Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–23 av 23 treff
 1. Fremtidens vegforvaltning og klimatilpasning

  vegforvaltning og klimatilpasning Bli med på Teknas nye møteplass for deg som jobber med vegplanlegging og forvaltning ... forvaltning og som er opptatt av de gode løsningene for klimatilpasninger. Dagens mer og mer uforutsigbare

  Konferanse 16.–17. mars 2021
 2. Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

  Tekna X: Klima og sirkulær økonomi Få med deg engasjerende og kjappe foredrag om klimatiltak i Østfold ... Østfold og hvordan vi kan påvirkes til å ta mer klimavennlige valg. Arrangementet er gratis og det blir litt

  Kurs 7. okt. kl. 18:00–20:00
 3. Urban overvannshåndtering i et framtidig våtere og villere klima

  overvannshåndtering i et framtidig våtere og villere klima Er vi godt nok forberedt? Ut fra de foreliggende ... foreliggende scenarier vil framtidens klima i Norge bli våtere og villere. Hyppigheten av ekstreme nedbørsepisoder

  Kurs 9. nov. kl. 12:00–15:30
 4. Moderne trekonstruksjoner - løsninger og marked

  trekonstruksjoner - løsninger og marked Tekna, NITO, Treteknisk Institutt og Forum for trekonstruksjoner ... erfaringer og utfordringer. I følge klima 2050 vil manglende klimatilpasning gi økt økonomisk klimarisiko. Fysisk

  Kurs 13.–14. jan. 2021
 5. Verdens vanndag 2020

  vanndag. Årets tema: Vann og klimaendringer Klimaendringer påvirker vannets kretsløp, og endringer i vannkretsløpet ... vannkretsløpet virker tilbake på klimaet. Mer flom og mer alvorlig tørke forventes i fremtiden. Mer enn 2 milliarder

  Kurs 24. nov. kl. 09:00–15:30
 6. Teknas CO2-konferanse 2021

  for å redusere globale klimagassutslipp og for å nå de internasjonale klimamålene. Det arbeidet som pågår ... Norge, både politisk og industrielt er sentralt i å realisere fullskala fangst og lagring av CO2 Teknas

  Konferanse 20.–21. jan. 2021
 7. Elektrifisering av oppdrettsnæringen

  ambisjoner fra oppdrettsnæringen og fornybarnæringen om å kutte utslipp og drive mer bærekraftig. Mulighetene ... elektrifisering av havbruksnæringen er stor, og løsningene eksisterer i dag og omfatter landstrøm, batterilagring

  Kurs Streaming 8. okt. kl. 11:30–13:00
 8. Bærekraft i vannbransjen – overvann

  for seg løsninger for fremtidens klimautfordringer og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne ... innen overvann og klimatilpasninger. Å planlegge for bærekraftige, gode økonomiske og fremtidige varige

  Kurs 13.–14. jan. 2021
 9. Besøk hos Sirkula på Gålåsholmen

  sted for gjenbruk og ombruk I en kretsløpspark samles avfallssortering, gjenvinning og ombruk på samme ... med tilrettelagte mottak for farlig avfall og gjenbruk, samt eget mottak for hageavfall hvor avfallet produseres

  Kurs 14. okt. kl. 17:00–18:30
 10. Solenergi - fagdag

  solenergi Solenergi ser en økende trend i Norge, og solen er en ressurs som vi i større grad må benytte ... benytte oss av. I Norge har vi masse areal å bruke og store takflater som kan fange opp solenergi, dette

  Konferanse 2. nov. kl. 10:00–16:00
 11. Erfaringer med utslippsfrie byggeplasser

  utslippsfrie byggeplasser Tekna Bygg og anlegg inviterer i samarbeid med Tekna klima til digitalt lunsjmøte med ... Utslippsfrie byggeplasser er blitt en del av klimaløsningen framover, og er nå en forutsetning for mange byggeprosjekter

  Kurs 15. okt. kl. 11:00–12:30
 12. Kunsten å IKKE kaste mat

  handler? Matsvinn er vår tids mest meningsløse klima- og miljøproblem. Om bare noen tiår vil ikke verden ... fortsetter som nå. Allerede i dag overbelaster vi kloden, og i 2050 passerer vi 9 milliarder mennesker. Hva gjør

  Kurs 21. okt. kl. 19:00–21:00
 13. Er avfallsfrie byggeplasser realistisk?

  realistisk? Tekna Bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte i samarbeid med Tekna klima. Temaet denne gangen ... byggeplasser mulig og hvordan kan det i så fall oppnås? Hvordan kan materialbruken reduseres, og hva betyr det

  Kurs 12. nov. kl. 11:00–12:30
 14. Skogens rolle i det grønne skiftet

  Bioenergi utgjør over halvparten av EUs fornybare energi, og omfanget vokser raskt. Omtrent 80 % av verdens bioenergi ... brennes i dag i EU. Men hvor klimavennlig er det egentlig å hogge ned skogområder og brenne trematerialet til

  Kurs Streaming 14. okt. kl. 18:00–19:00
 15. Transformasjon og bærekraftig endringsledelse

  40231 Transformasjon og bærekraftig endringsledelse Lær hvordan du og din organisasjon kan jobbe med ... med transformasjon og ta en lederskapsrolle i å skape en bærekraftig og rettferdig fremtid. På dette kurset

  Kurs 18.–19. nov.
 16. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 19. okt. 2021 kl. 10:00–17:00
 17. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 14. okt. kl. 10:00–17:00
 18. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 16. mars 2021 kl. 10:00–17:00
 19. BIM for VA

  mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører ... leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk

  Kurs 15. des. 2021 kl. 10:00–17:00
 20. Framsikt 2050 - hva nå?

  overfor store utfordringer når det gjelder klima, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. BAE-næringen ... lykkes i å endre samfunnet til å bli bærekraftig og nå 1,5-gradersmålet. Dette innebærer at alle ledd

  Kurs 14. jan. 2021 kl. 12:00–15:30
 21. Hva skal du bli når du blir stor?

  velge matematikk og realfag i ditt videre skoleløp. Vi inviterer alle førsteklassinger og lærere på videregående ... interaktive foredrag som forteller alt det spennende og fantastiske dere kan drive med når dere velger realfag

  Kurs Streaming 17. nov. kl. 10:00–12:00
 22. Praktisk arbeid som ansattvalgt medlem i bedriftens styre

  på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset ... bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret belyses på kurset. Del 1 I første

  Kurs 24. nov. kl. 09:00–16:15
 23. Høstens vinaften

  av til bulk- og supermarkedviner, men også helt unike klimaer som Colchagua, Casablanca og Biobio. Chiles ... brunet smør, håndplukkede tyttebær fra Geitebuvarden og fugleleiken, plommesaus Blåbærterte, lakriskrem,

  Kurs 30. okt. kl. 19:00–23:59