Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 26 treff
 1. Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

  46328 Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering I dette kurset vil vi vise deg hvordan du kan ... kan skape klimarobuste områder i byer og tettsteder, og sikre bærekraftige løsninger i praksis. Fordi

  Kurs 17. okt.–27. nov.
 2. Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

  47302 Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering I dette kurset vil vi vise deg hvordan du kan ... kan skape klimarobuste områder i byer og tettsteder, og sikre bærekraftige løsninger i praksis. Fordi

  Kurs 6. mars–3. apr. 2025
 3. Vinsmaking med Tekna Ung Tromsø

  vi kaller "Klimavin", vin fra steder som har tilpasset produksjonen etter klimaendringene. Nordavin ved ... tar oss gjennom ulike klimaviner. Bli med i godt lag på Amtmandens! Klimaendringene har sørget for at vinproduksjonen

  Kurs 17. okt. kl. 18.00–20.00
 4. Tekna 150 år: I et klimaperspektiv

  et klimaperspektiv Tekna fyller 150 år i år! Få med deg et nyttig og tankevekkende klimaskråblikk på ... på den norske industrien og de samfunnsområdene der Tekna-medlemmene jobber. Tekna fyller 150 år i år.

  Kurs Streaming 16. okt. kl. 16.30–19.00
 5. Bærekraft i vannbransjen - overvann

  ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer, og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne ... blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger. Det er store kostnader forbundet med mangelfull

  Konferanse 6. feb. 2025 kl. 09.00–14.00
 6. Teknas klimadebatt

  47111 Teknas klimadebatt Klimaloven er tverrpolitisk vedtatt på Stortinget og sier at Norge skal bli ... mot lavutslippssamfunnet. Klimaloven er tverrpolitisk vedtatt på Stortinget og den sier at Norge skal bli

  Kurs Streaming 30. sep. kl. 16.30–19.30
 7. Teknas klimaverksted: Hvordan kan Tekna bidra til at vi når klimamålene?

  47097 Teknas klimaverksted: Hvordan kan Tekna bidra til at vi når klimamålene? Hvordan mener du at din ... til at Norge når klimamålene. Norge må bryte en mengde barrierer for å nå de klimamålene vi har forpliktet

  Kurs 18. sep. kl. 16.30–19.30
 8. EU's naturrestaureringslov

  skal 20 prosent av all ødelagt natur både på land og i vann restaureres i EU. Innen 2050 skal alle økosystemer ... som forplikter så mange land til å reparere ødelagt og forringet natur. Loven er et sentralt element i EUs

  Kurs Streaming 12. sep. kl. 10.00–11.30
 9. Hackaton for bærekraft

  inviterer utviklere til å løse problemer knyttet til klima og miljø. Brenner du for å bygge en mer bærekraftig ... Har du lyst til å løse miljøutfordringer? Bli med og hacke fremtiden! Fordyp deg i et interessant problem:

  Kurs 1.–3. nov.
 10. Nytt avløpsdirektiv – hva har det å si for mennesker og miljø i Norge?

  Nytt avløpsdirektiv – hva har det å si for mennesker og miljø i Norge? EU-kommisjonen har i flere år arbeidet ... avløpsdirektiv. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av avløpsvann. Endringene

  Kurs Streaming 4. des. kl. 09.00–16.00
 11. Rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg

  47136 Rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygg Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte der ... søkelys på rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger. Rehabilitering og gjenbruk av eksisterende

  Kurs 19. sep. kl. 11.00–12.00
 12. Infrastruktur 2024

  deg siste nytt og fersk innsikt fra det som rører seg innen infrastrukturutvikling og bærekraftig samfunnsbygging ... samfunnsbygging. Som verdens befolkning fortsetter å vokse og urbanisere, er det stadig viktigere å utvikle en

  Konferanse 18. sep. kl. 09.00–17.00
 13. Må byggebransjen på rehab?

  før. Og la oss være ærlige: Det kommer vi til å fortsette med. Samtidig skal utslipp kuttes og naturen ... lykkes med bærekraftig vekst må alle steiner snus. Og vi må starte med den største byggesteinen av dem

  Kurs Streaming 12. aug. kl. 15.00–15.45
 14. Dilemmasamling: "natur VS energi"

  krever areal og truer uberørt natur: Hvordan kan vi løse dette dilemmaet? Hva er uenighetene? Og hvordan kan ... vår natur fra nedbygging. Ikke nok med at naturtap og endret arealbruk skaper store konflikter. Norge har

  Kurs 3. sep. kl. 16.30–19.00
 15. Regionsamling med hovedstyret for alle med verv i Nord-Norge

  inviterer alle med verv i Nord-Norge til å diskutere tema og prosess for saker til Representantskapsmøtet 2025 ... Representantskapsmøtet er Teknas øverste organ, og vedtak fra møtet legger føringer for Teknas arbeid

  Kurs 1.–2. nov.
 16. CO2-konferansen 2025

  konferanse som retter søkelyset på CO2-håndtering, CCS og hvordan industrien skal få opp verdikjeder slik at ... sammenheng, og er opptatt av et bærekraftig samfunn. Her møtes myndighetene, industrien, forskningen og virkemiddelapparatet

  Konferanse 15.–16. jan. 2025
 17. Miljødeklarasjon med EPD

  produkt gir. Kurset gir deg en fordyping i lesing og bruk av miljødeklarasjoner (EPD). Kurset er for deg ... som har litt forståelse for livsløpsvurdering (LCA) og EPD, men ønsker å lære mer å bruke det i praksis

  Kurs 8. mai 2025 kl. 09.30–16.00
 18. Miljødeklarasjon med EPD

  produkt gir. Kurset gir deg en fordyping i lesing og bruk av miljødeklarasjoner (EPD). Kurset er for deg ... som har litt forståelse for livsløpsvurdering (LCA) og EPD, men ønsker å lære mer å bruke det i praksis

  Kurs 24. okt. kl. 09.30–16.00
 19. Miljødeklarasjon med EPD

  produkt gir. Kurset gir deg en fordyping i lesing og bruk av miljødeklarasjoner (EPD). Kurset er for deg ... som har litt forståelse for livsløpsvurdering (LCA) og EPD, men ønsker å lære mer å bruke det i praksis

  Kurs 20. nov. 2025 kl. 10.00–16.30
 20. Naturbaserte løsninger for behandling av avrenning fra landbruk og urbane områder

  løsninger for behandling av avrenning fra landbruk og urbane områder Årets vinner av Vannprisen har skiftet ... for landbruksavrenning og vann i by. Vi vil gå igjennom metoder for vannrensing og god håndtering av styrtregn

  Kurs Streaming 11. sep. kl. 09.00–15.30
 21. Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

  av vassdrag og våtmarker Det årlige «Nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker» ble ... første gang i 2010, og er etablert som det fremste forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging

  Kurs Streaming 22.–23. okt.
 22. BIM for anlegg – med fokus på VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 11. sep. kl. 09.00–15.30
 23. BIM for anlegg – med fokus på VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 27. nov. 2025 kl. 08.30–15.00
 24. BIM for anlegg – med fokus på VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 25. mars 2025 kl. 08.30–15.00
 25. BIM for anlegg – med fokus på VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 5. des. kl. 09.00–16.00