Lavkarbonbetong/Miljøbetong

Kravene til dokumentasjon av betongens og betongbyggs miljøegenskaper er sterkt økende. Gode, dokumenterte miljøegenskaper er allerede i dag et viktig konkurransefortrinn, og ofte en forutsetning for å få lov til å levere materialer og tjenester til et byggeprosjekt.

Behovet for miljøkompetanse i alle ledd av planleggings- og byggefasen er i dag høyt. Vi ser at mange av de store byggherrene er i gang med store byggeprosjekter, som skal klassifiseres i for eksempel klasse BREEAM-NOR Outstanding, og vi ser store rehabiliteringsprosjekter, hvor byggene skal gjøres om til "plusshus"; altså netto leverandører av energi.
Kurset tar for seg alle ledd av byggeprosessen; planlegging, beskrivelse, bygging, materialleveranser og kontroll, og retter seg derfor mot alle involverte parter - byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Deltakerne vil gjennom kurset få kjennskap til temaer som LCA, EPD, BREEAM-NOR, og andre sentrale temaer innen miljøvennlige betongbygg.
Norsk betongforening utarbeider denne høsten et nytt klassifiseringssystem for lavkarbon-/miljøbetong, og dette vil være sentralt i kursetMålgruppe:
Kurset er rettet mot byggherrer, rådgivere, entreprenører og materialleverandører

Dette kurset er et av mange på Kursdagene 2014. Kursdagene i Trondheim arrangeres første uke i januar hvert år, i samarbeid med NTNU. Vi venter mellom 1.500 og 2.000 deltakere. Velkommen til faglig påfyll og nettverksbygging på Kursdagene!

 

 • Dato:09.01.2014 kl 1000
  10.01.2014 kl 1530
 • Sted: Clarion Hotel & Congress, TRONDHEIM
 • Fagområde:Anlegg
 • Kursnummer:1411100
 • Kursavgift:
  • Kr 7900,- Personlig NB og Tekna-medlem
  • Kr 9000,- Ikke medlem
  • Kr 500,- Student, hvis ledig plass
  • Påmelding snarest! Deltakeravgiften reduseres med kr. 1.000,- pr. deltaker utover 3 deltakere fra samme firma.
 • Kontakt: Henny C. Braarud
  22 94 75 00