Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 254 treff
 1. Ledelse, etikk, økonomi og butikk

  ...indiske økonomen og mottaker av Nobels minnepris i 1998, Amartya Sen, hevder at økonomi som fag lenge var ... var en gren av etikken. I følge Sen har imidlertid økonomi som over tid utviklet seg innenfor to forskjellige...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. nov. 2013
 2. Sirkulærøkonomi og forbruksøkonomi – Mulig kombo?

  Raaheim Sirkulærøkonomi og forbruksøkonomi – Mulig kombo? Lineær økonomi blir sirkulærøkonomi ved innovasjoner ... produktdesign og urban gruvedrift. Men er det mulig og kombinere sirkulærøkonomi og forbruksøkonomi? delingsøkonomi...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. des. 2019
 3. Reputasjonsøkonomi og digital rykteflom

  ...deg, tar imot deg og hva de vil gjøre for deg. Den bestemmer om du får lån i banken og om du får den jobben ... eller det oppdraget du gjerne vil ha. I den reputasjonsøkonomien som nå vokser frem vil dette bli helt avgjørende...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. aug. 2015
 4. Sirkulær økonomi og Startups

  Raaheim Sirkulær økonomi og Startups Sirkulær økonomi og Startups - Lineær økonomi kan bli sirkulær gjennom ... urban gruvedrift, produktdesign, transport og delingsøkonomi. Velkommen til Startupenes drømmeverden. bærekraft...

  Artikkel Ledelsesbloggen 26. apr. 2019
 5. Delingsøkonomi, disruptiv innovasjon og 3D-printing

  Motor som harker og forvitrende samfunnslojalitet. Raymond Johansen skriver i DN mandag 3. august om ... harker» og mener at den nye delingsøkonomien gir muligheter som man nå bør støtte opp om og utnytte.

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. aug. 2015
 6. Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier

  Delingsøkonomien er aktuelt debatt-tema i disse dager. Bedre utnyttelse av samfunnets ressurser er klar ... Arbeidsgiveransvar, sosiale rettigheter og sikkerhetsnett, og oppslutning om et skattesystem som sikrer...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. mars 2017
 7. Gig-, plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv

  ...plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv Gig-, plattform- og delingsøkonomi, bullshitjobber ... bullshitjobber og fremtidens arbeidsliv. Mange nye ord og enda flere nye utfordringer. Boxtickers,Bullshit-jobber...

  Artikkel Ledelsesbloggen 14. des. 2019
 8. Økonomi for ikke-økonomer

  41049 Økonomi for ikke-økonomer Bli tryggere i jobben med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan ... utarbeide budsjetter og sette opp lønnsomhetskalkyler? Føler du at din økonomikunnskap ikke strekker helt

  Kurs 19. okt. kl. 09:30–16:00
 9. Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs

  41048 Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs Gir Korona-situasjonen nye krav til økonomisk rapportering ... rapportering og budsjettering? Bli tryggere i jobben med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan du tolker et

  Kurs 14. sep. kl. 09:00–13:00
 10. Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs

  41046 Økonomi for ikke-økonomer | Nettkurs Gir Korona-situasjonen nye krav til økonomisk rapportering ... rapportering og budsjettering? Bli tryggere i jobben med bedre økonomikunnskap og innsikt i hvordan du tolker et

  Kurs 11. juni kl. 09:00–13:00
 11. Klimakrav i offentlige anskaffelser

  Tekna Klima inviterer i samarbeid med Tekna Bygg og Anlegg til webinar om klimakrav i offentlige anskaffelser ... anskaffelser vil bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i ulike sektorer.

  Kurs Streaming 22. mars kl. 10:00–11:00
 12. Økonomiforståelse for tillitsvalgte

  41153 Økonomiforståelse for tillitsvalgte Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av ... regnskap og økonomiske situasjon. Forhandlinger skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet

  Kurs Streaming 23. mars kl. 08:45–13:00
 13. Vann, avløp og nye rettsregler 2021

  40254 Vann, avløp og nye rettsregler 2021 Delta på bransjens årlige møteplass for jus og jusrelaterte problemstillinger ... etter hva du ønsker. Melder du deg på med oppmøte og vi ikke får mulighet til å gjennomføre annet enn

  Konferanse 8.–9. juni
 14. Klimaplan for 2021–2030

  2021–2030 Tekna Bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte i samarbeid med Tekna klima og samfunnsutviklerne ... gangen setter vi fokus på "klimaplan for 2021–2030", og konsekvenser for BAE-næringen. Regjeringen la nylig

  Kurs Streaming 18. mars kl. 11:00–12:30
 15. Sviktende grunnforhold

  om grunnforholdsrisikoen, plunder og heft. Grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten ... standardkontraktene, og begrensningene i disse, slik at du bedre kan sikre økonomien og fremdriften i prosjektene

  Kurs 27. apr. kl. 08:00–08:00
 16. Prosjektøkonomi med Excel - nettkurs

  40970 Prosjektøkonomi med Excel - nettkurs Hold budsjett og avstem rapporter i Excel – lær deg å bruke ... konsekvenser for prosjektresultatet. Kostnadskontroll og oversikt er avgjørende faktorer for å lykkes med

  Kurs 24. mars kl. 12:30–15:30
 17. Design thinking for innovasjon og nytenking i offentlig sektor

  40107 Design thinking for innovasjon og nytenking i offentlig sektor Dette kurset gir deg hands-on læring ... jobbe innovativt for å kunne tilby nye og forbedrede tjenester og helhetlige opplevelser. Det er en tverrfaglig

  Kurs 5.–6. mai
 18. Strategi og forretningsutvikling

  41100 Strategi og forretningsutvikling På dette kurset får du god innsikt i hvordan den kommersielle ... virksomhet fungerer og hva som skal til for å skape større forståelse mellom teknologi og forretning. Her

  Kurs 14.–15. sep.
 19. Innføring i strategi og forretningsdrift

  40109 Innføring i strategi og forretningsdrift På dette kurset får du god innsikt i hvordan den kommersielle ... virksomhet fungerer og hva som skal til for å skape større forståelse mellom teknologi og forretning. Her

  Kurs 21.–22. apr.
 20. Ansvarlig søker og plankonsulent

  40695 Ansvarlig søker og plankonsulent Synes du behandlingen av plan- og byggesaker tar for lang tid ... arrangerer Tekna 2-dagers kurs for ansvarlig søker og plankonsulent. Kurset er en innføring hvor du kan

  Kurs 2.–3. sep.
 21. Verdens vanndag 2021

  er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr medfører økt ... økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid

  Kurs 22. mars kl. 09:00–12:20
 22. Bærekraft: What's in it for meg?

  vil ha fokus på bærekraftsatsning og økonomisk resultat for små- og mellomstore bedrifter. Vi får også ... bærekraftsmål. Program - Lønnsom bærekraft for små- og mellomstore bedrifter Kl. 18:00-18:30 + 15 min til

  Kurs 4. mars kl. 18:00–19:30
 23. Prosjektstyring - nettkurs

  nettkurs Dette kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet for å sikre gjennomføringen av ... prosjekter med riktige leveranser, til riktig tid og i henhold til budsjett. For prosjektleder er prosessforståelse

  Kurs 19.–20. mai
 24. Prosjektstyring - nettkurs

  nettkurs Dette kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet for å sikre gjennomføringen av ... prosjekter med riktige leveranser, til riktig tid og i henhold til budsjett. For prosjektleder er prosessforståelse

  Kurs 22.–23. mars
 25. Ansvarlig søker og plankonsulent

  Ansvarlig søker og plankonsulent Kurset arrangeres digitalt. Synes du behandlingen av plan- og byggesaker ... kommunene. Byggeprosjektene blir dermed forsinket og økonomien skadelidende. I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet

  Kurs 18.–19. mars