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet, rett til foreldrestipend.
  • Regjeringen mener undervisningskvaliteten i høyere utdanning må styrkes. Det må lønne seg å være en god underviser i akademia. Alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse, og god undervisning må gi merittering.

Praksis – bra!

Vi mener at tette bånd mellom studenter, forskning og næringsliv allerede tidlig i studieløpet vil gi en større forståelse og økt motivasjon for studiene. I rangeringen av hvilken undervisningsform studentene lærer mest av, kommer praksisnær undervisning høyt opp på listen. I tillegg er praksis med på å forberede studenter for arbeidslivet etter endt utdanning. Vi synes derfor det er kjempeflott at regjeringen tar innover seg viktigheten av relevant arbeidspraksis under studiene ved å legge frem en stortingsmelding om praksis. Her har vi store forventninger, og er spent på hva denne vil føre frem til.

11. måneder studiestøtte – bra!

Et av de største gjennomslagene de siste tiårene er at regjeringen nå har stadfestet å fullføre innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Regjeringen skriver «For at retten til utdanning skal være reell, er det viktig med en god studiefinansiering og et godt velferdstilbud til studenter.» Vi kunne ikke vært mer enige i dette standpunktet, og 11 måneders studiestøtte er et viktig steg i riktig retning.

Stipendomgjøring – forbedringspotensial.

Dessverre savner vi å se en reversering av omgjøringen av stipendandelen. I regjeringsplattformen løfter regjeringen at «Alle skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi og bosted». Vi mener at en trygg og forutsigbar studiefinansiering er en av de viktigste kjerneelementene i dette, og skulle derfor sett at stipendandelen ikke var knyttet opp til gradsgjennomføring.

Som en trøst har regjeringen valgt å stadfeste i plattformen at de ønsker å videreføre gratisprinsippet i høyere utdanning. Vi mener at gratis tilgang til høyere utdanning er et så viktig prinsipp at det burde vært en selvfølge, men vi synes det teller positivt at regjeringen stadfester at de ikke har planer om å endre på dette. Dette gir pluss i boken.

Vurdering

Vi anser dette som en bestått kvalifikasjonsoppgave som gir rett til å gå opp til eksamen i løpet av de neste to årene.

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer