Perioden fra studier til jobb og de første årene i arbeidslivet er preget av store forandringer, både privat og yrkesmessig. Mange bruker disse årene til å finne ut hva slags jobb de trives med, og da er det en ekstra trygghet å være medlem av en sterk fagforening som ivaretar dine interesser.

Eirik
Eirik Kommedal
Jeg fikk jobb gjennom mitt Tekna-nettverk
Gjennom verv i Tekna Student kom jeg i kontakt med min nåværende arbeidsgiver, og siden de kjente til meg fra studietiden, ble jeg innkalt til intervju. Tekna åpnet dører for meg, og jeg anbefaler deg å bruke mulighetene Tekna gir for å utvide ditt nettverk.

Jobbsøking

Enten du søker jobb eller ønsker å utvikle din karriere, har Tekna et godt tilbud til deg. Vi arrangerer gratis jobbsøkerkurs og gir individuell veiledning om karriere, CV og jobbsøknader.

Tekna guider deg gjennom hele jobbsøkerprosessen med sin digitale jobbsøkerportal.

Vi oppfordrer deg til å sende oss ansettelseskontrakten før du signerer. Våre dyktige advokater ser gjennom den for å avklare eventuelle uklarheter eller mangler. Send til juridisk@tekna.no.

Se også Teknas sjekkliste for arbeidskontrakt for konkrete tips til hva du bør se etter i arbeidskontrakten. I tillegg har Tekna Ni til fem en podkast om temaet:

Lønnsstatistikk

Vår begynnerlønnsanbefaling for privat sektor er mye brukt blant unge medlemmer, og vi lager en ny, komplett lønnsstatistikk hvert år.

Tekna Ung

Dette er et tilbud for alle medlemmer inntil 37 år. Gjennom ulike arrangementer – både faglige og veldig sosiale – driver Tekna Ung spennende nettverksbygging for yngre medlemmer.

Lokale tillitsvalgte og nettverk

Tekna har tillitsvalgte i over 1000 virksomheter i privat og offentlig sektor, hvor de jobber med lønns- og arbeidsvilkår, og lokale møteplasser som utvikler ditt faglige og sosiale nettverk.

Økonomiske fordeler

Husk å forsikre deg! Teknas avtale med Gjensidige Forsikring er svært lønnsom, og 80% av Teknas medlemmer bruker den. På Teknas egen side hos Gjensidige ser du hvilke forsikringer du bør ha.

Fra 1.1.2019 samarbeider Tekna med Danske Bank om banktjenester, der medlemmene får ett av landets billigste boliglån. 

De tre første årene i arbeidslivet får du redusert kontingent hos Tekna, slik at hele kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen i denne perioden.

Juridisk hjelp

Våre dyktige advokater gir deg gratis juridisk bistand knyttet til alle sider ved dine ansettelses- og arbeidsvilkår. Vi hjelper deg også med juridisk rådgivning i privatrettslige forhold. Her finner du mer om Teknas juridiske hjelp til våre medlemmer.

Faglig utvikling og nettverk

Hold deg oppdatert og bygg nettverk gjennom Teknas brede tilbud innen ditt fagområde. Lokalavdelinger

Tekna har hele 32 avdelinger rundt i landet som gjennomfører kurs, møter og sosiale arrangementer for medlemmene i deres lokalmiljøer. Her finner du din nærmeste lokalavdeling.

Sist oppdatert: 26. februar 2020