Registrering av utlegg til utbetaling

Utbetaling av samfunnsmidler kan som utgangspunkt gjøres på to måter.

1) Leverandør sender EHF-faktura til Tekna. For mer informasjon om dette se våre nettsider. NB! Viktig at "Tekna" står som mottaker på fakturaen og at fakturaen merkes med "Samfunnsmidler" og prosjektnummer.

2) Ved opplasting av bilag (faktura som allerede er betalt) i løsningen nedenfor.

Sist oppdatert: lørdag 27. november 2021