Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 26 treff
 1. Vinaften med Tekna Telemark

  45928 Vinaften med Tekna Telemark Bli med på en trivelig kveld der du får smake og ... Det som setter preget på en vin er blant annet klima, druer og vinlagingsteknikker og denne kvelden får

  Kurs 27. okt. kl. 18.30–23.30
 2. BIM for anlegg – med fokus på VA

  45848 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering ... egne liv, ofte til allmennhetens ignoranse. Klimaendringer og fokus på bærekraft i kombinasjon med økt

  Kurs 18. apr. 2024 kl. 09.00–16.00
 3. Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

  45275 Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering Rambøll og Tekna har i samarbeid utviklet et ... et nytt kurskonsept innen bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering – fordi vannet berører så

  Kurs 19. okt.–16. nov.
 4. Bærekraft i vannbransjen - overvann

  møteplass som ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer, og hvordan håndtere og legge til rette for ... gode blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger. Det er store kostnader forbundet med mangelfull

  Konferanse 25.–26. jan. 2024
 5. Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkingen

  46288 Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkingen Velkommen til fagtreff ... sensorer og ny teknologi i vannovervåkingen Med klimaendringer og vannressurser under økende press blir behovet

  Kurs Streaming 13. nov. kl. 12.00–16.00
 6. BIM for anlegg – med fokus på VA

  43911 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering ... egne liv, ofte til allmennhetens ignoranse. Klimaendringer og fokus på bærekraft i kombinasjon med økt

  Kurs 24. okt. kl. 09.00–16.00
 7. BIM for anlegg – med fokus på VA

  45849 BIM for anlegg – med fokus på VA Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering ... egne liv, ofte til allmennhetens ignoranse. Klimaendringer og fokus på bærekraft i kombinasjon med økt

  Kurs 5. des. 2024 kl. 09.00–16.00
 8. Klimaendringer og krav til grunnundersøkelser

  45768 Klimaendringer og krav til grunnundersøkelser Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte, der ... der vi setter klimaendringene og krav til grunnundersøkelser på agendaen. Møte arrangeres i samarbeid med

  Kurs 14. des. kl. 11.00–12.00
 9. Seniorteknologene: Krig, klima og matsikkerhet

  46089 Seniorteknologene: Krig, klima og matsikkerhet Krig i Europas kornkammer og klimaendringer som fører ... arbeidsgruppe som presenterte en rapport om hvordan klimaendringer kan påvirke verdikjedene i matsystemet nasjonalt

  Kurs 10. okt. kl. 11.30–13.00
 10. Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

  45519 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker Det årlige "Nasjonale ... for biologisk mangfold og natur, naturbasert klimatilpasning gjennom flomdemping og overvannshåndtering

  Kurs Streaming 1. nov. kl. 09.00–16.30
 11. Klimatilpasning: Nå haster det. Har politikerne gode nok svar?

  45706 Klimatilpasning: Nå haster det. Har politikerne gode nok svar? Kanskje har sommerens ekstremvær ... men også en kraftfull omstilling til et mer klimarobust samfunn. Møt både politikere og forskere - og

  Kurs Streaming 28. nov. kl. 16.30–19.00
 12. Bærekraft i Olje og Gass?

  45495 Bærekraft i Olje og Gass? Dersom man ikke skal snakke om elektrifisering ... Paneldebatt med spørsmål Tekna har to arrangementer med klimatema denne kvelden, se også Kalde fakta med Børge Ousland

  Kurs 21. juni kl. 17.30–19.00
 13. Betongrehabiliteringsdagene 2023

  45649 Betongrehabiliteringsdagene 2023 Betongrehabiliteringsdagene samler aktører fra hele ... hva man får presentert på årets Rehabdager:! - Klima- og miljø i drift og vedlikeholdskontraktene til

