Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 271 treff
 1. Ledelse, etikk, økonomi og butikk

  ...indiske økonomen og mottaker av Nobels minnepris i 1998, Amartya Sen, hevder at økonomi som fag lenge var ... var en gren av etikken. I følge Sen har imidlertid økonomi som over tid utviklet seg innenfor to forskjellige...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. nov. 2013
 2. Sirkulærøkonomi og forbruksøkonomi – Mulig kombo?

  Raaheim Sirkulærøkonomi og forbruksøkonomi – Mulig kombo? Lineær økonomi blir sirkulærøkonomi ved innovasjoner ... produktdesign og urban gruvedrift. Men er det mulig og kombinere sirkulærøkonomi og forbruksøkonomi? delingsøkonomi...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. des. 2019
 3. Reputasjonsøkonomi og digital rykteflom

  ...deg, tar imot deg og hva de vil gjøre for deg. Den bestemmer om du får lån i banken og om du får den jobben ... eller det oppdraget du gjerne vil ha. I den reputasjonsøkonomien som nå vokser frem vil dette bli helt avgjørende...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. aug. 2015
 4. Sirkulær økonomi og Startups

  John M. Raaheim Delingsøkonomi og sirkulær økonomi Utvikling av delingsøkonomier regnes også i noen sammenhenger ... optimal sirkulær økonomi, men ikke for enhver pris. Utvidet bildeling blir brukt som eksempel og er gyldig så...

  Artikkel Ledelsesbloggen 26. apr. 2019
 5. Delingsøkonomi, disruptiv innovasjon og 3D-printing

  Motor som harker og forvitrende samfunnslojalitet. Raymond Johansen skriver i DN mandag 3. august om ... harker» og mener at den nye delingsøkonomien gir muligheter som man nå bør støtte opp om og utnytte.

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. aug. 2015
 6. Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier

  Delingsøkonomien er aktuelt debatt-tema i disse dager. Bedre utnyttelse av samfunnets ressurser er klar ... Arbeidsgiveransvar, sosiale rettigheter og sikkerhetsnett, og oppslutning om et skattesystem som sikrer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. mars 2017
 7. Gig-, plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv

  ...plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv Gig-, plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber ... bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv. Mange nye ord og enda flere nye utfordringer. Boxtickers,Bullshit-jobber...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. des. 2019
 8. Økonomi for ikke-økonomer

  41049 Økonomi for ikke-økonomer Bli tryggere i jobben med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan ... utarbeide budsjetter og sette opp lønnsomhetskalkyler? Føler du at din økonomikunnskap ikke strekker helt

  Kurs 19. okt. kl. 09:30–16:00
 9. Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs

  41048 Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs Gir Korona-situasjonen nye krav til økonomisk rapportering ... rapportering og budsjettering? Bli tryggere i jobben med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan du tolker et

  Kurs 14. sep. kl. 09:00–13:00
 10. Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs

  41046 Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs Gir Korona-situasjonen nye krav til økonomisk rapportering ... rapportering og budsjettering? Bli tryggere i jobben med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan du tolker et

  Kurs 11. juni kl. 09:00–13:00
 11. Vann, avløp og nye rettsregler 2021

  40254 Vann, avløp og nye rettsregler 2021 Delta på bransjens årlige møteplass for jus og jusrelaterte problemstillinger ... avløp og nye rettsregler arrangeres for 21. gang, dette er bransjens møteplass for å belyse og diskutere

  Konferanse 8.–9. juni
 12. Universell utforming i offentlige bygg og utearealer

  offentlige bygg og utearealer Universell utforming og tilgjengelighet for alle, er både et krav og en forutsetning ... funksjonsevne, skal ha lik tilgang til offentlige tjenester og kunne bruke felles uteområder. Kravene kan være krevende

  Kurs Streaming 20. mai kl. 11:00–12:30
 13. Tariffkurs for tillitsvalgte i skoleverket

