Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 31 treff
 1. Etisk refleksjon og føre-var-prinsippet

  John M. Raaheim Etisk refleksjon og føre-var-prinsippet Når kan og bør vi introdusere etisk refleksjon og ... og føre-var-prinsippet? Teknologisk utvikling utfordrer oss og etikken. ansvarsetikk,bærekraft,Bærekraftig...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mai 2019
 2. Etiske retningslinjer for AI

  John M. Raaheim Etiske retningslinjer for AI EU har laget etiske retningslinjer for AI, for utvikling ... i hvordan man har tenkt i EU. AI,etikk,etisk refleksjon,etiske retningslinjer,kunstig intelligens,robotetikk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. mai 2019
 3. Etisk refleksjon rundt etiske dilemmaer. Diskutere med deg selv!

  John M. Raaheim Etisk refleksjon rundt etiske dilemmaer. Diskutere med deg selv! %%sitename%% Einar Øverenget ... bok, en liten en, om å lære å håndtere etiske dilemmaer. «Etisk refleksjon er en forutsetning for å bygge...

  Artikkel Ledelsesbloggen 22. mars 2019
 4. Innfallsvinkler til etisk refleksjon

  John M. Raaheim Innfallsvinkler til etisk refleksjon Etisk refleksjon er metode og verktøy, systematisk ... innfallsvinkler til etisk refleksjon. bærekraft,Bærekraftig utvikling,Bompengeetikk,etikk,etisk refleksjon,kjernekraft...

  Artikkel Ledelsesbloggen 29. apr. 2019
 5. Ledelse og etisk refleksjon

  ...ledere. Men etisk refleksjon er en nødvendig øvelse for ledere i et moderne arbeidsliv. Etisk refleksjon ... Ledelse og etisk refleksjon dilemma,etikk,etikk og ledelse,Etikk. ledelse,etisk refleksjon,etiske retningslinjer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2013
 6. Robotetikk

  Nærmest uetisk. Men kan algoritmer og roboter være etiske eller uetiske? Her er det delte meninger. Three ... John M. Raaheim Robotetikk algoritmeetikk,etikk,etisk refleksjon,Innovasjonsetikk,kunstig intelligens...

  Artikkel Ledelsesbloggen 22. juni 2016
 7. Er petroleumsforskning uetisk?

  Den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) har i en uttalelse konkludert ... konkludert med at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. aug. 2014
 8. Vannetikk og føre-var prinsippet

  Raaheim Vannetikk og føre-var prinsippet Vannetikk og føre-var prinsippet hører sammen. Hvilke kostnader ... dambrudd,erstatning,etikk,etisk refleksjon,flom,forsikring,føre var-prinsippet,klimaendringer, Ledelsesbloggen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 5. sep. 2019
 9. Klimaetikk – Spørsmål vi bør stille oss?

  ...ansvar? Hva når vi er arbeidstakere, ledere? Teknas etiske råd har sammen med Tekna Klima laget et notat om ... Spørsmål vi bør stille oss? etikk,etikk og teknologi,etisk refleksjon,klima,klimaetikk,klimautfordringer,verdier...

  Artikkel Ledelsesbloggen 4. apr. 2014
 10. Mot et digitalt klasseskille?

  Digitalt klasseskille,etikk,Etikk og butikk,etisk refleksjon,etiske retningslinjer,Tekna,Teknologers ansvar ... nabolag og nasjoner. Foreningens etiske råd er opptatt av etiske utfordringer, at foreningens medlemmer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. mai 2019
 11. Oljevirksomhet i Barentshavet og ta klimautfordringene på alvor. Invitasjon til refleksjon

  ...utlysningen av 24. konsesjonsrunden satte Teknas etiske råd dette på sin egen dagsorden. Dette er spørsmål ... etikk og klima,etikk og teknologi,etisk refleksjon,føre var-prinsippet,klima,klimaetikk,klimalogikker,olje...

  Artikkel Ledelsesbloggen 17. okt. 2017
 12. Etikk og egen virksomhet: Integritet, ærlighet og lojalitet

  Integritet, ærlighet og lojalitet ærlighet,butikk,etikk,etisk refleksjon,integritet,lojalitet, Ledelsesbloggen ... eller gruppe. Objekter for lojalitet kan være prinsipper, saker, ideer, idealer, religioner, ideologier...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2014
 13. Bompengeetikk og etisk refleksjon

  John M. Raaheim Bompengeetikk og etisk refleksjon Bompengene rammer urettferdig. Uten bomstasjonene blir ... å komme frem i byene. Tid for bompengeetikk og etisk refleksjon? bærekraft,Bompengeetikk,bompenger,etikk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. juni 2019
 14. NPM, ABE-reformen og Den norske modellen – «Bærekraftig»?

