Miljøgifter i norske spekkhoggere

Clare McEnally var en av flere som ble tildelt Tekna sitt masterstipend i 2017. Her kan du lese om hennes spennende feltarbeid i Nord-Norge.