Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 51–75 av 583 treff
 1. Permittering

  ...fritatt fra arbeidsplikten, samtidig som arbeidsgiver midlertidig blir fritatt fra lønnsplikten. Råd og tips ... ytelser har du som permittert? Arbeidsgiver har lønnsplikt den første perioden permitteringen er iverksatt...

  Artikkel Råd og tips 27. feb. 2021
 2. Opphør av arbeidsforhold

  ...samtidig som arbeidstaker vil ha arbeidsplikt. Arbeidstaker vil ha arbeidsplikt i denne perioden. I praksis ... kompensasjon. Arbeidsgiver bør bære sin del av ansvaret for å sette særlig studenter i en særdeles vanskelig...

  Artikkel Råd og tips 27. feb. 2021
 3. Immaterielle rettigheter

  ...kommersielle. De ideelle rettighetene innebærer plikt til navngivelse av oppfinneren / opphaveren ved ... For registrerte varemerker gjelder dessuten bruksplikt innen 5 år fra registrering. Patenstyret Lov...

  Artikkel Råd og tips 27. feb. 2021
 4. Ukas Tekna-medlem: – Fikk se Trond Mohn bruke sminkespeil

  STÅR OPP TIDLIG: Ukas medlem står senest opp klokka 6. Foto: Privat. Sondre Tallaksrud ... innovativ sjømatnæring) hvor jeg har et særskilt ansvar for samhandling og kommunikasjon mellom næring...

  Artikkel Tekna Magasinet 26. feb. 2021
 5. Suspensjon i arbeidsforholdet

  ...fritas fra arbeidsplikt dersom det ikke er funnet alternativt arbeid. Arbeidsgiver plikter likevel å betale ... artikkelen. Arbeidsgivers plikter i suspensjonstiden Arbeidsgiver har plikt til å fortløpende vurdere...

  Artikkel Råd og tips 26. feb. 2021
 6. Omorganisering og nedbemanning

  ...de tillitsvalgte. Arbeidsgiver har det endelige ansvaret for at utvelgelsen oppfyller kravet til en saklig ... det finnes slike muligheter har arbeidsgiver en plikt til å tilby disse før en eventuell oppsigelse gis...

  Artikkel Råd og tips 26. feb. 2021
 7. Kan sjefen lese e-postene dine?

  ...juridisk kontor Har sjefen rett til å lese eposten din? Svaret er ja, men kun på visse ... e-post medfører grovt brudd på arbeidsforholdets plikter, eller at bruken av epostkassen kan gi grunnlag...

  Artikkel Råd og tips 25. feb. 2021
 8. Styrearbeid

  ...inhabile. Hva er styresaker Styret har det overordnede ansvar for styring og ledelse av selskapet, skal sørge ... styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Dette er ofte formulert svært generelt...

  Artikkel Råd og tips 25. feb. 2021
 9. Arbeidstid

  ...juridisk kontor Arbeidstid - hvor finner du bestemmelsene Formålet bak arbeidstidsbestemmelsene ... arbeidsgivers disposisjon utfører oppgaver og plikter etter arbeidsavtalen Tekna mener at hovedregelen...

  Artikkel Råd og tips 25. feb. 2021
 10. Ferie

  årlig ferie. Arbeidsgiver plikter å sørge for dette. Du har også en plikt til å medvirke til at ferie ... fastsette tiden for ferie. Arbeidsgiver har likevel plikt til å diskutere dette med deg i god tid, og du har...

  Artikkel Råd og tips 24. feb. 2021
 11. Prøvetid

  ...juridisk kontor Prøvetid Prøvetid er svært vanlig i norske arbeidskontrakter ... tjenestemannsloven § 8 nr. 2. Tjenestemenn som er tilsatt med plikt til å gjennomgå en bestemt opplæring, skal sies...

  Artikkel Råd og tips 23. feb. 2021
 12. Reisetid og arbeidstid

  ...for at arbeidstakeren skal kunne ivareta sine forpliktelser på en pliktoppfyllende måte. Arbeidstakeren ... Arbeidstakeren må utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter Dersom en arbeidstaker må reise for å utføre oppgaver...

