Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 554 treff
 1. Innspillsmøte: Høring på NOU fra Havbruksutvalget 2023

  46719 Innspillsmøte: Høring på NOU fra Havbruksutvalget 2023 Vi trenger ... videre vekst i næringen ikke skal gå på bekostning av natur - og miljøhensyn eller fiskehelsen. Det er viktig

  Kurs 11. des. kl. 16.00–17.30
 2. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill her: Karriereveiledning rep. forslag innspill ... realfagskompetanse, spesielt innen helse, IKT, natur og klima, samt samfunnssikkerhet. Tekna ønsker tidlig...

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 3. Matkultur og historiefortelling

  46676 Matkultur og historiefortelling Vi inviterer Tekna til å følge formidlingstilbudet ... sammenhengen mellom endringer i klima, landskap, natur og menneskekultur. Hvilke arter fantes her rett

  Kurs 19. mars 2024 kl. 13.30–15.30
 4. Aktivisme i kampen mot klimaendringer

  ...virkningsfull metode for å stoppe klimaendringer og tap av natur? Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape ... med i nettverket Tema: Bio- og klima Klima- og naturkrisen: Samfunnet må skifte retning, men det skjer alt...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 27. apr. 2023 Streaming
 5. Sviktende grunnforhold

  45847 Sviktende grunnforhold Klarhetskravet, grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer ... Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS

  Kurs 26. nov. 2024 kl. 08.30–15.00
 6. Sviktende grunnforhold

  45846 Sviktende grunnforhold Klarhetskravet, grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer ... Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS

  Kurs 30. mai 2024 kl. 08.30–15.00
 7. Sjokoladesmaking for medlemmer i foreldrepermisjon

  46678 Sjokoladesmaking for medlemmer i foreldrepermisjon Liker du sjokolade? Og er du hjemme ... forskjellige typer kakao og prisvinnende sjokolader med naturlige smaksnoter, det vil si at smaken kommer fra

  Kurs 26. feb. 2024 kl. 11.00–14.00
 8. ​​Teknas innspill til Totalberedskapskommisjonens rapport​

  Kommisjonens drøfting av det helhetlige risiko-, sårbarhets- og trusselbildet ... teknologi og naturvitenskap Næringslivets rolle i beredskapen Klimatilpasning og håndtering av naturfare Energi...

  Artikkel Politisk 10. okt. 2023
 9. Høring:Høring: NOU 2023 3 Mer av alt raskere – Energikommisjonens rapport

  ...fort og gi en uforholdsmessig belastning på naturverdier og biologisk mangfold. Hensynet til miljømessig ... miljømessig bærekraft må ivareta både klima og natur i "energitrilemmaet". Tekna støtter en markedsbasert organisering...

  Artikkel Politisk 2. mai 2023
 10. Kan datamaskiner bli som mennesker?

  Sendt direkte 26. oktober kl. 18:00 Tekna Big Data Tekna Forskerne Teknas nettverk for utviklere ... dype filosofiske spørsmål knyttet til menneskets natur, inkludert definisjoner av menneskelighet og om...

  Artikkel Tema: IKT 26. okt. 2023 Streaming
 11. Energikommisjonens rapport: Mer av alt, raskere

  Sendt direkte 18. april kl. 14.30 Video: Energikommisjonens rapport - Mer av alt, raskere Trenger ... faktisk bygge ut fornybar energi i Norge, med de natur- og arealkonfliktene dette innebærer? Kan «mer av...

  Artikkel Tema: Energi 18. apr. 2023 Streaming
 12. Teknas måldokumenter og foreningspolitiske mål

  ...som har, eller holder på med, en høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning Ivareta medlemmenes rettigheter ... medlemmene Skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats Oppnå innflytelse i samfunnet...