  Vi ser frem til å kunne møtes fysisk igjen, og ta opp og diskutere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte ... tillitsvalgte i skoleverket. Kurset arrangeres fysisk og sentralt i Oslo på Clarion Hotel The Hub som ligger

  Kurs 23.–24. sep.
 14. Prosjektstyring

  Prosjektstyring Kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet for å sikre gjennomføringen av ... prosjekter med riktige leveranser, til riktig tid og i henhold til budsjett. For prosjektleder er prosessforståelse

  Kurs 15.–16. nov.
 15. Sviktende grunnforhold

  Sviktende grunnforhold Klarhetskravet, grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten, ... problemstillingene inngående, og hjelper deg til å forstå standardkontraktene, begrensningene i disse og hvordan problemstillingene

  Kurs 20. okt. kl. 09:00–16:00
 16. Prosjektøkonomi med Excel

  41818 Prosjektøkonomi med Excel Hold budsjett og avstem rapporter i Excel – lær deg å bruke Excel optimalt ... konsekvenser for prosjektresultatet. Kostnadskontroll og oversikt er avgjørende faktorer for å lykkes med

  Kurs 20. okt. kl. 09:00–12:00
 17. PKS-sektorstyresamling 19. mai 2021

  mai 2021 Tekna inviterer sektorstyrene på lønns- og interessesiden til en digital felles PKS-samling ... sektorstyremedlemmer i mellom, bli kjent med Tekna og sentrale personer i Tekna. Det vil bli gitt orientering

  Kurs 19. mai kl. 13:00–17:00
 18. Strategi og forretningsutvikling

  41100 Strategi og forretningsutvikling På dette kurset får du god innsikt i hvordan den kommersielle ... virksomhet fungerer og hva som skal til for å skape større forståelse mellom teknologi og forretning. Her

  Kurs 14.–15. sep.
 19. Ansvarlig søker og plankonsulent

  40695 Ansvarlig søker og plankonsulent Synes du behandlingen av plan- og byggesaker tar for lang tid ... arrangerer Tekna 2-dagers kurs for ansvarlig søker og plankonsulent. Kurset er en innføring hvor du kan

  Kurs 2.–3. sep.
 20. Prosjektstyring

  Prosjektstyring Kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet for å sikre gjennomføringen av ... prosjekter med riktige leveranser, til riktig tid og i henhold til budsjett. For prosjektleder er prosessforståelse

  Kurs 27.–28. sep.
 21. Prosjektstyring - nettkurs

  nettkurs Dette kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet for å sikre gjennomføringen av ... prosjekter med riktige leveranser, til riktig tid og i henhold til budsjett. For prosjektleder er prosessforståelse

  Kurs 19.–20. mai
 22. Nettkurs: Design thinking

  fra offentlig sektor. Kurset gjennomføres digitalt og er delt opp i tre samlinger: Samling 1 den 7. september ... 9-16 (med gode pauser underveis). Samling 2 og 3 den 14. og 16. sept á 3 ½ time. Design thinking er etterspurt

  Kurs 7.–16. sep.
 23. Storytelling – lær å bruke historiefortelling for å skille deg ut når du skal søke jobb

  skille deg ut når du skal søke jobb Styrk selvtilliten og utvid ditt repertoar gjennom å lære å bruke historiefortelling ... jobbsøkerprosessen. Med et økende antall permitterte og ledige, blir det stadig mer krevende å skille seg

  Kurs 2. juni kl. 09:00–12:00
 24. Grunnkurs i Power BI

  oversikt over viktige nøkkeltall og ta bedre beslutninger. Bruker du klipp og lim av data i Excel? Bruker ... deg med å samle inn relevante data og konvertere dem til nyttig og tilgjengelig informasjon som støtter

  Kurs 4. nov. kl. 09:00–13:00
 25. Grunnkurs i Power BI

  oversikt over viktige nøkkeltall og ta bedre beslutninger. Bruker du klipp og lim av data i Excel? Bruker ... deg med å samle inn relevante data og konvertere dem til nyttig og tilgjengelig informasjon som støtter

  Kurs 3. juni kl. 09:00–13:00