Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 42 treff
 1. BIM for anlegg – med fokus på VA

  40496 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt ... alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller. VA-bransjen i endring

  Kurs 16. mars 2021 kl. 10:00–17:00
 2. Bærekraft i vannbransjen – overvann

  overvann Ta del i en innovativ møteplass som ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer og hvordan håndtere ... håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger. Siden vi

  Kurs 13.–14. jan. 2021
 3. Resirkulering av vindturbiner

  uresirkulerbare. Forskere jobber med å finne løsninger slik at det skal bli lønnsomt å gjenbruke materialene ... påmelding. Program: Tobias Bjerkomp - Hvilke løsninger finnes for resirkulering av norske vindturbinblader

  Kurs Streaming 20. jan. 2021 kl. 11:00–12:00
 4. Hybride konstruksjoner

  41042 Hybride konstruksjoner Tekna, NITO, WoodWorks! Cluster og Forum for trekonstruksjoner ... oppnås gode og effektive løsninger med økt stivhet? Med fokus på bærekraftige løsninger kan kombinasjon av

  Kurs Streaming 19. jan. 2021 kl. 09:00–10:45
 5. ITS Arena Fagseminar

  samfunnssikkerhet og beredskap for fylkesvei. Løsninger og verktøy innenfor ITS er et viktig bidrag til ... hele utviklingsløpet til ITS-løsninger fra FoU-prosjekter for nye løsninger og til implementering og

  Kurs 11. mars 2021 kl. 10:00–15:30
 6. Knutepunkt i større trekonstruksjoner

  41077 Knutepunkt i større trekonstruksjoner Tekna, NITO, WoodWorks! Cluster ... knutepunkter. Det vil underveis komme flere eksempler på løsninger fra bygg med utfordrende knutepunkter. Foredragsholder:

  Kurs Streaming 2. feb. 2021 kl. 09:00–10:45
 7. Fremtidens vegforvaltning og klimatilpasning

  vegplanlegging og forvaltning og som er opptatt av de gode løsningene for klimatilpasninger. Dagens mer og mer uforutsigbare ... og klimatilpasning vil vi sett fokus på gode løsninger som har effekt og som virker. Dette er noen av

  Konferanse 16.–17. mars 2021
 8. Avfallsteknologi

  ressursutfordringer så må bransjene samarbeide om de gode løsningene. Skal vi skape en bærekraftig fremtid kan vi ... konferanse om Avfallsteknologi vil sette fokus på gode løsninger med bruk av dagens teknologi. Vi ser både til

  Konferanse 19.–20. okt. 2021
 9. Helseteknologikonferansen 2021

  får du oppleve et mylder av eksempler på smarte løsninger i både sykehus og kommuner. Finn ut hvordan man ... Gründertorget Møt mennesker som finner nye og smarte løsninger på hindre du trodde var uoverkommelige. På He

  Konferanse 25. mars 2021 kl. 08:30–17:00
 10. ITS Konferansen 2020

  å utvikle mobilitetssystemet og ta i bruk nye løsninger raskt, må det legges bedre til rette for implementering ... mellom private og offentlige aktører som både har løsninger og reelle behov. Prosjektene finansieres av forsknings-

  Kurs 8. des. kl. 10:00–15:00
 11. Vann, avløp og nye rettsregler 2021

  40254 Vann, avløp og nye rettsregler 2021 Delta på bransjens årlige møteplass ... møteplass for jus og jusrelaterte problemstillinger i VA sektoren Vann, avløp og nye rettsregler arrangeres

  Konferanse 8.–9. juni 2021
 12. BIM workshop og nettverkskonferanse

  lover gjør at samfunnet tar i bruk teknologiske løsninger for å effektivisere byggeprosesser bl.a. gjennom ... gode resultater av å ha tatt i bruk digitale løsninger som ligger i fremtidstankegangen. Byggeplasser

  Kurs 21. jan. 2021 kl. 09:30–16:00
 13. Lerchendalkonferansen 2021

  store samfunnsdebatten kombinert med praktiske løsninger På Lerchendalkonferansen tar vi den store samfunnsdebatten ... samtidig som vi dykker ned i konkrete, praktiske løsninger i fellesskap. Målet er at du skal bli inspirert