  Artikkel 30. okt. 2023
 13. Jegerprøven

  46458 Jegerprøven Bli med Tekna på jegerprøve-kurs holdt av Norges Jegerforbund! ... innblikk i jegerens verden og du får en rik innsikt i naturen og dyrelivet. I tillegg til teori blir du med på

  Kurs 22.–30. jan. 2024
 14. Norsk byggebransje har særlig én utfordring

  ...samlet seg om 17 bærekraftsmål som skal ivareta naturens tålegrenser og folks grunnleggende behov for utvikling ... krav til oss om naturnøytralitet», slik at utbygger pålegges å restaurere like mye natur som man ødelegger...

  Artikkel Kursinnsikt 19. mai 2022
 15. Sirkulærøkonomi

  – For å nå klimamålene og mål for bevaring av natur så trenger vi en mer sirkulær økonomi, sier president ... klimagassutslipp og mindre tap av uerstattelig natur. En mer sirkulær økonomi er helt sentralt for at...

  Artikkel Politisk 15. nov. 2022
 16. Høring – kriterier for konsesjonstildeling Utsira Nord og prekvalifisering Sørlige Nordsjø II

  Tekna støtter utbygging av havvind og ønsker at arealer tildeles raskt. Politisk ... bærekraftig utvikling med respekt for mennesker og natur. Tekna mener at de foreslåtte kvalitative kriteriene...

  Artikkel Politisk 6. jan. 2023
 17. Styrearbeid for ansattvalgte

  46716 Styrearbeid for ansattvalgte Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en spennende ... belyser vi også din mulighet til å bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret

  Kurs 30. mai 2024 kl. 09.00–16.15
 18. Lerchendalkonferansen 2024

  45618 Lerchendalkonferansen 2024 Lerchendalkonferansen er en perfekt arena for deg ... ressurser i form av råvarer som fisk, trevirke og naturelementer som vind og vann. Ved å foredle disse ressursene

  Konferanse 6.–7. feb. 2024
 19. Bli med og diskuter kjernekraft!

  Velkommen til å stille spørsmål, men også selv bidra med svar og delta i en ... og dets mulige negative påvirkning på mennesker og natur. Vanskelig diskusjon Vi vet at kjernekraft er...

  Artikkel Tema: Energi 9. mai 2023
 20. Tekna Realistene

  Realistene er et fagnettverk i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Realistene er et fagnettverk ... fagnettverk i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening...

  Tema
 21. Peiling på bærekraft

  ...er grønn, rød og blå. Bærekraft som vekstmotor for natur, samfunn og innovasjon; hva kan du gjøre og hvordan ... øynene opp for flere farger: den er ikke bare grønn (natur), men også rød (samfunn) og blå (innovasjon). Hør...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. okt. 2021 Streaming
 22. VINNEREN AV AKADEMIKERPRISEN 2023: Kjemper for titusenvis av små stemmeløse arter

  ...stemmeløse arter sitt fremste talerør i en tid der naturmangfold er under sterkt press over hele verden. Ifølge ... utryddelse, og utviklingen går i feil retning. Naturmangfold – mangfoldet av levende organismer – er under...

  Artikkel 11. okt. 2023
 23. – Overvann er det første vi må tenke på

  Steinar Myrabø. Norconsults fagekspert innen naturfarer sitter i fagkomiteen til konferansen Bærekraft ... spesielt opptatt av å ta i bruk de eksisterende naturbaserte løsningene, som forsenkninger, flomveier, myrer...

  Artikkel Kursinnsikt 10. nov. 2023
 24. Tekna hedrer Kartverket med bauta

  ...institusjonen har hatt for det teknisk- naturvitenskapelige miljøet i Ringeriksregionen spesielt, sier ... Christoffer Hoen. Han påpeker at et teknologisk og naturvitenskapelig miljø i regionen er sentralt for videreutvikling...

  Artikkel 25. aug. 2023
 25. Norge som energinasjon: Hvor skal strømmen komme fra?

  Sendt direkte 22. juni kl. 10:00 Tekna Klima Tekna Naturmangfold Video: Norge som energinasjon: Hvor skal ... skal den komme fra? Og hva med fotavtrykket på naturen vår? Fra Kongsberg Agenda: Tekna Klima er et nettverk...

  Artikkel Tema: Energi 22. juni 2023 Streaming