  ...gig-økonomiene? ABE-reformen,Den norske modellen,etisk refleksjon,ledelse,markedsorientering,NPM,offentlig ... effektivisere offentlig sektor, ved hjalp av styringsprinsipper man har utviklet i privat sektor. Gjennom...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. des. 2019
 15. Robotetikk – Kunstig intelligens, tillit eller ydmykhet?

  ...adferdsøkonomi,AI,deep learning,etikk,etisk refleksjon,etiske dilemmaer,explainability,kunstig intelligens ... utstyrt med kunstig intelligens (AI) og som i prinsippet kan lære selv hva de skal gjøre. Vi har aldri...

  Artikkel Ledelsesbloggen 30. aug. 2017
 16. Klimautfordringer, vindkraft og etisk refleksjon

  Klimautfordringer, vindkraft og etisk refleksjon Klimautfordringer, vindkraft og etisk refleksjon. På Frøya ble ... vindkraft løser ikke klimautfordringene. etikk,etisk refleksjon,klimautfordringer,ondartet problem,vindkraft...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. juli 2019
 17. Etikk – Dialog, samhandling og samfunnsansvar

  ...bærekraftige løsninger. bærekraft,dialog,etikk,etisk refleksjon,Grønt skifte,integritet,respekt,samfunnsansvar ... veileder» i det å tenke seg om når man står overfor etiske utfordringer som dette ofte vil være. Den kan gi...

  Artikkel Ledelsesbloggen 16. okt. 2019
 18. Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen

  Rolleforståelse blir viktig. arbeidsmiljøloven,etisk refleksjon,etiske retningslinjer,forventninger,rolle,rolleforståelse ... partene i arbeidslivet og foreningens lover og etiske retningslinjer. Tillitsvalgtrollen etter arbeidsmiljøloven...

  Artikkel Ledelsesbloggen 12. aug. 2019
 19. Korrupsjon – Invitasjon til meningsutveksling

  Raaheim Korrupsjon – Invitasjon til meningsutveksling etisk refleksjon,kleptokrati,korrupsjon,korrupsjon og ... kjølvannet av disse. Tekna Etisk råd inviterer tillitsvalgte og medlemmer til etisk refleksjon rundt utfordringer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. juli 2016
 20. Etisk refleksjon rundt artsmangfold

  John M. Raaheim Etisk refleksjon rundt artsmangfold Vi er i den antropocene tidsepoke. Mennesket er blitt ... blitt naturkraft. Dramatisk omstilling kreves. Etisk refleksjon rundt artsmangfold er nødvendig. artsmanfold...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. sep. 2019
 21. Katastrofer og etisk refleksjon

  Katastrofer og etisk refleksjon Etikk er etterpåklokskap, fremkalt av katastrofer og etisk refleksjon. Jordskjelv ... teknologi og etiskrefleksjon. Banquio-dammen,Bhopal,Chernobyl,etikk,etisk refleksjon,føre var-prinsippet,global...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. juni 2019
 22. Etikk

  Etikk Etiske retningslinjer i Tekna Teknas visjon og verdigrunnlag Teknas visjon er Tekna skaper fremtiden ... verdier: Å være troverdig, nyskapende og modig. De etiske retningslinjene gir deg som Tekna-medlem et grunnlag...

  Artikkel 26. feb. 2015
 23. Bioteknologirådet og Tekna på linje

  ...har fått tilført gener fra en annen art eller syntetiske gener. Disse skal fremdeles vurderes etter dagens ... forventer derfor at personlige forestillinger og prinsipper i mindre grad vil styre kravene til konsekvensutredningene...

  Artikkel 12. des. 2018
 24. Teknas politikkdokument om skole

  ...politikkdokument om skole Tekna mener: Verdier og prinsipper til grunn for Teknas skolepolitikk Kvalitet i ... tilpasset opplæring og samfunnets demokratiske og etiske verdigrunnlag. Tekna mener private, ikke-kommersielle...

  Artikkel 18. feb. 2020
 25. Er CRISPR løsningen på oppdrettsnæringens miljøproblem?

  ...bærekraftig utvikling, være samfunnsnyttige og etisk forsvarlige. Det er viktig å vurdere hvilke alternativ ... Ulike interessegrupper vil vekte økonomiske og etiske konsekvenser ulikt, og det er viktig med en grundig...

  Artikkel 22. feb. 2019