Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 206 treff
 1. Koordinatorskolen

  44995 Koordinatorskolen Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality ... for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 digitale samlinger

  Kurs 6.–20. sep.
 2. Koordinatorskolen

  44998 Koordinatorskolen Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality ... for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 digitale samlinger

  Kurs 29. nov.–13. des.
 3. "Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

  44947 "Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som ... prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode som metode har som mål å skape økt lønnsomhet i prosjektene gjennom å bruke

  Kurs 23.–24. mai
 4. (R) Betongrehabilitering

  44915 (R) Betongrehabilitering "(R) Betongrehabilitering" er et trinn på ... foreligger. De aktuelle kursene må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se

  Kurs 25.–28. sep.
 5. Forberedende R-møtesamling for avdelingene

  45293 Forberedende R-møtesamling for avdelingene Avdelingsutvalget inviterer alle styremedlemmer, ... kommende Representantskapsmøtet i juni 2023. Hensikten med samlingen er å gi en innføring i forretningsorden

  Kurs 22. mai kl. 18.00–20.30
 6. U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

  standardene (selvstudier eller interne/eksterne kurs). Hensikt: Kurset er tilrettelagt opplæring for personell ... og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs. Målgruppe: Personell som skal dokumentere kompetanse med

  Kurs 12.–13. apr.
 7. A3 Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon

  Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Hensikt: Tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av ... bransjens behov og standardens krav til kompetanse. Målgruppe: Produksjonsleder og kontrolleder i henhold til

  Kurs 17.–20. apr.
 8. Praktisk prosjektledelse

  praktisk rettet med oppgaver og relevante eksempler. Hensikten er å styrke din kompetanse og gi bredere kunnskap ... prosjektarbeid Hvordan formulere gode og klare målsetninger Hvordan sikre fremdrift og god ressursplanlegging

  Kurs 21.–22. aug.
 9. Koordinatorskolen

  44997 Koordinatorskolen Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality ... for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 digitale samlinger

  Kurs 8.–22. nov.
 10. Koordinatorskolen

  44993 Koordinatorskolen Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality ... for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 digitale samlinger

  Kurs 31. mai–14. juni
 11. Koordinatorskolen

  44994 Koordinatorskolen Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality ... for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Kurset går over 2 digitale samlinger

  Kurs 16.–30. aug.
 12. Alternativt møte - Info etter meklingfristen - Samfunnsbedriftene

  45128 Alternativt møte - Info etter meklingfristen - Samfunnsbedriftene Vi ... alternativ i fall forhandlingene ikke er kommet i mål og info - møtet berammet den 12. mai må utgå. Forhandlingssjefen

  Kurs 8. juni kl. 12.00–13.00
 13. Koordinatorskolen

  41957 Koordinatorskolen Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality ... for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. Mer informasjon og påmelding finner du

  Kurs 29. sep.–20. okt. 2021
 14. A1 Grunnkurs i betongteknologi

  Norge og er godkjent av Betongopplæringsrådet. Hensikt Kurset er første del i et opplæringsprogram for ... henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Målgruppe Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør

  Kurs 25.–26. sep.
 15. Hovedstyrets dialogmøte i Oslo

  45100 Hovedstyrets dialogmøte i Oslo Vi inviterer tillitsvalgte i Oslo og omegn til dialogmøte. ... avdelingene, Tekna Ung eller er studentkontakt. Hensikten med møtet er å informere og diskutere saker som

  Kurs 27. apr. kl. 16.30–20.00
 16. Energimåling og energiforbruk i tog

  Hvor mye strøm trekker ett tog i 200 km/t Hvordan måles strømforbruket i tog Hvor stor effekt kan ett tog ... tog Foredragsholdere vil belyse EUs regulering og mål og hvordan vi jobber med energireduserende tiltak

  Kurs 23. mars kl. 16.15–21.00
 17. Bli sertifisert i forhandlingsteknikk

  virksomhet de beste avtalene og kontraktene. Målgruppe: Workshopen er utviklet for alle som vil bli bedre ... en MBA-sertifisering i forhandlingsteknikk. - Hensikten er å lære praktiske teknikker og verktøy for å

  Kurs 8.–9. mai
 18. Grunnkurs i Power BI

  teori forankret i aktuelle problemstillinger. Hensikten er at du skal kunne bruke kunnskapen dagen etter ... å få innsikt i egen virksomhet. Les mer her: Målgruppe: Dette kurset er for deg som ønsker å kunne utvikle

  Kurs 12. sep. kl. 09.00–14.00
 19. A2 Videregående kurs i betongteknologi

  digitalt tilgjengelig i kursportalen. Om kurset Målgruppe: Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør ... foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se:

  Kurs 30.–31. okt.
 20. Excel for prosjektledere

  44294 Excel for prosjektledere Lær deg å bruke Excel som prosjektverktøy. ... ressurser og interesser Tidsestimering og usikkerhet Mål for kurset Etter endt kurs vil du håndtere prosjekter

  Kurs 23. mai kl. 09.00–12.00
 21. Selvledelse

  som gjør at du presterer godt, har det bra og når målene dine. Effektiv selvledelse er noe av det viktigste ... tankesett, motivasjon og vaner, slik at du når dine mål og ambisjoner. Læringsutbytte: lære hvordan du kan

  Kurs 28.–29. nov.
 22. Prosjektplanlegging

  realistiske og godt strukturerte planer for å nå prosjektmålene. Hvor vil vi og hvordan kommer vi oss dit? ... for seg hvordan du lager gode planer for å nå prosjektmålene. Du lærer å lage planer slik at alt går som

  Kurs 9.–10. okt.
 23. Excel for prosjektledere

  44295 Excel for prosjektledere Lær deg å bruke Excel som prosjektverktøy. ... ressurser og interesser Tidsestimering og usikkerhet Mål for kurset Etter endt kurs vil du håndtere prosjekter

  Kurs 24. okt. kl. 09.00–12.00
 24. Kjernekraft. Naturens bestevenn?

  45160 Kjernekraft. Naturens bestevenn? Hvilke fordeler og ulemper har de ulike kraftkildene ... kjernekraft er avgjørende for at Norge skal komme i mål med det grønne skiftet og hvorfor byggetid og kostnader

  Kurs 3. mai kl. 18.00–20.00
 25. Aktivitets- og redegjørelsesplikten

  tillitsvalgt sammen med arbeidsgiver til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og ... arbeidsmetode for arbeidet Hvem plikten gjelder for Målgruppe Kurset er utviklet for lokale tillitsvalgte i

  Kurs E-læring