Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tre unge menn står foran tropisk hav og smiler til kamera

Aktuelt

Feltreise til laksehovedstaden i Chile

Tekst av Marius Hornslien, Sondre Engehagen og Stian Tønnessen. Foto: Privat 2. mars 2020

Les rapporten fra studentene med masterstipend om deres reise til Chile for å sammenligne lakseoppdrettsindustrien i Norge og Chile.

Marius Hornslien, Sondre Engehagen og Stian Tønnessen tar en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse, og var blant de heldige vinnerne av Tekna sitt masterstipend høsten 2019. De brukte pengene på en reise til Chile for å besøke oppdrettsindustrien der. I rapporten under kan du lese om reisen i deres egne ord.

Hvis du er studentmedlem kan du selv søke om Teknas masterstipend her


De ideelle geografiske forholdene i form av lange kystlinjer har gjort at Norge og Chile har blitt ledende innen akvakultur. Selv om næringen i lang tid har vært ekstremt lønnsom, møter lakseoppdrettere flere utfordringer under produksjonssyklusen.

På den biologiske siden skaper lakselus og sykdommer problemer for oppdrettere både i Norge og Chile. Lusetypen lepeoptgeurys salmonis er dominerende i Norge, mens Chile sliter med lusetypen caligus. Chile sliter også spesielt med den alvorlige sykdommen Salmon Rickettsial Syndrome (SRS) som i mange tilfeller fører til tidlig død hos oppdrettsfisken.

I masteroppgaven vår ser vi på investeringer i teknologi som kan løse problemer for lakseoppdrettere. Ved hjelp av finansielle modeller, modellerer vi optimalt adopsjonstidspunkt av store irreversible investeringer. Modellene tar for seg faktorer som usikkerhet i profitt og reguleringer (politisk usikkerhet). Vårt tidligere arbeid har utelukkende fokusert på havbruk i Norge og deres utfordringer. Med et ønske om å ta et større globalt perspektiv, har stipendet fra Tekna gitt oss muligheten til å dra til laksehovedstaden Puerto Montt i Chile.

Masterstipendet finansierte tur/returbilletten fra Norge til Chile og deler av oppholdet i Puerto Montt. På feltreisen har vi møtt akademikere, forskere og beslutningstakere i industrien.

Disse møtene har gitt oss et godt grunnlag for å forstå chilensk lakseoppdrett og deres utfordringer. Dette grunnlaget har gitt oss muligheten til å finne en problemstilling som er relevant for både norsk og chilensk oppdrettsindustri.

Om oppholdet

For å få et best mulig bilde av oppdrettsindustrien i Chile, valgte vi å reise til Puerto Montt, en by som ligger et godt stykke sør for hovedstaden. Byen er er selve hjertet av den chilenske oppdrettsnæringen, og så og si samtlige selskaper i industrien har kontor i byen. Dette er grunnet byens plassering i nærheten av de gunstige oppdrettsforholdene i fjordene sør i Chile.

At store deler av industrien er samlet i én by har gitt oss mulighet til å treffe mange mennesker med tilknytning til forskjellige deler av industrien på kort tid. På vår uke i Puerto Montt hadde vi arrangert seks spennende møter med industrien. Vårt første møte var med Morten Nærland, Chief Financial Officer (CFO) i Cermaq, det nest største oppdrettsselskapet i Chile. Morten har mange år i bransjen både i Norge og Chile og ga oss en god introduksjon til hvordan industrien fungerer i Chile. Samtidig fikk vi høre hvilke utfordringer Cermaq opplever og hvordan de investerer for å løse disse utfordringene.

02.JPG

På tirsdag traff vi Pablo Ibarra, General Manager hos Aquaculture Technology Center (ATC) Patagonia. ATC Patagonia er et av Chiles ledende forskningsfasiliteter innen oppdrett, og har mulighet til å utføre forsøk innen biologi, ernæring, fiskehelse og genetikk.

Vi fikk høre om hva industrien er mest interessert i å forske på, og hvordan man kan forske for å løse problemene. De fleste av prosjektene i dag dreier seg om optimal foring. Vi fikk også en omvisning i fasilitetene, som inneholdt 22 lukkede resirkulerende akvakultursystemer (RAS-anlegg) på 2000 kvadratmeter.

