Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 929 treff
 1. Robotetikk

  Nærmest uetisk. Men kan algoritmer og roboter være etiske eller uetiske? Her er det delte meninger. Three ... John M. Raaheim Robotetikk algoritmeetikk,etikk,etisk refleksjon,Innovasjonsetikk,kunstig intelligens...

  Artikkel Ledelsesbloggen 22. juni 2016
 2. Samfunnsansvar: ISO 26000 – Ingen kioskvelter så langt

  Samfunnsansvar: ISO 26000 – Ingen kioskvelter så langt etiske retningslinjer,ISO 26000,menneskerettigheter,samfunnsansvar ... Samfunnsansvar og Tekna Teknas har tatt samfunnsansvar inn i sine måldokumenter. Foreningens etiske råd har hatt...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. nov. 2011
 3. TOUGHI: Internasjonal forretningsvirksomhet – Etiske utfordringer

  Teknas Etiske råd produserte våren 2015 et case i fem deler som presenterte etiske utfordringer for det ... ISFiT, som øvelse i etisk refleksjon. Nå foreligger Caset som et hefte i Etisk råds serie av temahefter...

  Artikkel Ledelsesbloggen 27. aug. 2015
 4. Oljevirksomhet i Barentshavet og ta klimautfordringene på alvor. Invitasjon til refleksjon

  ...utlysningen av 24. konsesjonsrunden satte Teknas etiske råd dette på sin egen dagsorden. Dette er spørsmål ... foreningens medlemmer. De faglige nettverkene Tekna Klima og Tekna … John M. Raaheim Oljevirksomhet i Barentshavet...

  Artikkel Ledelsesbloggen 17. okt. 2017
 5. Etikk, våpenproduksjon, vann og ledelse

  Tekna Etisk råd inviterte tre av Teknas studentledere til etisk refleksjon rundt fremtidige jobbutfordringer ... spennende jobber Men Mia Sandstrøm reflekterer også etisk rundt det å arbeide med utvikling og produksjon...

  Artikkel Ledelsesbloggen 31. jan. 2017 Streaming
 6. Ingeniøretikk, refleksjon og bærekraftig utvikling

  ...viktig. Dette er viktig også i dag, men også løpende etisk refleksjon rundt våre bidrag. Bærekraftig utvikling ... byggfag,etikk,etikk og teknologi,etikkhistorie,etisk refleksjon,ingeniøretikk,kompetanse,redelighet,...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2015
 7. Etisk refleksjon og føre-var-prinsippet

  John M. Raaheim Etisk refleksjon og føre-var-prinsippet Når kan og bør vi introdusere etisk refleksjon og ... ansvarsetikk,bærekraft,Bærekraftig utvikling,etikk,etisk refleksjon,føre var-prinsippet,Hans Jonas, Ledelsesbloggen...

  Artikkel Ledelsesbloggen 7. mai 2019
 8. Andre grunnverdier enn "røkla"

  ...litt over et år. Her svarer fem av selskapets Tekna-medlemmer på tre spørsmål om lønn og karriere i IT-næringen ... IT-næringen. I den nye serien «Tekna-bedrifter med jobbvekst» ser vi nærmere på selskaper som skaper nye...

  Artikkel Tekna Magasinet 26. nov. 2020
 9. Samvittighet, toleranse, samvittighetsfrihet og demokrati

  ...må også møte grenser. Utredning oppfordrer til etisk refleksjon rundt samvittighet og samvittighetsfritak ... algoritmeetikk,arbeidsgivers styringsrett,demokrati,etikk,etisk refleksjon,integritet,samvittighet,samvittighetsfritak...

  Artikkel Ledelsesbloggen 16. feb. 2017
 10. Standardisert etikk – NS-ISO 26000, 37001 og 20400

  ...innkjøp beskriver flere rutiner som kan fremme etisk atferd. Fra skruer og muttere til anvisninger på ... Det gjør det mulig … John M. Raaheim Standardisert etikk – NS-ISO 26000, 37001 og 20400 Etisk atferd,korrupsjon...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. okt. 2018
 11. Bompengeetikk og etisk refleksjon

  John M. Raaheim Bompengeetikk og etisk refleksjon Bompengene rammer urettferdig. Uten bomstasjonene blir ... å komme frem i byene. Tid for bompengeetikk og etisk refleksjon? bærekraft,Bompengeetikk,bompenger,etikk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. juni 2019
 12. DEBATT: Er CRISPR etisk?

  men også hos mennesker. Snart er det praktisk mulig å designe de menneskene vi ønsker. Hva skjer da ... arrangerte … Arild Ulset DEBATT: Er CRISPR etisk? CRISPR,DNA,Tekna Helse,video, Bio- og klimabloggen «Homo...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 8. mai 2017 Streaming
 13. Kjernekraft som energikilde

  ...kjernekraft at det dannes atomavfall som må lagres. Tekna ønsker å belyse naturvitenskaplige områder og gi ... medlemmer. Kjernekraft er et interessant tema for mange Tekna medlemmer. Oslo avdelingens faggruppe for energi...