  Artikkel Råd og tips 23. feb. 2021
 13. Bonus i arbeidsforhold – noen spørsmål

  Høyesterett til at den ansattes rettigheter og plikter i ansettelsesforholdet var suspendert som følge ... følge av permitteringen, herunder lønnsplikten etter permitteringslønnsloven. På bakgrunn av dette, hadde...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 14. Ledende og særlig uavhengig stilling

  ...avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som har et større ansvar. De må i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser ... lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 15. Mobbing i arbeidslivet

  ...liten grad skyldes den ansattes personlighet. Ansvaret for arbeidsmiljøet Arbeidsgiver er ansvarlig for ... eller mellomleder. Også de øvrige ansatte har et ansvar for å unngå mobbing og for arbeidsmiljøet i virksomheten...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 16. Permisjon

  De vanligste typer permisjon er knyttet til foreldreansvar og utdanning. Permisjoner kan være både lønnet ... arbeidsforholdet til side i en periode, herunder plikten til å yte lønn og til å tilby arbeid. Arbeidsmiljøloven...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 17. Overtidsarbeid i utlandet

  ...avtalen, for eksempel slik at arbeidstaker ikke har plikt til å jobbe utover lovens maksimumsgrenser, har ... oppmerksom på at unntaket ikke omfatter arbeidsgivers plikt etter § 10-2 (1). Det betyr at arbeidsgiver også...

  Artikkel Råd og tips 21. feb. 2021
 18. Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post

  ...forsvarlig, eller å beskytte seg mot skade eller ansvar. Målestokken er hva en normalt anser som legitime ... medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet Pliktbruddet må være grovt. Kravet vil...

  Artikkel Råd og tips 21. feb. 2021
 19. Framsikt 2050 - del 1

  Tekna Klima Framsikt 2050 - del 1 Når vi våkner opp i 2050, har vi lykkes i å ... for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket Byggbloggen Den...

  Artikkel Byggbloggen 19. feb. 2021 Streaming
 20. Vil nå klimamålene med ny teknologi

  Vil nå klimamålene med ny teknologi Nye løsninger innen teknologi og naturvitenskap ... som kommer til uttrykk i klimaplanen og de forpliktelsene Norge nå må oppfylle i klimaavtalen med EU...

  Artikkel Aktuelt 15. feb. 2021
 21. Ny studentleder: – Ikke tilstrekkelig tilbud for studenter i dag

  NY STUDENTLEDER: Erlend Hermansen har fem prioriterte oppgaver det kommende året. Foto: ... etter som Tekna er en stor organisasjon med mange teknologer og sivilingeniører. Les også: – Jeg skal gi alt...

  Artikkel Tekna Magasinet 12. feb. 2021
 22. koronavaksinene

  Tekna Biotek Koronavaksinene Et seminar om vitenskapen bak - og prosessen rundt - koronavaksinene. ... for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket Bio- og klimabloggen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 11. feb. 2021 Streaming
 23. Flere oppgaver enn fagfolk til å løse dem

  ...annet risikovurderinger. NVE har et overordnet ansvar for de statlige oppgavene knyttet til flom- og ... skredforebygging, mens det er de enkelte kommunene som har ansvaret for at sikkerhet mot flom og skred er ivaretatt...

  Artikkel Tekna Magasinet 11. feb. 2021
 24. Ukas Tekna-medlem: Ukas Tekna-medlem: Har opplevd mystiske fenomener på lab-en

  INGEN MORGENFUGL: Ukas medlem liker ikke å stå opp tidlig. Foto: Privat. Sondre ... verdien i Tekna som fagforening. Selv om jeg er en teknolog med høyere utdanning så gjelder akkurat de samme...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. feb. 2021
 25. A Critical Look at Baseline Climate Scenarios

  Glen Peters Tekna Klima Marthe Waage Research Director at CICERO A Critical Look at Baseline ... for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket Bio- og klimabloggen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 3. feb. 2021 Streaming