Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 63 treff
 1. VA-dagene Innlandet 2022

  43478 VA-dagene Innlandet 2022 Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen til to nyttige fagdager for ... for VA-bransjen! Årets hovedtemaer er: Dag 1: Plenumsprogram: Beredskap, flom og vannforsyning Sesjon A:

  Konferanse 8.–9. nov.
 2. BIM for anlegg – med fokus på VA

  43912 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt ... alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller. VA-bransjen i endring

  Kurs 12. des. 2023 kl. 09.00–16.00
 3. BIM for anlegg – med fokus på VA

  43909 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt ... alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller. VA-bransjen i endring

  Kurs 14. apr. 2023 kl. 09.00–16.00
 4. BIM for anlegg – med fokus på VA

  43911 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt ... alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller. VA-bransjen i endring

  Kurs 24. okt. 2023 kl. 09.00–16.00
 5. BIM for anlegg – med fokus på VA

  42207 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt ... alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller. VA-bransjen i endring

  Kurs 15. des. kl. 09.00–16.00
 6. BIM for anlegg – med fokus på VA

  43910 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt ... alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller. VA-bransjen i endring

  Kurs 13. juni 2023 kl. 09.00–16.00
 7. Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

  for å skape en innovativ bransje i Norge. Nye løsninger har størst sjanse for å bli vellykkede dersom ... det uforløste potensialet og innovasjonsbehovene i VA-bransjen Vi ser på suksessfaktorer ved innovative

  Konferanse 8. des. kl. 09.00–18.00
 8. Bærekraft i vannbransjen - overvann

  overvann Ta del i en innovativ møteplass som ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer, og hvordan håndtere ... håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger. Klimaendringer

  Konferanse 11.–12. jan. 2023
 9. Digitalisering av byggeprosessen - enklere FDV?

  planlegges og gjennomføres kun ved bruk av digitale løsninger og tegningsverktøy som kommuniserer med hverandre ... etablere digitale løsninger som fungerer godt? Valg av hensiktsmessige dataløsninger og kommunikasjon

  Kurs 20. okt. kl. 11.00–12.00
 10. Omvisning på Nel

  dedikert hydrogenselskap som leverer optimale løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen ... kontinuerlig forbedring av hydrogenanlegg. Deres hydrogenløsninger dekker hele verdikjeden fra hydrogenproduksjonsteknologier

  Kurs 15. sep. kl. 18.00–20.00
 11. Vannkraft og vannmiljø

  43853 Vannkraft og vannmiljø I dette fagtreffet tar vi for oss ulike miljøutfordringer ... vannkraftproduksjon, og vil belyse miljøvennlige løsninger og tiltak som er nødvendige for en grønn vannkraftproduksjon

  Kurs 12. des. kl. 12.00–15.30
 12. Status for hydrogen

  til elektrisk drift av kjøretøy og andre transportløsninger. En av utfordringene med hydrogen er at dette ... lagring av hydrogen krever kostbare og avanserte løsninger. Bruk i tunge kjøretøy, i skip og i industrien

  Kurs 11. okt. kl. 11.30–13.00
 13. Senior Forum: Organtransplantasjoner

  44036 Senior Forum: Organtransplantasjoner Hvilke problemer står man overfor og hvordan ... transplantasjoner som en av flere greie medisinske løsninger eller er det siste utvei? Etter foredraget er

  Kurs 20. okt. kl. 10.30–12.30
 14. Nitrogenfjerning - kommer Norge haltende etter Europa?

  43854 Nitrogenfjerning - kommer Norge haltende etter Europa? Fagtreffet om renseteknologi ... etter Europa? Fagtreffet om renseteknologi og løsninger for både nye anlegg og oppgradering av eksisterende

  Kurs 9. jan. 2023 kl. 12.00–15.30
 15. Dekarbonisering i marin industri

  utvikling i dag, og om ammoniakk er en mulig nullutslipps-løsning. Om foredragsholderen Kjell Ove Ulstein ... Selskapet er verdensledende innen avanserte løsninger for håndtering av gasser både for skip og landbasert

  Kurs 12. okt. kl. 18.00–19.00
 16. Best Value Approach (BVA)-konferanse

  43978 Best Value Approach (BVA)-konferanse Konferansen gjennomføres i samarbeid ... innovasjon og implementering av nye fremtidsrettede løsninger i prosjektet? Hvis svaret er ja på et eller flere

  Konferanse 10.–11. okt.
 17. InfraPlan 2022

  den beste løsningen i ditt prosjekt. Hvordan planlegge for robuste byer med blå-grønne løsninger og bærekraftig ... svarene, praktiske eksempler og eksempler på gode løsninger du kan ta med deg og bruke i egen arbeidshverdag

  Konferanse 6.–7. des.
 18. Moderne trekonstruksjoner

  43741 Moderne trekonstruksjoner Norsk Treteknisk Institutt, Forum for trekonstruksjoner, WoodWorks, ... Det bygges høyt og bredt også smått, - med nye løsninger basert på ny kunnskap. Kursdagene er i januar

  Kurs 11.–12. jan. 2023
 19. Miljøriktig materialvalg

  43755 Miljøriktig materialvalg Dette dagskurset gjennomføres i samarbeid ... Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk Sjekk også grønn materialguide

  Kurs 10. jan. 2023 kl. 10.00–16.00
 20. Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

  mangfold. Innleggene i fagtreffet omfatter tekniske løsninger for minirenseanlegg og forvaltning av spredt avløp ... vilkår i utslippstillatelse for å sikre at renseløsningene fungerer som tiltenkt. Norge er tilsluttet

  Kurs 14. nov. kl. 12.00–15.50
 21. Norsk Betongdag 2022

  43023 Norsk Betongdag 2022 Betong - en del av løsningen! Konferansen har fokus på hvordan bransjen gjennom ... gjennom materialutviking, design og smarte løsninger sørger for å fremme et bærekraftig samfunn og bidrar

  Kurs 26.–27. okt.
 22. Anskaffelse av entreprisekontrakter

  anskaffelsesprosedyre – hvordan legge til rette for gode løsninger? Kort om de ulike entrepriseformene og anskaffelsesprosedyrene ... forhandles om Fokus på kvalitet og kostnadseffektive løsninger Anskaffelse av samspillsprosjekter (tidlig involvering)

  Kurs 18. okt. kl. 09.00–16.00
 23. Nyskapning og innovasjon innenfor BA

  43576 Nyskapning og innovasjon innenfor BA Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte der ... skape grunnlag for nye materialer og tekniske løsninger, redusere klimafotavtrykk og et grønt skifte.

  Kurs 17. nov. kl. 11.00–12.00
 24. Numerisk modellering med RS2

  43742 Numerisk modellering med RS2 Kurs i numerisk modellering med RS2 fra Rocscience. ... med dette følger et behov for å verifisere designløsninger, enten i et tidlig stadium eller i utførelsesfasen

  Kurs 11.–12. jan. 2023
 25. Avfallsteknologi 2022

  ressursutfordringer så må bransjene samarbeide om de gode løsningene. Skal vi skape en bærekraftig fremtid kan vi ... konferanse om avfallsteknologi vil sette fokus på gode løsninger med bruk av dagens teknologi. Vi ser både til

  Konferanse 26.–27. okt.