03.JPG

Senere på kvelden spiste vi middag med en norsk industriekspert med over 30 års fartstid i chilensk oppdrettsnæring. Dette var et uformelt møte der vi fikk høre mange spennende historier om hendelser i industrien i sin oppstart, og om hvordan man løste situasjoner da versus nå.

04.JPG

På torsdag var vi på kontoret og produksjonslokalene til Scale AQ, et norsk selskap som leverer tekniske løsninger til oppdrettsindustrien. Her fikk vi diskutere utfordringer og hvordan man kan løse disse ved hjelp av teknologi med salgssjef Pablo Campos.

Det var svært interessant å få innspill fra Pablo som har dyp innsikt i hvordan oppdrettsselskapene i Chile investerer i utstyr. Vi fikk også en rundtur i produksjonslokalene.

05.jpg

Etter møtet med Scale kjørte vi rett til kontorene til AquaGen, et av verdens ledende avlsselskap. Her traff vi Patrick Dempster, Chief Executive Officer (CEO) i AquaGen Chile.

Vi lærte mye om hvordan man kan påvirke blant annet. dødelighet, vekstfart og andre prestasjonsindikatorer i oppdrettsfisk ved å selektivt avle laks med spesielle egenskaper. Avl og klekkeri er en del av verdikjeden vi kunne lite om fra før av, så det var veldig lærerikt å diskutere dette med Patrick.

I vårt siste møte var vi på besøk hos Universidad San Sebastián (USS) sitt campus i Puerto Montt. Her fikk vi møte verdens ledende ekspert på Infeksiøs lakseanemi (ILA), Professor Marcos Godoy. ILA er kjent som sykdommen som i 2007-2009 førte til en signifikant nedgang i produksjonsvolum og verdien skapt av den chilenske oppdrettsindustrien.

Professor Godoy er industriens go-to-guy om de har biologiske problemer som trenger en løsning, dermed var det utrolig interessant å høre hans tanker om hvilke problemer som er størst i dag, og hvordan de kan løses. Vi fikk også en omvisning av laboratoriet der forskningen utføres.

06.jpg

Noen forskjeller og likheter mellom norsk og chilensk lakseoppdrett

De ulike møtene har gitt oss en bedre forståelse av utfordringene som Chile har hatt opp gjennom årene. Utfordringer knyttet til for eksempel lakselus og rømming deler de med Norge, mens sjøløveproblematikk er særegent for Chile. Videre så har Norge og Chile noen av de samme sykdomsproblemene, samtidig som det også finnes spesifikke sykdommer for begge land.

Dette skyldes forskjeller i økosystemene, som for eksempel en høyere havtemperatur i Chile.

Ny kultur og storslått natur

Reisen til Chile bød på mer enn bare faglige inntrykk. Chile er som Norge et langstrakt land og strekker seg hele 4270 km. Dermed er det store forskjeller i klima og natur mellom nord og sør. Chiles kultur er preget av landets varierte befolkningsgrupper, og er særlig preget av spansk kultur. I likhet med de fleste andre land i Sør-Amerika er engelsk lite utbredt, så vi måtte bruke det vi hadde av spanskkunnskaper og lære oss nyttige begreper underveis.

Heldigvis kommer man langt med å bare kunne de grunnleggende ordene (og en del Google Translate).

07.jpg

Etter oppholdet i Puerto Montt brukte vi muligheten til å se mer av Chile. Dermed reiste vi helt sør i landet til Punta Arenas og videre inn Patagonia-området og Argentina. Her gikk vi turer blant storslåtte fjell og så på enorme isbreer på nært hold. Avslutningsvis var vi noen dager i hovedstaden Santiago og kjente på storbylivet. 

08.jpg09.jpg

Spennende nettverk

Det brede spekteret av møtene vi gjennomførte har gitt oss et unikt nettverk med ulike beslutningstakere i industrien i Chile. Dette er av stor verdi når vi nå skal fortsette med arbeidet med masteroppgaven og skal løse en utfordring relevant for begge land. Da er det utrolig nyttig å kunne få videre innspill fra de vi har møtt.

Alt i alt er vi superfornøyde med mulighetene dette gir for arbeidet med masteroppgaven, samt de unike opplevelsene vi fikk av reisen til Sør-Amerika.

Nå starter arbeidet med å bearbeide all innsikten vi har fått fra reisen og fullføre masteroppgaven. Tusen takk til Tekna for masterstipendet vi fikk!

Les også

Relaterte kurs og arrangementer