  Artikkel Energibloggen 28. okt. 2020
 14. Tillitsvalgte i mange roller, etiske utfordringer og Norges beste lederutviklingsprogram.

  ...roller, etiske utfordringer og Norges beste lederutviklingsprogram. Den norske modellen,etisk refleksjon ... refleksjon,etiske retningslinjer,forsvarlig varsling,lederutvikling,lojal,respekt,rollekonflikter,roller,tillitsvalgt...

  Artikkel Ledelsesbloggen 9. nov. 2017
 15. Syntetisk biologi

  Rodahl Syntetisk biologi Syntetisk biologi: Følg miniseminar om ny DNA-teknologi. Hør om muligheter og trusler ... regi av Tekna Biotek og Bioteknologirådet biologi,biotek,bioteknologi,DNA,syntetisk biologi,Tekna Biotek...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. apr. 2019 Streaming
 16. Oljefondet og etiske utfordringer?

  Nestlé og i ni tusen … John M. Raaheim Oljefondet og etiske utfordringer? etikk og ledelse,etikk og økonomi ... Med det følger utfordringer. Teknas etiske råd inviterer medlemmer til etisk refleksjon rundt fondets virksomhet...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. okt. 2016
 17. Kan vi stole på oppdragsforskning?

  ...kan vi sikre oss at forskningen blir ansvarlig og etisk når den finansieres av næringsinteresser? Tove Rodahl ... oppdragsforskning? debatt,næringsinteresser,oppdragsforskning,Tekna Forskerne,Video, Forskningsbloggen Hvordan kan vi...

  Artikkel Forskningsbloggen 20. aug. 2018 Streaming
 18. Tekna-presidenten om kunstig intelligens

  Civita-frokost, hvor Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg var en av paneldeltakerne. Tekna-presidenten i debatt ... og videreutdanning av de som er i jobb, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg under Civita-frokosten...

  Artikkel 9. juni 2020
 19. Vannetikk og føre-var prinsippet

  ...vassdrag? ansvar,bærekraft,dambrudd,erstatning,etikk,etisk refleksjon,flom,forsikring,føre var-prinsippet,klimaendringer ... til springen i husene til Askøyværingene. Mange Tekna medlemmer arbeider med vannforsyning sentralt og...

  Artikkel Ledelsesbloggen 5. sep. 2019
 20. Se direkte: Ansiktsgjenkjenning

  ...klokken 09:00. Opptaket kan også sees i etterkant. Tekna og Juristforbundets Tech Forum inviterer til nettseminar ... går veien videre, sett fra teknologisk, juridisk, etisk og samfunnsmessig perspektiv? Program: Velkommen...

  Artikkel IKT-bloggen 27. okt. 2020 Streaming
 21. Etiske refleksjoner rundt korona

  John M. Raaheim Etiske refleksjoner rundt korona Vi opplever nå en situasjon der vi er uten referanser ... som ligner. Kanskje skal vi ta oss tid til noen etiske refleksjoner rundt korona? Børskrakk,Dugnadsånd...

  Artikkel Ledelsesbloggen 16. mars 2020
 22. Robotetikk – Kunstig intelligens, tillit eller ydmykhet?

  ...adferdsøkonomi,AI,deep learning,etikk,etisk refleksjon,etiske dilemmaer,explainability,kunstig intelligens ... tolkning av svære mengder pasientdata og i å gi råd ved finansielle operasjoner. Men teknologien gir...

  Artikkel Ledelsesbloggen 30. aug. 2017
 23. Brudd i pensjonsforhandlingene om særalderspensjon

  ...det var mulig å fullføre forhandlingene med et godt resultat. Her går man glipp av en sjanse til å sikre ... Kvam, som er Akademikernes forhanslingsleder og Teknas pensjonsekspert. Forhandlingene handlet om de med...

  Artikkel 12. feb. 2020
 24. AI- og robotetikk – Fremtidsscenarier og etiske utfordringer

  Raaheim AI- og robotetikk – Fremtidsscenarier og etiske utfordringer Vil vi oppleve teknologisk singularitet ... Uansett, AI- og robotetikk er aktuelt tema. AI,etikk,etisk refleksjon,fremtidsscenarier,kunstig intelligens...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. sep. 2018
 25. Digitalisering, forretningsmodeller, samfunnsutvikling og etikk

  ...blir underkommunisert i offentlig debatt. Teknas Etisk rådet mener at teknologioptimismen knyttet til ... etikk digitalisering,etikk,etisk refleksjon,Samfunnsutvikling,Teknas Etiske råd, Ledelsesbloggen Digitalisering...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. sep. 2018