  Kurs 9. feb. 2021 kl. 12:00–15:20
 14. Stabilitet og sikring av bergskjæringer | 2021

  40951 Stabilitet og sikring av bergskjæringer | 2021 Kartlegging, stabilitetsanalyse, ... kjennskap til dagens praksis og "state of the art-løsninger". Teori settes opp imot praksis, med hovedvekt

  Kurs 20.–21. apr. 2021
 15. BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

  40134 BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen Lær hvordan BIM-modeller effektivt benyttes gjennom alle fasene av et prosjekt. ... byggebransjen som jobber med eller skal jobbe med BIM løsninger.

  Kurs 20. jan. 2021 kl. 09:30–16:30
 16. Hjemmekontor – oppsider, utfordringer og regelverk

  utfordringer og regelverk Hvordan drøfter du hjemmekontor-løsningen med arbeidsgiveren din? Hvilke tiltak er ... det er ikke en frivillig løsning for den enkelte ansatte, eller en løsning som arbeidsgiver selv har

  Kurs Streaming 10. des. kl. 18:00–19:00
 17. Moderne trekonstruksjoner

  40445 Moderne trekonstruksjoner Tekna, NITO, WoodWorks! Cluster og Forum for trekonstruksjoner ... kombinere materialer så det oppnås gode og effektive løsninger med økt stivhet? Mer informasjon og påmelding

  Kurs 12. jan. 2021 kl. 09:00–10:45
 18. Endringsledelse i offentlig sektor

  41052 Endringsledelse i offentlig sektor Vi vet at endringsprosjekter ofte mislykkes, ... innovativt og systematisk med varige endringer og gode løsninger. For deg som er leder eller ansvarlig for andre

  Kurs 13.–14. okt. 2021
 19. Endringsledelse i offentlig sektor

  40219 Endringsledelse i offentlig sektor Vi vet at endringsprosjekter ofte mislykkes, ... innovativt og systematisk med varige endringer og gode løsninger. For deg som er leder eller ansvarlig for andre

  Kurs 2.–3. juni 2021
 20. Endringsledelse i offentlig sektor

  40218 Endringsledelse i offentlig sektor Vi vet at endringsprosjekter ofte mislykkes, ... innovativt og systematisk med varige endringer og gode løsninger. For deg som er leder eller ansvarlig for andre

  Kurs 9.–10. mars 2021
 21. Krise-, nød-, reserve- og beredskapsvannforsyning

  39568 Krise-, nød-, reserve- og beredskapsvannforsyning – hva betyr begrepene og ... beredskapsvannforsyning – hva betyr begrepene og hva er løsningen? I vannbransjen brukes det mange forskjellige

  Kurs 7. des. kl. 12:00–15:10
 22. Design thinking for innovasjon og nytenking i offentlig sektor

  40107 Design thinking for innovasjon og nytenking i offentlig sektor Dette kurset gir deg ... en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Den brukes ofte for å utforske og eksperimentere

  Kurs 5.–6. mai 2021
 23. Design thinking for innovasjon og nytenking i offentlig sektor

  40106 Design thinking for innovasjon og nytenking i offentlig sektor Dette kurset gir deg ... en prosess for å komme frem til bedre ideer og løsninger. Den brukes ofte for å utforske og eksperimentere

  Kurs 16.–17. feb. 2021
 24. Vegdrift 2021

  39413 Vegdrift 2021 Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, ... problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til småskaladrift av veg, gang- og sykkelvegnettet

  Kurs 28.–29. sep. 2021
 25. Bjørnafjordbrua

  2019 ble konseptutviklingsarbeidet for konkret bruløsning fullført. Flytebrua innbefatter også en skråstagbru ... over den 5 km brede Bjørnafjorden. Slik teknisk løsning representerer noe nytt. Og det gir en fleksibilitet

  Kurs Streaming 14. des. kl. 18:00–19:00