  Konferanse 30. nov.–1. des.
 14. Grønnvask

  45705 Grønnvask Noen virksomheter jobber reellt med bærekraft og samfunnsansvar. For andre er bærekraft kun en del av kommunikasjonsstrategien ... om foreleserne i foreleserfanen. Arrrangør: Tekna Klima

  Kurs Streaming 1. nov. kl. 17.00–19.00
 15. Samling for Teknas tillitsvalgte i Spekter-området

  45110 Samling for Teknas tillitsvalgte i Spekter-området Dette arrangementet er en ... gjennomføres lønnssamtalen i praksis Ytringsfrihet og ytringsklima for arbeidstakere Ikke minst legges det opp

  Kurs 21.–22. nov.
 16. Bedriftsbesøk til klimainvesteringsselskapet Nysnø

  46027 Bedriftsbesøk til klimainvesteringsselskapet Nysnø Et annerledes bedriftsbesøk, med teknologifokus ... investerer i selskaper som kan være med på å løse klimautfordringer med teknologi på en smart, bærekraftig og

  Kurs 1. nov. kl. 16.00–18.00
 17. Havvind: Status og muligheter i Norge og internasjonalt

  45963 Havvind: Status og muligheter i Norge og internasjonalt Bli med på en spennende ... skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp. Europa har gått foran med store utbygginger

  Kurs Streaming 16. nov. kl. 17.00–19.00
 18. Innspillmøte: Politikk for bærekraftig klimatilpasning

  46264 Innspillmøte: Politikk for bærekraftig klimatilpasning Bli med og påvirk: Rett før sommeren la ... stortingsmelding om klimatilpasning: Meld. St. 26: "Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn". Nå

  Kurs 11. okt. kl. 15.30–16.30
 19. CCS – karbonfangst, lagring og bruk

  46125 CCS – karbonfangst, lagring og bruk Kan vi bruke CO2 til noe fornuftig når vi har fanget ... vi har fanget den? Vi hører ofte at for å nå klimamålene om kutt i utslipp av CO2 er vi er nødt til å

  Kurs Streaming 16. okt. kl. 17.00–18.45
 20. Infrastruktur 2024

  44868 Infrastruktur 2024 Infrastruktur 2024 gir deg siste nytt og fersk innsikt fra det som ... støtter bærekraftig vekst og bidrar til å nå globale klima- og miljømål. Våre fageksperter deler velvillig

  Konferanse 15. mai 2024 kl. 09.00–17.00
 21. Sirkulære forretningsmodeller

  44667 Sirkulære forretningsmodeller Hvordan øke virksomhetens verdiskaping med ... diskusjonen om bærekraftig utvikling, som kutt i klimagassutslipp og bevare biologisk mangfold. I dag blir ca

  Kurs 20.–21. nov.
 22. Styrearbeid for ansattvalgte

  45620 Styrearbeid for ansattvalgte Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en ... bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret. Her er noe av det kurset behandler:

  Kurs 20. nov. kl. 09.00–16.15
 23. Klimadulting

  organisere verden rundt oss på en slik måte at den klimavennlige måten å gjøre ting på blir den enkleste. Hvordan ... i samfunnet, skal vi klare å legge om til en klimarobust utvikling. Tiår med forskning og erfaring har

  Kurs Streaming 12. okt. kl. 18.00–20.00
 24. Nye løsninger for flerbruk av tak

  45240 Nye løsninger for flerbruk av tak Tekna Bygg og anlegg inviterer til digitalt lunsjmøte med fokus på takkonstruksjoner. ... flomdemping?" på tekna.no her Bærekraftig klimatilpasning og overvann

  Kurs 19. okt. kl. 11.00–12.00
 25. Besøk til CCBs energipark i Øygarden

  CCBs energipark i Øygarden Bli med på tur med Tekna Klima Bergen til energiparken på Øygarden, Norges beste ... beste lokasjon for etablering av klimavennlig næring. I Energiparken vil man finne viktige kilder og

  Kurs 2. nov. kl. 16.20–19.30